Terug naar Register Erkende Goede Doelen

CBF-Erkenningspaspoort


Evangelische Hogeschool

Wij bieden iedere student of cursist de beste basis voor zijn of haar leven door geloofstoerusting, vorming, verdieping en studiekeuze.

Dit willen we oplossen

Veel jongeren beginnen onvoldoende beargumenteerd en onderbouwd aan een vervolgstudie met als gevolg dat er veel uitval is binnen het hbo/wo. Dit kost de overheid veel geld en kan het weglekken van talent tot gevolg hebben.

Dit is waar we trots op zijn

Dat studenten getuigen van persoonlijke groei, waardoor ze zelfstandig en positief-kritisch kunnen functioneren in een vervolgstudie en de maatschappij.

Medewerkers
16 fte
Vrijwilligers
0
Doelgroepen
Actief in
Nederland

Sinds 1 juli 2016

Dit willen we bereiken

Goede begeleiding bij studiekeuze, Via persoonlijke ontwikkeling en studievaardigheden worden studenten beter voorbereid op een vervolgstudie. Studenten leren een studie te kiezen die aansluit bij hun talenten/kwaliteiten. Dit voorkomt studie-uitval of een verkeerde studiekeuze.

Dit gaven we uit in 2021

€ 1.586.833

Maatschappelijk doel
80%
Werving
12%
Beheer en administratie
9%

Zo bereiken we ons doel

1. Onderwijsprogramma met colleges en literatuur, reflectie, groepsbesprekingen en persoonlijke begeleiding
2. Persoonlijke gesprekken
3. Groepsdynamische processen
4. Reflectie en verwerking van onderwijsprogramma

Dit besteedden we in 2021 aan het maatschappelijk doel Info

€ 1.262.749

Educatie, opleidingen en cursussen
89%
Voorlichting en bewustwording
11%

Zo komen wij aan ons geld

Wij bekostigen ons onderwijs voor 25% uit collegegeld en ontvangen daarnaast vrijwillige giften van Particulieren (58%), Bedrijven (9%) en Organisaties zonder winstoogmerk (8%).

Dit waren onze inkomsten in 2021

€ 1.527.249

Particulieren
49%
Verkopen en overig
23%
Organisaties zonder winststreven
15%
Bedrijven
9%
Subsidies
4%

Dit waren onze reserves en fondsen in 2021 Info

€ 1.184.537

Bestemmingsreserves
60%
Bestemmingsfondsen
27%
Continuïteitsreserve
13%

Misschien vind je goede doelen uit deze sectoren ook interessant?