print PDF
CBF Erkenningspaspoort

Hartekind

Betere overleving en hogere kwaliteit van leven voor kinderen met een hartafwijking.
Info Sinds 1 juli 2016

Dit willen we oplossen

1. Vergroten overlevingskans voor kinderen met een hartafwijking. 2. Verbeteren kwaliteit van leven voor kinderen met een hartafwijking. Kind zijn, HART nodig!

Dit is waar we trots op zijn

De realisatie van de landelijke onderzoeksagenda hartafwijking bij kinderen samen met de Nederlandse kinderhartcentra, ouders en betrokkenen. De agenda is de leidraad om onze doelstellingen te realiseren. Dit doen we door het financieren van onderzoek.

Dit willen we bereiken
Sterfte cijfer omlaag.
Kinderen met een hartafwijking, kunnen zich net als gezonde kinderen ontwikkelen.
Dit gaven we uit in 2018 € 336.408
 • Maatschappelijk doel 50%
 • Wervingskosten 30%
 • Kosten administratie en beheer 20%
Zo bereiken we ons doel
 1. Financieren ( wetenschappelijk) onderzoek
 2. Financieren database voor registratie hartafwijkingen bij kinderen
 3. Bekendheid vergroten van hartafwijkingen bij kinderen en de gevolgen die dit heeft. #1op100
 4. Samenwerking stimuleren nationaal en internationaal
Dit besteedden we in 2018 aan het maatschappelijk doel Info € 168.302
 • Onderzoek 100%
Dit waren onze inkomsten in 2018 € 672.739
 • Particulieren 42%
 • Bedrijven 37%
 • Organisaties zonder winststreven 20%
 • Overig 1%
Dit waren onze reserves en fondsen in 2018, ten dienste van de doelstelling Info € 660.931
 • Continuïteitsreserve 11% Nodig om risico’s af te dekken en aan toekomstige verplichtingen te kunnen voldoen.
 • Bestemmingsreserves 89% Bestemming door het bestuur bepaald.
Medewerkers Info 3 fte
Vrijwilligers 0
Sector Gezondheid
Actief in Nederland
Bekijk ook andere goede doelen Register goede doelen
Meer weten? Ga naar cbf.nl