print PDF
CBF Erkenningspaspoort

Habitat Nederland

Habitat Nederland wil mensen in ontwikkelingslanden een betere toekomst bieden met een degelijk en veilig huis als basis.
Info Sinds 1 januari 2004

Dit willen we oplossen

Wereldwijd hebben ca. 1,6 miljard mensen geen fatsoenlijk dak boven hun hoofd. Habitat ziet hen niet als slachtoffers, maar als zelfstandige mensen die met een steuntje in de rug in staat zijn om een toekomst op te bouwen met een veilig thuis als basis. Habitat biedt die steun.

Dit is waar we trots op zijn

Habitat Nederland ziet de duidelijke meerwaarde van het verbinden van mensen hier met mensen daar door onze bouwreizen. De impact van niet alleen geld geven, maar ook zelf meehelpen is groot, zowel hier als daar. Het maakt de bouwreis een unieke ervaring.

Dit willen we bereiken
Habitat streeft naar een wereld waarin iedereen een dak boven zijn hoofd heeft, een veilig en degelijk (t)huis.
Dit gaven we uit in 2018 € 1.444.245
 • Kosten administratie en beheer 7%
 • Wervingskosten 15%
 • Maatschappelijk doel 79%
Zo bereiken we ons doel
 1. Fondsenwerven voor de projecten van Habitat wereldwijd
 2. Voorlichten over het wereldwijde huisvestingsprobleem en Habitat's aanpak
 3. Mobiliseren van mensen hier voor het wereldwijde werk van Habitat
Dit besteedden we in 2018 aan het maatschappelijk doel Info € 1.134.054
 • Voorlichting en bewustwording 18%
 • (Directe) dienst- en hulpverlening 82%
Dit waren onze inkomsten in 2018 € 1.530.553
 • Overig 8%
 • Loterijen 13%
 • Organisaties zonder winststreven 19%
 • Particulieren 26%
 • Bedrijven 34%
Dit waren onze reserves en fondsen in 2018, ten dienste van de doelstelling Info € 327.110
 • Continuïteitsreserve 28% Nodig om risico’s af te dekken en aan toekomstige verplichtingen te kunnen voldoen.
 • Bestemmingsfondsen 72% Bestemming door de gever bepaald.
Medewerkers Info 6 fte
Vrijwilligers 50
Sector Internationale hulp en mensenrechten
Actief in 14 landen
 
Bekijk ook andere goede doelen Register goede doelen
Meer weten? cbf.nl