Terug naar Register Erkende Goede Doelen

CBF-Erkenningspaspoort


World Animal Protection

We move the world to protect animals. Voor een wereld waarin dierenwelzijn ertoe doet en wreedheid tegen dieren niet meer bestaat.

Dit willen we oplossen

Wij vinden dat dierenleed vermijdbaar is en dat mensen ervoor verantwoordelijk zijn dat dieren een goed leven hebben. Dierenwelzijn is fundamenteel voor een betere wereld, voedselproductie, landbouwsystemen, milieu en volksgezondheid, en voor een duurzame economie en planeet.

Dit is waar we trots op zijn

Dat we samen met anderen - supporters, overheden en bedrijfsleven - een groot verschil maken voor dieren wereldwijd.

Medewerkers
28 fte
Vrijwilligers
126
Sector Dieren
Doelgroepen
Actief in

Sinds 1 juli 2017

Dit willen we bereiken

World Animal Protection wil dat dierenwelzijn er wereldwijd toe doet en zorgen dat wreedheid tegen dieren niet meer bestaat.

Dit gaven we uit in 2021

€ 5.459.193

Maatschappelijk doel
70%
Werving
25%
Beheer en administratie
4%

Zo bereiken we ons doel

1. Lobby en advocacy - we gaan met beleidsmakers om tafel om samen structurele verbeteringen voor dieren te realiseren.
2. Educatie en mobilisatie - door mensen te informeren en in actie te laten komen, streven we samen naar een betere wereld voor dieren.
3. Catalyseren en versnellen - we stellen anderen in staat, een bijdrage aan de verbetering van dierenwelzijn te leveren.

Dit besteedden we in 2021 aan het maatschappelijk doel Info

€ 3.829.017

(Directe) dienst- en hulpverlening
50%
Voorlichting en bewustwording
41%
Lobby en belangenbehartiging
8%

Zo komen wij aan ons geld

We hebben een loyale achterban van structurele donateurs. Door geïntegreerde campagnes en publieksmobilisatie werven we nieuwe donateurs en incidentele giften. Daarnaast komen er middelen binnen via nalatenschappen en partnerschappen.

Dit waren onze inkomsten in 2021

€ 5.427.960

Particulieren
96%
Bedrijven
2%
Subsidies
1%
Organisaties zonder winststreven
1%
Loterijen
0%

Dit waren onze reserves en fondsen in 2021 Info

€ 2.730.462

Continuïteitsreserve
48%
Bestemmingsreserves
37%
Overige reserves
15%

Misschien vind je goede doelen uit deze sectoren ook interessant?