print PDF
CBF-Erkenningspaspoort

Stichting Goede Werken Glorieux

De Stichting heeft tot doel het werven en beheren van fondsen om sociale projecten in het buitenland te ondersteunen.
Info Sinds 1 november 2020

Dit willen we oplossen

GWG wil bijdragen aan medische, sociale en psychologische begeleiding van personen met HIV, hulp moeder en kind, pré en postnataal. Het verlenen van onderdak aan bejaarden, verstrekken van maaltijden, bouwen van toiletten. Kinderen materieel steunen om onderwijs te kunnen volgen.

Dit is waar we trots op zijn

Dat de centra in zowel Ethiopië, Indonesië als Brazilië zeer goede zorg kunnen verlenen en veel zieken, behoeftigen en kansarmen ondersteuning krijgen, teneinde een menswaardig bestaan te kunnen leiden.

Dit willen we bereiken
Wij streven de doelen na van de VN
Dit gaven we uit in 2020 € 410.812
  • Maatschappelijk doel 99%
  • Werving 1%
Zo bereiken we ons doel
1. Middels drie projecten in Addis Abeba, medisch centrum voor moeder en kind, OPD afdeling en zorg voor HIV en Lepra patiënten, en daklozen.
2. Huis voor hulpbehoevende bejaarden in Brazilië Jordânia, Minas Gerais. Hulp aan jongeren door het scheppen van mogelijkheden om te studeren
3. Bijdragen en stimuleren van drinkwatervoorzieningen in afgelegen gebieden in Indonesië. Onderhouden van poliklinieken met attentie aan arme.
4. In kleinschalige landbouwprojecten proberen we de boeren te richten op alternatieve landbouw en in coöperatief verband samen te werken.
Dit besteedden we in 2020 aan het maatschappelijk doel Info € 405.521
  • (Directe) dienst- en hulpverlening 99%
  • Aankoop en beheer 1%
Zo komen wij aan ons geld
De financiële bijdragen zijn afkomstig van particulieren, organisaties en religieuze instituten waaronder de eigen Congregatie van de broeders van O.L.Vr. van Lourdes. Jaarlijks proberen wij nieuwe sponsoren in de rij van donateurs te verkrijgen. Waaronder fondsen.
Dit waren onze inkomsten in 2020 € 320.246
  • Organisaties zonder winststreven 88%
  • Particulieren 10%
  • Verkopen en overig 2%
Dit waren onze reserves en fondsen in 2020 Info € 92.208
  • Bestemmingsfondsen 78%
  • Overige reserves 22%
Medewerkers Info 0
Vrijwilligers Info 0
Sector Internationale hulp en mensenrechten
Doelgroepen 8 doelgroepen
Actief in Brazilië, Ethiopië en Indonesië

Ga naar de website van het goede doelOpen

 

Misschien vind je goede doelen uit deze sectoren ook interessant?

Welk Erkend Goed Doel past bij jou? Doe nu de test en kom er binnen één minuut achter.

Doe de DonatieTest

Het CBF houdt toezicht op Erkende Goede Doelen.

Meer weten? Organisatie I CBF- Toezicht op goeddoenGa naar cbf.nl