print PDF
CBF Erkenningspaspoort

Fietsersbond

Door middel van veilig en comfortabel fietsen bijdragen aan een leefbaar, gezond en actief Nederland én fietsgeluk voor iedereen.
Info Sinds 1 oktober 2005

Dit willen we oplossen

Meer ruimte en veiligheid voor de fiets. Meer aandacht voor de bijdrage van de fiets aan gezondheid, duurzaamheid en levensgeluk.

Dit is waar we trots op zijn

Uitbreiding van de stationsstallingen en snelfietsroutes als alternatief voor de forens Fietsstadverkiezing ter bevordering van het gemeentelijke fietsbeleid Fietsrouteplanner Fietsschool Fietsen Alle Jaren Fietsvriendelijk Bedrijf OV-Fiets

Dit willen we bereiken
De Fietsersbond zet zich in voor veilig en comfortabel fietsen en levert daarmee een bijdrage aan een leefbaar, gezond en actief Nederland én aan fietsgeluk voor iedereen.
Dit gaven we uit in 2018 € 2.817.849
 • Maatschappelijk doel 83%
 • Wervingskosten 7%
 • Kosten administratie en beheer 10%
Zo bereiken we ons doel
 1. Lokale en landelijke belangenbehartiging en beleidsbeïnvloeding
 2. Consumenteninformatie / voorlichting
 3. Het leveren van diensten, zoals bijvoorbeeld de Fietsschool, een Fietsrouteplanner
 4. Ledenwerving
Dit besteedden we in 2018 aan het maatschappelijk doel Info € 2.327.597
 • Voorlichting en bewustwording 27%
 • Lobby en belangenbehartiging 49%
 • Overig 24%
Dit waren onze inkomsten in 2018 € 2.695.897
 • Particulieren 49%
 • Bedrijven 1%
 • Organisaties zonder winststreven 2%
 • Subsidies 28%
 • Overig 21%
Dit waren onze reserves en fondsen in 2018, ten dienste van de doelstelling Info € 741.302
 • Continuïteitsreserve 37% Nodig om risico’s af te dekken en aan toekomstige verplichtingen te kunnen voldoen.
 • Bestemmingsreserves 54% Bestemming door het bestuur bepaald.
 • Overige reserves 9% Bestemming (nog) niet door het bestuur bepaald.
Medewerkers Info 18 fte
Vrijwilligers 1.850
Sector Welzijn
Actief in Nederland
Bekijk ook andere goede doelen Register goede doelen
Meer weten? Ga naar cbf.nl