print PDF
CBF-Erkenningspaspoort

Fonds Slachtofferhulp

Fonds Slachtofferhulp: Steun maakt Sterker
Info Sinds 1 januari 2000

Dit willen we oplossen

Nadat je slachtoffer wordt, is het van belang dat je de draad van het leven weer zoveel mogelijk kunt oppakken. Dat je hierbij op weg wordt geholpen, de juiste hulp voorhanden is en het veroorzaakte leed wordt erkend. Dat is waar Fonds Slachtofferhulp zich sinds 1989 voor inzet.

Dit is waar we trots op zijn

De ontwikkeling van SlachtofferWijzer.nl, de landelijke uitrol van het Centrum Seksueel Geweld, vele lotgenoteninitiatieven, de maatschappelijke impact van onze onderzoeken en onze nieuwste missie om ook slachtoffers van medisch incidenten de juiste hulp en erkenning te bieden.

Dit willen we bereiken
Met onze programma’s Verkeer, Medische Incidenten, Seksueel Geweld en Misdrijven werken we toe naar structurele oplossingen en verbeteringen op het gebied van de rechtspositie en hulpverlening. Hiermee kunnen we voor slachtoffers en hun naasten echt het verschil maken.
Dit gaven we uit in 2020 € 5.499.360
 • Maatschappelijk doel 76%
 • Werving 20%
 • Beheer en administratie 3%
Zo bereiken we ons doel
 1. Per programma hebben we een aantal concrete projecten waarin we samenwerken met wetenschappers, hulpverleners en ervaringsdeskundigen.
 2. Naast onze rol als belangenbehartiger en voorlichter, zorgen we er als financier voor dat relevante onderzoeken gerealiseerd kunnen worden.
 3. En als innovator zijn we in staat vernieuwing en verbetering van het hulpverleningsaanbod te realiseren.
Dit besteedden we in 2020 aan het maatschappelijk doel Info € 4.205.599
 • (Directe) dienst- en hulpverlening 59%
 • Voorlichting en bewustwording 27%
 • Educatie, opleidingen en cursussen 14%
Zo komen wij aan ons geld
Wij zijn als maatschappelijke organisatie en goed doel volledig afhankelijk van giften uit de samenleving. We zijn enorm dankbaar voor de gulle bijdragen van particuliere donateurs, zakelijke sponsoren, institutionele fondsen en de VriendenLoterij.
Dit waren onze inkomsten in 2020 € 6.535.298
 • Particulieren 46%
 • Organisaties zonder winststreven 26%
 • Loterijen 23%
 • Bedrijven 4%
 • Verkopen en overig 0%
Dit waren onze reserves en fondsen in 2020 Info € 5.220.499
 • Continuïteitsreserve 39%
 • Bestemmingsreserves 33%
 • Bestemmingsfondsen 28%
Medewerkers Info 15 fte
Vrijwilligers Info 0
Sector Welzijn
Doelgroepen 8 doelgroepen
Actief in Nederland

Ga naar de website van het goede doelOpen

Misschien vind je goede doelen uit deze sectoren ook interessant?

Welk Erkend Goed Doel past bij jou? Doe nu de test en kom er binnen één minuut achter.

Doe de DonatieTest

Het CBF houdt toezicht op Erkende Goede Doelen.

Meer weten? Organisatie I CBF- Toezicht op goeddoenGa naar cbf.nl