Terug naar Register Erkende Goede Doelen

CBF-Erkenningspaspoort


Fonds Slachtofferhulp

Fonds Slachtofferhulp: Steun maakt Sterker

Dit willen we oplossen

Nadat je slachtoffer wordt, is het van belang dat je de draad van het leven weer zoveel mogelijk kunt oppakken. Dat je hierbij op weg wordt geholpen, de juiste hulp voorhanden is en het veroorzaakte leed wordt erkend. Dat is waar Fonds Slachtofferhulp zich sinds 1989 voor inzet.

Dit is waar we trots op zijn

De ontwikkeling van SlachtofferWijzer.nl, de landelijke uitrol van het Centrum Seksueel Geweld, vele lotgenoteninitiatieven, de maatschappelijke impact van onze onderzoeken en onze nieuwste missie om ook slachtoffers van medisch incidenten de juiste hulp en erkenning te bieden.

Medewerkers
15 fte
Vrijwilligers
0
Sector Welzijn
Doelgroepen
Actief in
Nederland

Sinds 1 januari 2000

Dit willen we bereiken

Met onze programma’s Verkeer, Medische Incidenten, Seksueel Geweld en Misdrijven werken we toe naar structurele oplossingen en verbeteringen op het gebied van de rechtspositie en hulpverlening. Hiermee kunnen we voor slachtoffers en hun naasten echt het verschil maken.

Dit gaven we uit in 2020

€ 5.499.360

Maatschappelijk doel
76%
Werving
20%
Beheer en administratie
3%

Zo bereiken we ons doel

  1. Per programma hebben we een aantal concrete projecten waarin we samenwerken met wetenschappers, hulpverleners en ervaringsdeskundigen.
  2. Naast onze rol als belangenbehartiger en voorlichter, zorgen we er als financier voor dat relevante onderzoeken gerealiseerd kunnen worden.
  3. En als innovator zijn we in staat vernieuwing en verbetering van het hulpverleningsaanbod te realiseren.

Dit besteedden we in 2020 aan het maatschappelijk doel Info

€ 4.205.599

(Directe) dienst- en hulpverlening
59%
Voorlichting en bewustwording
27%
Educatie, opleidingen en cursussen
14%

Zo komen wij aan ons geld

Wij zijn als maatschappelijke organisatie en goed doel volledig afhankelijk van giften uit de samenleving. We zijn enorm dankbaar voor de gulle bijdragen van particuliere donateurs, zakelijke sponsoren, institutionele fondsen en de VriendenLoterij.

Dit waren onze inkomsten in 2020

€ 6.535.298

Particulieren
46%
Organisaties zonder winststreven
26%
Loterijen
23%
Bedrijven
4%
Verkopen en overig
0%

Dit waren onze reserves en fondsen in 2020 Info

€ 5.220.499

Continuïteitsreserve
39%
Bestemmingsreserves
33%
Bestemmingsfondsen
28%