Terug naar Register Erkende Goede Doelen

CBF-Erkenningspaspoort


Stichting Hartekind

Bieden betere medische kansen en het verbeteren van de dagelijkse situatie van hartekinderen, waarbij de kwaliteit van leven centraal staat.

Dit willen we oplossen

1. Vergroten overlevingskans voor kinderen met een hartafwijking. 2. Verbeteren kwaliteit van leven voor kinderen met een hartafwijking. Kind zijn, HART nodig!

Dit is waar we trots op zijn

De realisatie van de landelijke onderzoeksagenda hartafwijking bij kinderen samen met de Nederlandse kinderhartcentra, ouders en betrokkenen. De agenda is de leidraad om onze doelstellingen te realiseren. Dit doen we door het financieren van onderzoek.

Medewerkers
5 fte
Vrijwilligers
0
Sector Gezondheid
Doelgroepen
Actief in
Nederland

Sinds 1 juli 2016

Dit willen we bereiken

Sterfte cijfer omlaag. Kinderen met een hartafwijking, kunnen zich net als gezonde kinderen ontwikkelen.

Dit gaven we uit in 2021

€ 606.679

Maatschappelijk doel
46%
Werving
30%
Beheer en administratie
24%

Zo bereiken we ons doel

1. Financieren ( wetenschappelijk) onderzoek en innovatieve projecten
2. Financieren database voor registratie hartafwijkingen bij kinderen
3. Bekendheid vergroten van hartafwijkingen bij kinderen en de gevolgen die dit heeft
4. Samenwerking stimuleren nationaal en internationaal

Dit besteedden we in 2021 aan het maatschappelijk doel Info

€ 278.712

Voorlichting en bewustwording
70%
Onderzoek
30%

Zo komen wij aan ons geld

We werven actief fondsen zowel zakelijk als particulier, organiseren events en hebben donateurs.

Dit waren onze inkomsten in 2021

€ 942.639

Particulieren
52%
Bedrijven
33%
Organisaties zonder winststreven
8%
Verkopen en overig
7%

Dit waren onze reserves en fondsen in 2021 Info

€ 973.270

Bestemmingsreserves
85%
Continuïteitsreserve
15%