Terug naar Register Erkende Goede Doelen

CBF-Erkenningspaspoort


Hartstichting

Onze droom is een wereld zonder hart- en vaatziekten, onze missie is hart- en vaatziekten verslaan.

Dit willen we oplossen

Met de toenemende vergrijzing zijn hart- en vaatziekten een steeds groter probleem. Het verlies aan gezonde levensjaren veroorzaakt door hart- en vaatziekten (de ziektelast) neemt toe door vroegtijdige sterfte en het aantal patiënten dat stijgt naar ruim 1,9 miljoen in 2030.

Dit is waar we trots op zijn

De overlevingskans na een hartstilstand buiten het ziekenhuis is toegenomen van 9% naar gemiddeld 23%. Dit komt mede door de toename van het aantal burgerhulpverleners, de inzet van automatische externe defibrillatoren (AED's) en door het opzetten van 6 minutenzones.

Medewerkers
125 fte
Vrijwilligers
0
Sector Gezondheid
Doelgroepen
Actief in
Nederland

Sinds 1 januari 1998

Dit willen we bereiken

We werken aan concrete oplossingen om ieders hart zo sterk mogelijk te houden of weer sterk te maken, zodat iedereen uit het leven kan halen wat erin zit. Het grote doel: hart- en vaatziekten zo ver terugdringen dat in 2030 de stijging van de ziektelast is verminderd.

Dit gaven we uit in 2021

€ 48.970.430

Maatschappelijk doel
79%
Werving
17%
Beheer en administratie
4%

Zo bereiken we ons doel

1. Opsporen van mensen die niet weten dat zij risico lopen op hart-vaatziekten, zodat ze niet overvallen worden door een hart- of vaatziekte.
2. Slachtoffers van een hartstilstand, hartinfarct of beroerte krijgen sneller hulp en zijn eerder in het ziekenhuis.
3. Financieren van wetenschappelijk onderzoek, zodat iedereen de beste behandeling krijgt bij een hart- of vaatziekte.

Dit besteedden we in 2021 aan het maatschappelijk doel Info

€ 38.719.004

Onderzoek
51%
(Directe) dienst- en hulpverlening
29%
Voorlichting en bewustwording
11%
Aankoop en beheer
9%

Zo komen wij aan ons geld

Baten van particulieren en bedrijven, subsidies van overheden, baten van loterijorganisaties en bijdragen van andere organisaties zonder winststreven.

Dit waren onze inkomsten in 2021

€ 55.329.729

Particulieren
77%
Subsidies
8%
Loterijen
6%
Bedrijven
5%
Organisaties zonder winststreven
3%
Verkopen en overig
1%

Dit waren onze reserves en fondsen in 2021 Info

€ 45.885.955

Continuïteitsreserve
60%
Bestemmingsreserves
40%
Bestemmingsfondsen
0%