print PDF
CBF Erkenningspaspoort

Fonds Slachtofferhulp

Fonds Slachtofferhulp: Steun maakt Sterker
Info Sinds 1 januari 2000

Dit willen we oplossen

Nadat je slachtoffer wordt, is het van belang dat je de draad van het leven weer zoveel mogelijk kunt oppakken. Dat je hierbij op weg wordt geholpen, de juiste hulp voorhanden is en het veroorzaakte leed wordt erkend. Dat is waar Fonds Slachtofferhulp zich sinds 1989 voor inzet.

Dit is waar we trots op zijn

De ontwikkeling van SlachtofferWijzer.nl, de landelijke uitrol van het Centrum Seksueel Geweld, vele lotgenoteninitiatieven, de maatschappelijke impact van onze onderzoeken en onze nieuwste missie om ook slachtoffers van medisch incidenten de juiste hulp en erkenning te bieden.

Dit willen we bereiken
Met onze programma’s Verkeer, Medische Incidenten, Seksueel Geweld en Misdrijven werken we toe naar structurele oplossingen en verbeteringen op het gebied van de rechtspositie en hulpverlening. Hiermee kunnen we voor slachtoffers en hun naasten echt het verschil maken.
Dit gaven we uit in 2018 € 5.437.799
 • Kosten administratie en beheer 3%
 • Wervingskosten 22%
 • Maatschappelijk doel 75%
Zo bereiken we ons doel
 1. Per programma hebben we een aantal concrete projecten waarin we samenwerken met wetenschappers, hulpverleners en ervaringsdeskundigen.
 2. Naast onze rol als belangenbehartiger en voorlichter, zorgen we er als financier voor dat relevante onderzoeken gerealiseerd kunnen worden.
 3. En als innovator zijn we in staat vernieuwing en verbetering van het hulpverleningsaanbod te realiseren.
Dit besteedden we in 2018 aan het maatschappelijk doel Info € 4.097.206
 • Educatie, opleidingen en cursussen 13%
 • Voorlichting en bewustwording 23%
 • (Directe) dienst- en hulpverlening 64%
Dit waren onze inkomsten in 2018 € 5.686.101
 • Overig 0%
 • Organisaties zonder winststreven 11%
 • Bedrijven 12%
 • Loterijen 33%
 • Particulieren 43%
Dit waren onze reserves en fondsen in 2018, ten dienste van de doelstelling Info € 3.377.697
 • Bestemmingsfondsen 13% Bestemming door de gever bepaald.
 • Continuïteitsreserve 37% Nodig om risico’s af te dekken en aan toekomstige verplichtingen te kunnen voldoen.
 • Bestemmingsreserves 50% Bestemming door het bestuur bepaald.
Medewerkers Info 13 fte
Vrijwilligers 0
Sector Welzijn
Actief in Nederland
Bekijk ook andere goede doelen Register goede doelen
Meer weten? cbf.nl