print PDF
CBF Erkenningspaspoort

Gave

Vluchtelingen laten merken dat ze door God gezien en geliefd zijn.
Info Sinds 1 januari 2017

Dit willen we oplossen

Vluchtelingen die ontheemd zijn en in Nederland komen zijn vaak eenzaam en hebben geen echt thuis meer.

Dit is waar we trots op zijn

Vluchtelingen die een christelijk netwerk vinden. Christen-asielzoekers die mede door tussenkomst van juridische adviseurs van Gave een veilige plek in Nederland vinden.

Dit willen we bereiken
Vluchtelingen te laten merken dat ze door God gezien en geliefd zijn.
Dit gaven we uit in 2017 € 1.046.327
 • Maatschappelijk doel 77%
 • Wervingskosten 8%
 • Kosten administratie en beheer 14%
Zo bereiken we ons doel
 1. Stimuleren en toerusten van kerken en christenen.
 2. Activiteiten voor vluchtelingen.
 3. Kenniscentrum rond vluchtelingen.
 4. Opkomen voor de rechten van christen-asielzoekers.
Dit besteedden we in 2017 aan het maatschappelijk doel Info € 808.543
 • Voorlichting en bewustwording 10%
 • Evangelisatie en zending 90%
Dit waren onze inkomsten in 2017 € 1.123.783
 • Particulieren 72%
 • Bedrijven 2%
 • Organisaties zonder winststreven 23%
 • Overig 3%
Dit waren onze reserves en fondsen in 2017, ten dienste van de doelstelling Info € 1.051.677
 • Continuïteitsreserve 47% Nodig om risico’s af te dekken en aan toekomstige verplichtingen te kunnen voldoen.
 • Bestemmingsreserves 20% Bestemming door het bestuur bepaald.
 • Bestemmingsfondsen 33% Bestemming door de gever bepaald.
Medewerkers Info 27 fte
Vrijwilligers 300
Sector Religie en levensbeschouwing
Actief in Nederland
Bekijk ook andere goede doelen Register goede doelen
Meer weten? Ga naar cbf.nl