print PDF
CBF Erkenningspaspoort

Gave

We verlangen ernaar dat vluchtelingen in Nederland worden gezien en geliefd.
Info Sinds 1 januari 2017

Dit willen we oplossen

Vluchtelingen die ontheemd zijn en in Nederland komen leven vaak in onzekerheid, zijn eenzaam, hebben geen echt thuis meer en voelen zich niet gezien als mens.

Dit is waar we trots op zijn

Vluchtelingen die een christelijk netwerk vinden in Nederland. Kerken en christenen die gastvrij zijn voor vluchtelingen en door Gave hierin getraind worden. Christen-asielzoekers die door tussenkomst van juridische adviseurs van Gave een veilige plek in Nederland vinden.

Dit willen we bereiken
Gave verlangt ernaar dat vluchtelingen worden gezien en geliefd en dat zij Jezus dienen en eren samen met Nederlandse christenen.
Dit gaven we uit in 2018 € 993.116
 • Wervingskosten 9%
 • Kosten administratie en beheer 13%
 • Maatschappelijk doel 78%
Zo bereiken we ons doel
 1. Stimuleren en toerusten van kerken en christenen.
 2. Activiteiten voor vluchtelingen.
 3. Kenniscentrum rond vluchtelingen.
 4. Opkomen voor de rechten van christen-asielzoekers.
Dit besteedden we in 2018 aan het maatschappelijk doel Info € 776.150
 • Voorlichting en bewustwording 30%
 • Evangelisatie en zending 70%
Dit waren onze inkomsten in 2018 € 1.176.111
 • Overig 3%
 • Bedrijven 5%
 • Organisaties zonder winststreven 29%
 • Particulieren 63%
Dit waren onze reserves en fondsen in 2018, ten dienste van de doelstelling Info € 1.234.906
 • Bestemmingsreserves 22% Bestemming door het bestuur bepaald.
 • Bestemmingsfondsen 34% Bestemming door de gever bepaald.
 • Continuïteitsreserve 44% Nodig om risico’s af te dekken en aan toekomstige verplichtingen te kunnen voldoen.
Medewerkers Info 18 fte
Vrijwilligers 250
Sector Religie en levensbeschouwing
Actief in Nederland
 
Bekijk ook andere goede doelen Register goede doelen
Meer weten? cbf.nl