Terug naar Register Erkende Goede Doelen

CBF-Erkenningspaspoort


Interplast Holland

Plastisch reconstructieve chirurgie uitvoeren bij kinderen en (jong) volwassenen die tot de armste bevolkingsgroepen behoren en educatie.

Dit willen we oplossen

Het niet behandelen van patiënten met brandwonden, tumoren en aangeboren afwijkingen in lage-lonen landen, of omdat er te weinig artsen zijn of men de technieken niet beheerst (de artsen), of omdat de mensen het niet kunnen betalen (de patiënten) en er geen middelen zijn.

Dit is waar we trots op zijn

Dat het brandwondencentrum in Kampala / Uganda na jarenlang financiële steun van Interplast ontvangen te hebben nu een eigen budget heeft binnen het Ministerie van Gezondheid in Uganda zelf. En dat we dit jaar 32 jaar bestaan!

Medewerkers
1 fte
Vrijwilligers
0
Doelgroepen
Actief in

Sinds 1 januari 2003

Dit willen we bereiken

Het opereren van patiënten met bovenstaande casuistiek en het trainen van artsen en verpleegkundigen. Het assisteren in opzetten van lokale brandwondenunits en ondersteunen van brandwondenpreventieprogramma's.

Dit gaven we uit in 2021

€ 134.091

Maatschappelijk doel
83%
Werving
12%
Beheer en administratie
6%

Zo bereiken we ons doel

1. 6 tot 8 uitzendingen per jaar naar diverse gastlanden. Online onderwijs en advisering.
2. Brandwondencentrum in Uganda ondersteunen
3. Brandwondenpreventieprogramma in Nigeria en Uganda ondersteunen
4. Wekelijkse Zoom meetingen met artsen uit diverse landen.

Dit besteedden we in 2021 aan het maatschappelijk doel Info

€ 110.715

(Directe) dienst- en hulpverlening
92%
Voorlichting en bewustwording
8%

Zo komen wij aan ons geld

Vaste groep donateurs, prive stichtingen en vermogensfondsen

Dit waren onze inkomsten in 2021

€ 484.220

Particulieren
63%
Bedrijven
19%
Organisaties zonder winststreven
10%
Subsidies
8%

Dit waren onze reserves en fondsen in 2021 Info

€ 583.853

Bestemmingsreserves
44%
Continuïteitsreserve
26%
Overige reserves
25%
Bestemmingsfondsen
5%