print PDF
CBF Erkenningspaspoort

Free a Girl

Free a Girl richt zich op het stoppen van kinderprostitutie en laat mensen wereldwijd de noodzaak inzien om het te bestrijden.
Info Sinds 1 juli 2013

Dit willen we oplossen

Commerciële seksuele exploitatie van minderjarige meisjes.

Dit is waar we trots op zijn

We zijn trots op het bevrijden van bijna 4.500 meisjes tot op heden.

Dit willen we bereiken
Het stoppen van commerciële seksuele exploitatie van minderjarige meisjes plus bewustzijn creëren.
Dit gaven we uit in 2018 € 2.728.186
 • Maatschappelijk doel 85%
 • Wervingskosten 11%
 • Kosten administratie en beheer 4%
Zo bereiken we ons doel
 1. Bevrijdingen
 2. Rehabilitatie en re-integratie
 3. Het aanpakken van de straffeloosheid. Bieden van juridische ondersteuning en het creëren van bewustwording door lobby en advocacy
 4. Preventie door voorlichting en het bewaken van grensposten
Dit besteedden we in 2018 aan het maatschappelijk doel Info € 2.311.204
 • (Directe) dienst- en hulpverlening 100%
Dit waren onze inkomsten in 2018 € 2.332.130
 • Particulieren 38%
 • Bedrijven 17%
 • Loterijen 15%
 • Subsidies 18%
 • Organisaties zonder winststreven 10%
 • Overig 2%
Dit waren onze reserves en fondsen in 2018, ten dienste van de doelstelling Info € 70.784
 • Continuïteitsreserve 100% Nodig om risico’s af te dekken en aan toekomstige verplichtingen te kunnen voldoen.
Medewerkers Info 10 fte
Vrijwilligers 28
Sector Internationale hulp en mensenrechten
Actief in 8 landen
 
Bekijk ook andere goede doelen Register goede doelen
Meer weten? Ga naar cbf.nl