Terug naar Register Erkende Goede Doelen

CBF-Erkenningspaspoort


Gave

We verlangen ernaar dat vluchtelingen in Nederland worden gezien en geliefd.

Dit willen we oplossen

Vluchtelingen die ontheemd zijn en in Nederland komen leven vaak in onzekerheid, zijn eenzaam, hebben geen echt thuis meer en voelen zich niet gezien als mens.

Dit is waar we trots op zijn

Vluchtelingen die een christelijk netwerk vinden in Nederland. Kerken en christenen die gastvrij zijn voor vluchtelingen en door Gave hierin getraind worden. Christen-asielzoekers die door tussenkomst van juridische adviseurs van Gave een veilige plek in Nederland vinden.

Medewerkers
20 fte
Vrijwilligers
0
Doelgroepen
Actief in
Nederland

Sinds 1 januari 2017

Dit willen we bereiken

Gave verlangt ernaar dat vluchtelingen worden gezien en geliefd en dat zij Jezus dienen en eren samen met Nederlandse christenen.

Dit gaven we uit in 2021

€ 1.141.581

Maatschappelijk doel
81%
Beheer en administratie
10%
Werving
8%

Zo bereiken we ons doel

1. Stimuleren en toerusten van kerken en christenen.
2. Activiteiten voor en bezoeken van vluchtelingen.
3. Kenniscentrum rond vluchtelingen.
4. Opkomen voor de rechten van christen-asielzoekers.

Dit besteedden we in 2021 aan het maatschappelijk doel Info

€ 927.686

Evangelisatie en zending
72%
Voorlichting en bewustwording
28%

Zo komen wij aan ons geld

Het geld dat Gave ontvangt komt voornamelijk via onze particuliere donateurs (63%). Verder zijn er kerken die Gave ondersteunen (25% van de inkomsten). De overige donaties komen o.a. binnen via bedrijven en fondsen. Gave is dankbaar voor de achterban die het werk mogelijk maakt.

Dit waren onze inkomsten in 2021

€ 1.772.858

Particulieren
50%
Bedrijven
25%
Organisaties zonder winststreven
23%
Verkopen en overig
2%

Dit waren onze reserves en fondsen in 2021 Info

€ 1.994.998

Bestemmingsreserves
33%
Continuïteitsreserve
27%
Bestemmingsfondsen
25%
Overige reserves
16%

Misschien vind je goede doelen uit deze sectoren ook interessant?