Terug naar Register Erkende Goede Doelen

CBF-Erkenningspaspoort


Stichting IMC Weekendschool

Wij verzorgen aanvullend, motivatiegericht onderwijs voor jongeren tussen 10-14 jaar oud op die plaatsen waar dit het hardst nodig is.

Dit willen we oplossen

Stichting IMC Weekendschool zet de potentie en ontwikkeling van jongeren in Nederland centraal. Dit doen wij door ze op een positieve manier de wereld te laten ontdekken. Hierdoor krijgen ze een breder perspectief en kunnen ze gemotiveerd hun plek in de samenleving innemen.

Dit is waar we trots op zijn

Onderwijsvernieuwing drijft ons. De wereld verandert, evolueert en vandaag de dag zijn er hele andere banen en werkvelden dan vijfentwintig jaar geleden. Wij richten ons op die cruciale doelgroep van straks en vormen de brug tussen de jongeren en de maatschappij.

Medewerkers
90 fte
Vrijwilligers
7.500
Doelgroepen
Actief in
Nederland

Sinds 1 augustus 2019

Dit willen we bereiken

Onze droom is dat alle jongeren (specifiek op de plekken in Nederland waar dat het hardst nodig is) van alle schoolniveaus, z├│ worden opgeleid dat ze gemotiveerd hun plek in de samenleving kunnen innemen. Zo geven we hun de bagage mee om te kunnen worden wie ze willen zijn.

Dit gaven we uit in 2021

€ 5.530.232

Maatschappelijk doel
77%
Beheer en administratie
12%
Werving
11%

Zo bereiken we ons doel

1. IMC Weekendschool onderwijs op zondagen voor jongeren van 10-14 jaar oud (10 locaties).
2. IMC Weekendschool onderwijs (3 uur p/w binnen het bestaande curriculum) op basisscholen (41 locaties).
3. IMC Weekendschool onderwijs (12 locaties) voor nieuwkomers (kinderen van vluchtelingen of arbeidsmigranten met verblijfstatus).
4. Programma's voor het netwerk van oud-leerlingen (alumni) van IMC Weekendschool.

Dit besteedden we in 2021 aan het maatschappelijk doel Info

€ 4.233.449

Educatie, opleidingen en cursussen
100%

Zo komen wij aan ons geld

Wij zijn een fondsenwervende organisatie, en wij worden gefinancierd door bedrijven, fondsen, loterijorganisaties en particulieren.

Dit waren onze inkomsten in 2021

€ 5.387.442

Organisaties zonder winststreven
56%
Bedrijven
17%
Subsidies
14%
Loterijen
9%
Particulieren
3%

Dit waren onze reserves en fondsen in 2021 Info

€ 269.824

Bestemmingsfondsen
89%
Continuïteitsreserve
- 11%

Misschien vind je goede doelen uit deze sectoren ook interessant?