print PDF
CBF-Erkenningspaspoort

Kansfonds

Kansfonds ziet om naar de meest kwetsbare mensen in Nederland, zoals dak- en thuislozen, ongedocumenteerden en en mensen in armoede.
Info Sinds 1 januari 2005

Dit willen we oplossen

Ondanks de welvaart in Nederland zijn er nog steeds veel mensen in Nederland die geen (t)huis hebben. Ze missen een dak boven hun hoofd, aansluiting bij de samenleving of kampen met meervoudige problemen. Wij doen wat nodig is om hen te helpen om hun situatie te doorbreken.

Dit is waar we trots op zijn

- We helpen waar niemand anders dat doet of durft. - We doen wat nodig is. - Het Katholiek Sociaal Denken is ons kompas.

Dit willen we bereiken
Wij maken ons hard voor een samenleving waarin ieder mens telt en waarin plek is voor íedereen.
Dit gaven we uit in 2020 € 12.013.785
 • Maatschappelijk doel 95%
 • Beheer en administratie 2%
 • Werving 2%
Zo bereiken we ons doel
1. We steunen lokale initiatieven die de situatie van deze mensen doorbreken of die hen een liefdevol vangnet bieden zonder verwachtingen.
2. We zoeken een oplossing voor de oorzaken die de problemen in stand houden, zodat minder mensen in een kwetsbare situatie terechtkomen.
3. We zetten onze netwerken in, waarmee we mensen samenbrengen rond initiatieven en maatschappelijke uitdagingen.
4. We zetten onze netwerken in, waarmee we mensen samenbrengen rond initiatieven en maatschappelijke uitdagingen.
Dit besteedden we in 2020 aan het maatschappelijk doel Info € 11.444.907
 • (Directe) dienst- en hulpverlening 100%
Zo komen wij aan ons geld
We krijgen bijdragen uit de opbrengsten van de Nationale Postcode Loterij en de Nederlandse Loterij. Daarna kunnen particulieren, vermogensfondsen, familiefondsen, bedrijven en overheid via Kansfonds geven om een ander.
Dit waren onze inkomsten in 2020 € 13.464.322
 • Loterijen 77%
 • Organisaties zonder winststreven 18%
 • Particulieren 3%
 • Subsidies 1%
 • Bedrijven 0%
 • Verkopen en overig 0%
Dit waren onze reserves en fondsen in 2020 Info € 31.368.372
 • Bestemmingsreserves 85%
 • Bestemmingsfondsen 10%
 • Continuïteitsreserve 5%
Medewerkers Info 17 fte
Vrijwilligers Info 0
Sector Welzijn
Doelgroepen 9 doelgroepen
Actief in Nederland

Ga naar de website van het goede doelOpen

Misschien vind je goede doelen uit deze sectoren ook interessant?

Welk Erkend Goed Doel past bij jou? Doe nu de test en kom er binnen één minuut achter.

Doe de DonatieTest

Het CBF houdt toezicht op Erkende Goede Doelen.

Meer weten? CBF - Toezichthouder Goede DoelenGa naar cbf.nl