Terug naar Register Erkende Goede Doelen

CBF-Erkenningspaspoort


Stichting Hartekind

Stichting Hartekind zich in voor het vergroten van de overlevingskansen van hartekinderen en het verbeteren van kwaliteit van leven.

Dit willen we oplossen

Jaarlijks horen 1.500 kersverse ouders dat het hart van hún kindje niet helemaal gezond is. Hun kind is één van de meer dan 25.000 hartekinderen in Nederland. Ongeveer tweederde van deze hartekinderen moet vlak na de geboorte één of meerdere levensreddende operatie(s) ondergaan

Dit is waar we trots op zijn

De realisatie van de landelijke onderzoeksagenda hartafwijking bij kinderen samen met de Nederlandse kinderhartcentra, ouders en betrokkenen. De agenda is de leidraad om onze doelstellingen te realiseren. Dit doen we door het financieren van onderzoek.

Medewerkers
5 fte
Vrijwilligers
120
Sector Gezondheid
Doelgroepen
Actief in
Nederland

Sinds 1 juli 2016

Dit willen we bereiken

Er overlijden jaarlijks nog altijd 150 hartekinderen, waarmee een hartafwijking doodsoorzaak nummer 1 is onder kinderen tot 15 jaar. Wij willen binnen 10 jaar uit de top 3 van doodsoorzaken bij kinderen tot 15 jaar.

Dit gaven we uit in 2021

€ 606.679

Maatschappelijk doel
46%
Werving
30%
Beheer en administratie
24%

Zo bereiken we ons doel

1. Financieren ( wetenschappelijk) onderzoek en innovatieve projecten
2. Financieren database voor registratie hartafwijkingen bij kinderen
3. Naamsbekendheid vergroten van hartafwijkingen bij kinderen en de gevolgen die dit heeft
4. Samenwerking stimuleren nationaal en internationaal

Dit besteedden we in 2021 aan het maatschappelijk doel Info

€ 278.712

Voorlichting en bewustwording
70%
Onderzoek
30%

Zo komen wij aan ons geld

We werven actief fondsen zowel zakelijk als particulier, organiseren events en hebben donateurs.

Dit waren onze inkomsten in 2021

€ 942.639

Particulieren
52%
Bedrijven
33%
Organisaties zonder winststreven
8%
Verkopen en overig
7%

Dit waren onze reserves en fondsen in 2021 Info

€ 973.270

Bestemmingsreserves
85%
Continuïteitsreserve
15%