Terug naar Register Erkende Goede Doelen

CBF-Erkenningspaspoort


WereldOuders

WereldOuders wil het leven van kwetsbare kinderen en gezinnen in Latijns-Amerika structureel verbeteren en zo de armoedespiraal doorbreken

Dit willen we oplossen

Geen kind mag opgroeien in onveiligheid. Door te investeren in kinderen geloven wij dat we de armoedecirkel op lange termijn kunnen doorbreken. Kinderen zijn de toekomst en kunnen een cruciale rol spelen in het verbeteren van de leefomstandigheden van hun gemeenschap en hun land.

Dit is waar we trots op zijn

Sinds 1954 hebben meer dan 18.400 kinderen uit extreme moeilijke levensomstandigheden een stabiele thuissituatie gekregen.

Medewerkers
4 fte
Vrijwilligers
9
Doelgroepen
Actief in

Sinds 1 oktober 2005

Dit willen we bereiken

WereldOuders biedt kwetsbare kinderen in Latijns-Amerika een stabiele thuisbasis zodat ze kans hebben op een betere toekomst. Vanuit de veiligheid van een familie krijgen kinderen individuele aandacht en steun op het gebied van medische zorg, onderwijs en zelfredzaamheid.

Dit gaven we uit in 2021

€ 1.394.809

Maatschappelijk doel
62%
Werving
30%
Beheer en administratie
8%

Zo bereiken we ons doel

1. WereldOuders biedt een een veilig thuis
2. WereldOuders biedt onderwijs
3. WereldOuders biedt medische zorg
4. WereldOuders bevordert zelfredzaamheid

Dit besteedden we in 2021 aan het maatschappelijk doel Info

€ 863.604

(Directe) dienst- en hulpverlening
73%
Voorlichting en bewustwording
27%

Zo komen wij aan ons geld

Baten van particulieren, bedrijven en van andere organisaties zonder winststreven. WereldOuders krijgt geen steun van de overheid of loterijen en is voor haar hulpverlening volledig afhankelijk van donateurs, fondsen en sponsoren.

Dit waren onze inkomsten in 2021

€ 2.059.838

Bedrijven
50%
Particulieren
26%
Organisaties zonder winststreven
25%

Dit waren onze reserves en fondsen in 2021 Info

€ 1.598.644

Continuïteitsreserve
48%
Bestemmingsfondsen
41%
Bestemmingsreserves
11%