print PDF
CBF Erkenningspaspoort

Kansfonds

Kansfonds helpt lokale sociale initiatieven op weg waarin mensen omzien naar kwetsbare groepen zodat niemand wordt buitengesloten.
Info Sinds 1 januari 2005

Dit willen we oplossen

Elk jaar komen veel mensen door allerlei omstandigheden in een situatie die hen kwetsbaar maakt en isoleert (bijv. vluchtelingen, tienermoeders, eenzamen). Zij kunnen er vaak op eigen kracht en zonder hulp niet meer uitkomen. Ténzij er iemand naar hen omkijkt en in ze gelooft.

Dit is waar we trots op zijn

- we kiezen niet één specifieke doelgroep, maar juist iedereen die kwetsbaar is - we helpen niet rechtstreeks de mensen in nood, maar steunen vrijwilligers en organisaties in de directe omgeving die naar kwetsbaren omzien - het Katholiek Sociaal Denken is ons kompas.

Dit willen we bereiken
Kansfonds helpt mensen omzien naar de kwetsbaarsten in onze samenleving, zodat niemand buitengesloten raakt. We steunen kansrijke initiatieven die kwetsbare mensen helpen om hun situatie te doorbreken. En die zijn opgezet door betrokken mensen die iets willen doen voor de ander.
Dit gaven we uit in 2018 € 10.821.841
 • Maatschappelijk doel 96%
 • Wervingskosten 2%
 • Kosten administratie en beheer 2%
Zo bereiken we ons doel
 1. We steunen lokale initiatieven waarbij mensen omzien naar kwetsbare groepen.
 2. Het inzetten van versnellers om maatschappelijke problemen (inloophuizen, zwerfjongeren en kinderen in armoede) meer duurzaam op te pakken.
 3. We zetten onze expertise in om kansrijke projecten te herkennen en verder te brengen.
 4. We zetten onze netwerken in, waarmee we mensen samenbrengen rond initiatieven en maatschappelijke uitdagingen.
Dit besteedden we in 2018 aan het maatschappelijk doel Info € 10.364.645
 • (Directe) dienst- en hulpverlening 100%
Dit waren onze inkomsten in 2018 € 11.325.382
 • Particulieren 2%
 • Bedrijven 0%
 • Loterijen 92%
 • Subsidies 1%
 • Organisaties zonder winststreven 6%
 • Overig 0%
Dit waren onze reserves en fondsen in 2018, ten dienste van de doelstelling Info € 28.210.931
 • Continuïteitsreserve 5% Nodig om risico’s af te dekken en aan toekomstige verplichtingen te kunnen voldoen.
 • Bestemmingsreserves 90% Bestemming door het bestuur bepaald.
 • Bestemmingsfondsen 5% Bestemming door de gever bepaald.
Medewerkers Info 17 fte
Vrijwilligers 0
Sector Welzijn
Actief in Nederland
Bekijk ook andere goede doelen Register goede doelen
Meer weten? Ga naar cbf.nl