Terug naar Register Erkende Goede Doelen

CBF-Erkenningspaspoort


Fietsersbond

Door middel van veilig en comfortabel fietsen bijdragen aan een leefbaar, gezond en actief Nederland én fietsgeluk voor iedereen.

Dit willen we oplossen

Meer ruimte en veiligheid voor de fiets. Meer aandacht voor de bijdrage van de fiets aan gezondheid, duurzaamheid en levensgeluk.

Dit is waar we trots op zijn

Uitbreiding van de stationsstallingen en snelfietsroutes als alternatief voor de forens Fietsstadverkiezing ter bevordering van het gemeentelijke fietsbeleid Fietsrouteplanner Fietsschool Fietsen Alle Jaren Fietsvriendelijk Bedrijf OV-Fiets Fiets in de trein

Medewerkers
19 fte
Vrijwilligers
1.842
Sector Welzijn
Doelgroepen
Actief in
Nederland

Sinds 1 oktober 2005

Dit willen we bereiken

De Fietsersbond zet zich in voor veilig en comfortabel fietsen en levert daarmee een bijdrage aan een leefbaar, gezond en actief Nederland én aan fietsgeluk voor iedereen.

Dit gaven we uit in 2020

€ 2.693.710

Maatschappelijk doel
77%
Beheer en administratie
12%
Werving
11%

Zo bereiken we ons doel

1. Lokale en landelijke belangenbehartiging en beleidsbeïnvloeding
2. Consumenteninformatie / voorlichting
3. Het leveren van diensten, zoals bijvoorbeeld de Fietsschool, een Fietsrouteplanner en Fietsvriendelijk bedrijf.
4. Ledenwerving

Dit besteedden we in 2020 aan het maatschappelijk doel Info

€ 2.085.726

Overig
80%
Voorlichting en bewustwording
20%

Zo komen wij aan ons geld

Ledeninkomsten, subsidies en leveren van diensten.

Dit waren onze inkomsten in 2020

€ 2.870.195

Particulieren
48%
Subsidies
34%
Verkopen en overig
15%
Bedrijven
2%

Dit waren onze reserves en fondsen in 2020 Info

€ 1.054.952

Continuïteitsreserve
42%
Bestemmingsreserves
39%
Overige reserves
19%