Terug naar Register Erkende Goede Doelen

CBF-Erkenningspaspoort


Katholiek Dovenpastoraat

Pastorale zorg aan doven en slechthorenden; samen zijn via kerkdiensten, activiteiten, bedevaarten, geloofsverdieping en huisbezoeken.

Dit willen we oplossen

Doven en slechthorenden zijn nauwelijks betrokken bij de Katholieke kerk en voelen zich eenzaam.

Dit is waar we trots op zijn

Doven en slechthorenden komen naar onze toegankelijke katholieke kerkdiensten, activiteiten en bedevaarten. Ook krijgen we meer aanvragen voor huisbezoeken aan doven en slechthorenden. Daarnaast is er nu een tolk Gebarentaal is bij de Eucharistievieringen op zondagochtend op KRO

Medewerkers
0
Vrijwilligers
0
Doelgroepen
Actief in
Nederland

Sinds 1 maart 2018

Dit willen we bereiken

Doven en slechthorenden worden meer betrokken bij de Katholieke kerk; We geven ze kennis over de Katholieke leer; We bieden ontmoetingsmogelijkheden; We geven aandacht aan arme / zieke / eenzame doven en slechthorenden.

Dit gaven we uit in 2020

€ 78.800

Maatschappelijk doel
96%
Beheer en administratie
4%

Zo bereiken we ons doel

1. Katholieke kerkdiensten aanbieden door zelf NGT/NmG gebruiken, door tolk NGT/NmG/schrijftolk inzetten en visualiseren door powerpoint.
2. Bedevaarten, activiteiten en geloofsverdieping voor doven en slechthorenden. Communicatie via NGT, NmG en schrijftolk.
3. Huisbezoeken bij eenzame, arme en/of zieke doven en slechthorenden.
4. Tolk Gebarentaal bij de Eucharistievieringen op zondagochtend NPO2 KRO-NCRV.

Dit besteedden we in 2020 aan het maatschappelijk doel Info

€ 75.337

(Directe) dienst- en hulpverlening
88%
Evangelisatie en zending
12%

Zo komen wij aan ons geld

Fondsenwerving, giften en beperkte financieel ondersteuning voor het secretariaat.

Dit waren onze inkomsten in 2020

€ 80.667

Organisaties zonder winststreven
99%
Particulieren
1%

Dit waren onze reserves en fondsen in 2020 Info

€ 197.564

Overige reserves
77%
Bestemmingsreserves
23%

Misschien vind je goede doelen uit deze sectoren ook interessant?