print PDF
CBF-Erkenningspaspoort

Evangelische Hogeschool

Wij bieden iedere student of cursist de beste basis voor zijn of haar leven door geloofstoerusting, vorming, verdieping en studiekeuze.
Info Sinds 1 juli 2016

Dit willen we oplossen

Veel jongeren beginnen onvoldoende beargumenteerd en onderbouwd aan een vervolgstudie met als gevolg dat er veel uitval is binnen het hbo/wo. Dit kost de overheid veel geld en kan het weglekken van talent tot gevolg hebben.

Dit is waar we trots op zijn

Dat studenten getuigen van persoonlijke groei, waardoor ze zelfstandig en positief-kritisch kunnen functioneren in een vervolgstudie en de maatschappij.

Dit willen we bereiken
Goede begeleiding bij studiekeuze, Via persoonlijke ontwikkeling en studievaardigheden worden studenten beter voorbereid op een vervolgstudie. Studenten leren een studie te kiezen die aansluit bij hun talenten/kwaliteiten. Dit voorkomt studie-uitval of een verkeerde studiekeuze.
Dit gaven we uit in 2020 € 1.565.141
 • Maatschappelijk doel 81%
 • Werving 11%
 • Beheer en administratie 8%
Zo bereiken we ons doel
1. Onderwijsprogramma met colleges en literatuur, reflectie, groepsbesprekingen en persoonlijke begeleiding
2. Persoonlijke gesprekken
3. Groepsdynamische processen
4. Reflectie en verwerking van onderwijsprogramma
Dit besteedden we in 2020 aan het maatschappelijk doel Info € 1.264.796
 • Educatie, opleidingen en cursussen 89%
 • Voorlichting en bewustwording 11%
Zo komen wij aan ons geld
Wij bekostigen ons onderwijs voor 25% uit collegegeld en ontvangen daarnaast vrijwillige giften van Particulieren (58%), Bedrijven (9%) en Organisaties zonder winstoogmerk (8%).
Dit waren onze inkomsten in 2020 € 1.583.452
 • Particulieren 58%
 • Verkopen en overig 25%
 • Bedrijven 9%
 • Organisaties zonder winststreven 8%
Dit waren onze reserves en fondsen in 2020 Info € 1.246.525
 • Bestemmingsreserves 49%
 • Continuïteitsreserve 26%
 • Bestemmingsfondsen 24%
Medewerkers Info 14 fte
Vrijwilligers Info 0
Sector Onderwijs en wetenschap
Doelgroepen 3 doelgroepen
Actief in Nederland

Ga naar de website van het goede doelOpen

Misschien vind je goede doelen uit deze sectoren ook interessant?

Welk Erkend Goed Doel past bij jou? Doe nu de test en kom er binnen één minuut achter.

Doe de DonatieTest

Het CBF houdt toezicht op Erkende Goede Doelen.

Meer weten? Organisatie I CBF- Toezicht op goeddoenGa naar cbf.nl