print PDF
CBF Erkenningspaspoort

Katholiek Dovenpastoraat

Pastorale zorg aan doven en slechthorenden en samen zijn via kerkdiensten, activiteiten, bedevaarten, geloofsverdieping en huisbezoeken.
Info Sinds 1 maart 2018

Dit willen we oplossen

Doven en slechthorenden zijn nauwelijks betrokken bij de Katholieke kerk en voelen zich eenzaam.

Dit is waar we trots op zijn

Doven en slechthorenden komen naar onze toegankelijke katholieke kerkdiensten, activiteiten en bedevaarten. Ook krijgen we steeds meer aanvragen voor huisbezoeken aan doven en slechthorenden.

Dit willen we bereiken
Doven en slechthorenden worden betrokken bij de Katholieke kerk.
Ze kennis geven over de Katholieke leer.
Elkaar laten ontmoeten.
Aandacht geven aan arme / zieke en eenzame doven en slechthorenden.
Dit gaven we uit in 2018 € 75.976
 • Kosten administratie en beheer 4%
 • Maatschappelijk doel 96%
Zo bereiken we ons doel
 1. Katholieke kerkdiensten aanbieden via: - NGT en of NmG - Tolk NGT en of NmG - Schrijftolk - Powerpoint
 2. Bedevaarten, activiteiten en geloofsverdieping voor doven en slechthorenden. Communicatie via NGT, NmG en schrijftolk.
 3. Huisbezoeken bij eenzame, arme en/of zieke doven en slechthorenden.
Dit besteedden we in 2018 aan het maatschappelijk doel Info € 73.014
 • Evangelisatie en zending 24%
 • (Directe) dienst- en hulpverlening 76%
Dit waren onze inkomsten in 2018 € 191.057
 • Particulieren 1%
 • Organisaties zonder winststreven 99%
Dit waren onze reserves en fondsen in 2018 Info € 185.878
 • Bestemmingsreserves 24%
 • Overige reserves 76%
Medewerkers Info 0
Vrijwilligers 0
Sector Religie en levensbeschouwing
Actief in Nederland
Bekijk ook andere goede doelen Register goede doelen
Meer weten? cbf.nl