Terug naar Register Erkende Goede Doelen

CBF-Erkenningspaspoort


Stichting Faridpur

Faridpur helpt mensen met een beperking en kansarme kinderen een toekomst op te bouwen door corrigerende chirurgie, huisvesting en scholing

Dit willen we oplossen

•Niet-beschikbare medische zorg voor armen bieden •onderdak en educatie aan dakloze kinderen •financiële ondersteuning school en internaat voor kinderen met een beperking •bijdrage aan brandwonden-preventie •bijdrage aan leprazorg •zo mogelijk ondersteuning projecten

Dit is waar we trots op zijn

Wij zijn trots op het feit dat we in staat zijn een groot aantal patiënten te opereren, zodat zij weer kansen krijgen om te functioneren (persoonlijk en maatschappelijk) en op het feit dat de school en het internaat ( Mangu) en het Holland Children House (Faridpur) goed draaien.

Medewerkers
0
Vrijwilligers
0
Doelgroepen
Actief in
Bangladesh en Nigeria

Sinds 1 november 2016

Dit willen we bereiken

•Mensen met brandwonden in een vroeger stadium behandelen, zodat de gevolgen minder ernstig zijn •Mensen financieel de kans geven om zich te laten opereren •Voorlichting m.b.t. brandwondenpreventie stimuleren •Kinderen educatie bieden, als basis voor een goede toekomst

Dit gaven we uit in 2021

€ 54.533

Maatschappelijk doel
99%
Beheer en administratie
1%

Zo bereiken we ons doel

1. >(Twee) jaarlijks (mede) organiseren van medische missies naar Nigeria
2. •Financiering zoeken voor poor patient fund, leprazorg, brandwondenzorg, school en internaat in Mangu (Nigeria)
3. •Sponsoren en donoren zoeken en binden voor de exploitatie van het Holland Children House (HCH) In Faridpur (Bangladesh)
4. Eenmalige projecten; zonnepanelen ziekenhuis (Nigeria) Vervanging matrassen en beddengoed (Nigeria) Starten Secundary school (Nigeria)

Dit besteedden we in 2021 aan het maatschappelijk doel Info

€ 54.000

(Directe) dienst- en hulpverlening
100%

Zo komen wij aan ons geld

Via (vaste) donoren, giften en sponsoren. Ieder jaar doen we een beroep op fondsen, organisaties, kerken en andere instellingen om ons financieel te ondersteunen. We hebben vooral behoefte aan vaste donoren, naast incidentele donaties en giften.

Dit waren onze inkomsten in 2021

€ 87.221

Organisaties zonder winststreven
55%
Particulieren
27%
Bedrijven
17%

Dit waren onze reserves en fondsen in 2021 Info

€ 73.764

Bestemmingsreserves
73%
Overige reserves
27%