print PDF
CBF Erkenningspaspoort

Hartstichting

Onze droom is een wereld zonder hart- en vaatziekten, onze missie is hart- en vaatziekten verslaan.
Info Sinds 1 januari 1998

Dit willen we oplossen

Met de toenemende vergrijzing zijn hart- en vaatziekten een steeds groter probleem. Het verlies aan gezonde levensjaren veroorzaakt door hart- en vaatziekten (de ziektelast) neemt toe door vroegtijdige sterfte en het aantal patiënten dat stijgt naar ruim 1,9 miljoen in 2030.

Dit is waar we trots op zijn

De overlevingskans na een hartstilstand buiten het ziekenhuis is toegenomen van 9% naar gemiddeld 23%. Dit komt mede door de toename van het aantal burgerhulpverleners, de inzet van automatische externe defibrillatoren (AED's) en door het opzetten van 6 minutenzones.

Dit willen we bereiken
We werken aan concrete oplossingen om ieders hart zo sterk mogelijk te houden of weer sterk te maken, zodat iedereen uit het leven kan halen wat erin zit. Het grote doel: hart- en vaatziekten zo ver terugdringen dat in 2030 de stijging van de ziektelast is verminderd.
Dit gaven we uit in 2018 € 55.213.498
 • Maatschappelijk doel 81%
 • Wervingskosten 15%
 • Kosten administratie en beheer 4%
Zo bereiken we ons doel
 1. Opsporen van mensen die niet weten dat zij risico lopen op hart-vaatziekten, zodat ze niet overvallen worden door een hart- of vaatziekte.
 2. Slachtoffers van een hartstilstand, hartinfarct of beroerte krijgen sneller hulp en zijn eerder in het ziekenhuis.
 3. Het verbeteren van therapietrouw en het gebruik van hartrevalidatie.
 4. Financieren wetenschappelijk onderzoek zodat iedereen de beste behandeling krijgt bij een hart- of vaatziekte.
Dit besteedden we in 2018 aan het maatschappelijk doel Info € 44.630.364
 • (Directe) dienst- en hulpverlening 22%
 • Aankoop en beheer 13%
 • Voorlichting en bewustwording 8%
 • Onderzoek 58%
Dit waren onze inkomsten in 2018 € 54.404.156
 • Particulieren 79%
 • Bedrijven 5%
 • Loterijen 4%
 • Subsidies 9%
 • Organisaties zonder winststreven 3%
 • Overig 1%
Dit waren onze reserves en fondsen in 2018, ten dienste van de doelstelling Info € 22.507.713
 • Continuïteitsreserve 100% Nodig om risico’s af te dekken en aan toekomstige verplichtingen te kunnen voldoen.
Medewerkers Info 130 fte
Vrijwilligers 5.092
Sector Gezondheid
Actief in Nederland
 
Bekijk ook andere goede doelen Register goede doelen
Meer weten? Ga naar cbf.nl