print PDF
CBF-Erkenningspaspoort

Hartstichting

Onze droom is een wereld zonder hart- en vaatziekten, onze missie is hart- en vaatziekten verslaan.
Info Sinds 1 januari 1998

Dit willen we oplossen

Met de toenemende vergrijzing zijn hart- en vaatziekten een steeds groter probleem. Het verlies aan gezonde levensjaren veroorzaakt door hart- en vaatziekten (de ziektelast) neemt toe door vroegtijdige sterfte en het aantal patiënten dat stijgt naar ruim 1,9 miljoen in 2030.

Dit is waar we trots op zijn

De overlevingskans na een hartstilstand buiten het ziekenhuis is toegenomen van 9% naar gemiddeld 23%. Dit komt mede door de toename van het aantal burgerhulpverleners, de inzet van automatische externe defibrillatoren (AED's) en door het opzetten van 6 minutenzones.

Dit willen we bereiken
We werken aan concrete oplossingen om ieders hart zo sterk mogelijk te houden of weer sterk te maken, zodat iedereen uit het leven kan halen wat erin zit. Het grote doel: hart- en vaatziekten zo ver terugdringen dat in 2030 de stijging van de ziektelast is verminderd.
Dit gaven we uit in 2020 € 48.493.290
 • Maatschappelijk doel 79%
 • Werving 16%
 • Beheer en administratie 5%
Zo bereiken we ons doel
1. Opsporen van mensen die niet weten dat zij risico lopen op hart-vaatziekten, zodat ze niet overvallen worden door een hart- of vaatziekte.
2. Slachtoffers van een hartstilstand, hartinfarct of beroerte krijgen sneller hulp en zijn eerder in het ziekenhuis.
3. Financieren wetenschappelijk onderzoek zodat iedereen de beste behandeling krijgt bij een hart- of vaatziekte.
Dit besteedden we in 2020 aan het maatschappelijk doel Info € 38.303.804
 • Onderzoek 55%
 • Aankoop en beheer 18%
 • (Directe) dienst- en hulpverlening 15%
 • Voorlichting en bewustwording 11%
Zo komen wij aan ons geld
Baten van particulieren, bedrijven, subsidies overheden, loterijorganisaties, andere organisaties zonder winststreven
Dit waren onze inkomsten in 2020 € 54.728.415
 • Particulieren 84%
 • Bedrijven 8%
 • Loterijen 6%
 • Organisaties zonder winststreven 1%
 • Subsidies 1%
 • Verkopen en overig 0%
Dit waren onze reserves en fondsen in 2020 Info € 35.079.252
 • Continuïteitsreserve 73%
 • Bestemmingsreserves 26%
 • Bestemmingsfondsen 1%
Medewerkers Info 127 fte
Vrijwilligers Info 0
Sector Gezondheid
Doelgroepen 4 doelgroepen
Actief in Nederland

Ga naar de website van het goede doelOpen

 

Misschien vind je goede doelen uit deze sectoren ook interessant?

Welk Erkend Goed Doel past bij jou? Doe nu de test en kom er binnen één minuut achter.

Doe de DonatieTest

Het CBF houdt toezicht op Erkende Goede Doelen.

Meer weten? Organisatie I CBF- Toezicht op goeddoenGa naar cbf.nl