print PDF
CBF Erkenningspaspoort

Fund for Excellence of the Royal Conservatoire

Jonge talenten aan het Koninklijk Conservatorium steunen en zo bijdragen aan de ontwikkeling van het muziek- en dansklimaat in Nederland.
Info Sinds 1 januari 2019

Dit willen we oplossen

Aan het Koninklijk Conservatorium Den Haag wordt jong talent opgeleid. Het Fund for Excellence maakt beurzen mogelijk en geeft extra steun voor aanvullende projecten.

Dit is waar we trots op zijn

Jaarlijks wordt aan circa 20 excellente studenten een studiebeurs uitgereikt, zodat deze studenten aan het Koninklijk Conservatorium kunnen studeren. Deze studenten leveren een belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling van het muziek- en dansklimaat in Nederland en daarbuiten.

Dit willen we bereiken
Excellent jong muziek- en danstalent tot bloei brengen!
Dit gaven we uit in 2018 € 147.726
  • Kosten administratie en beheer 9%
  • Maatschappelijk doel 91%
Zo bereiken we ons doel
  1. Uitreiken van studiebeurzen aan excellente studenten van het Koninklijk Conservatorium
  2. Het verlenen van schenkingen of tegemoetkomingen ter dekking van uitzonderlijke activiteiten van het Koninklijk Conservatorium
Dit besteedden we in 2018 aan het maatschappelijk doel Info € 133.717
  • Educatie, opleidingen en cursussen 100%
Dit waren onze inkomsten in 2018 € 151.499
  • Particulieren 18%
  • Organisaties zonder winststreven 82%
Dit waren onze reserves en fondsen in 2018, ten dienste van de doelstelling Info € 319.563
  • Overige reserves 100% Bestemming (nog) niet door het bestuur bepaald.
Medewerkers Info 0
Vrijwilligers 0
Sector Onderwijs
Actief in Nederland
 
Bekijk ook andere goede doelen Register goede doelen
Meer weten? cbf.nl