Terug naar Register Erkende Goede Doelen

CBF-Erkenningspaspoort


Fund for Excellence of the Royal Conservatoire

Jonge talenten aan het Koninklijk Conservatorium steunen en zo bijdragen aan de ontwikkeling van het muziek- en dansklimaat in Nederland.

Dit willen we oplossen

Aan het Koninklijk Conservatorium Den Haag wordt jong talent opgeleid. Het Fund for Excellence maakt beurzen mogelijk en geeft extra steun voor aanvullende projecten zoals Side by Side met het Orkest van de Achttiende Eeuw.

Dit is waar we trots op zijn

Jaarlijks wordt aan excellente studenten een studiebeurs uitgereikt, zodat deze studenten aan het Koninklijk Conservatorium kunnen studeren. Deze studenten leveren een belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling van het muziek- en dansklimaat in Nederland en daarbuiten.

Medewerkers
0
Vrijwilligers
0
Doelgroepen
Actief in
Nederland

Sinds 1 januari 2019

Dit willen we bereiken

Excellent jong muziek- en danstalent tot bloei brengen!

Dit gaven we uit in 2021

€ 130.238

Maatschappelijk doel
86%
Beheer en administratie
11%
Werving
3%

Zo bereiken we ons doel

1. Uitreiken van studiebeurzen aan excellente studenten van het Koninklijk Conservatorium
2. Het verlenen van schenkingen of tegemoetkomingen ter dekking van uitzonderlijke activiteiten van het Koninklijk Conservatorium

Dit besteedden we in 2021 aan het maatschappelijk doel Info

€ 112.391

Educatie, opleidingen en cursussen
100%

Zo komen wij aan ons geld

Het Fund for Excellence werft fondsen bij onder andere particulieren, bedrijven, overheden, familiefondsen en stichtingen.

Dit waren onze inkomsten in 2021

€ 158.495

Organisaties zonder winststreven
72%
Particulieren
23%
Bedrijven
5%

Dit waren onze reserves en fondsen in 2021 Info

€ 390.057

Overige reserves
100%

Misschien vind je goede doelen uit deze sectoren ook interessant?