Terug naar Register Erkende Goede Doelen

CBF-Erkenningspaspoort


Join for Joy

Spelenderwijs leren als lesmethode te integreren in ruraal Oost-Afrika om het toekomstperspectief van kinderen positief te beïnvloeden.

Dit willen we oplossen

Spelenderwijs stimuleren we kinderen om (terug) naar school te komen én worden urgente thema's bespreekbaar gemaakt, zodat kinderen beter om kunnen aan met dagelijkse uitdagingen zoals tienerzwangerschappen, kindhuwelijken, geweld, hygiëne en genderongelijkheid.

Dit is waar we trots op zijn

Meer kinderen naar school en minder drop-outs | Weerbare kinderen | Ontwikkelde talenten | Betere concentratie | Bewustwording sociale thema's | Later seksueel actief | Minder zwangere tienermeisjes | Betere schoolprestaties | Inclusief schoolsysteem | Gendergelijkheid op school

Medewerkers
4 fte
Vrijwilligers
0
Doelgroepen
Actief in

Sinds 1 november 2018

Dit willen we bereiken

Het is onze ambitie om zoveel mogelijk kinderen in Oost-Afrika zich spelenderwijs te laten ontwikkelen tot gezonde, weerbare en veerkrachtige geschoolde en betrokken leden van hun gemeenschap. Met een extra focus op inclusiviteit en gendergelijkheid.

Dit gaven we uit in 2021

€ 366.196

Maatschappelijk doel
84%
Beheer en administratie
15%
Werving
2%

Zo bereiken we ons doel

1. Door middel van een driejarig opleidingsprogramma trainen we scholen om spelenderwijs leren als lesmethode te integreren in het curriculum.
2. Communities worden actief bij het programma betrokken, waardoor bewustzijn over urgente thema’s en het belang van onderwijs gecreëerd wordt.

Dit besteedden we in 2021 aan het maatschappelijk doel Info

€ 306.065

(Directe) dienst- en hulpverlening
90%
Innovatie
10%

Zo komen wij aan ons geld

Join for Joy genereert haar inkomsten via drie kanalen: (i) periodieke en eenmalige giften van familiefondsen, bedrijven en andersoortige donateurs (ii) lokale fondsenwerving, (iii) de organisatie van (online) evenementen en activiteiten.

Dit waren onze inkomsten in 2021

€ 348.871

Organisaties zonder winststreven
88%
Bedrijven
6%
Particulieren
6%

Dit waren onze reserves en fondsen in 2021 Info

€ 205.355

Continuïteitsreserve
100%