Terug naar Register Erkende Goede Doelen

CBF-Erkenningspaspoort


KNCV Tuberculosefonds

To eliminate TB

Dit willen we oplossen

Tuberculose is wereldwijd de infectieziekte met de meeste dodelijke slachtoffers. Iedere dag werken we aan ons ultieme doel: tbc de wereld uit helpen.

Dit is waar we trots op zijn

Als mondiaal erkende tbc-expert speelt KNCV een centrale rol in de internationale beleidsontwikkeling. We identificeren problemen en kansen voor tbc-bestrijding en vertalen dat in gericht onderzoek en praktische ingrepen.

Medewerkers
0
Vrijwilligers
0
Sector Gezondheid
Doelgroepen
Actief in

Sinds 1 juli 1998

Dit willen we bereiken

Opname van tbc-bestrijding in nationale gezondheidsprogramma’s (net als in Nederland), gesteund door alle partijen. Daarom investeren we in betrokkenheid van de particuliere sector, maatschappelijke organisaties en patiënten.

Dit gaven we uit in 2021

€ 14.952.573

Maatschappelijk doel
90%
Werving
5%
Beheer en administratie
5%

Zo bereiken we ons doel

1. Iedereen toegang tot zorg
2. Onderzoek
3. Versterking van lokale infrastructuur

Dit besteedden we in 2021 aan het maatschappelijk doel Info

€ 13.467.707

(Directe) dienst- en hulpverlening
90%
Onderzoek
6%
Voorlichting en bewustwording
5%

Zo komen wij aan ons geld

KNCV wordt voor het grootste gedeelte gefinancierd door project financiering van overheden en institutionele donoren gecombineerd met particuliere fondsen werving.

Dit waren onze inkomsten in 2021

€ 15.909.515

Organisaties zonder winststreven
53%
Subsidies
26%
Loterijen
10%
Bedrijven
5%
Particulieren
5%
Verkopen en overig
0%

Dit waren onze reserves en fondsen in 2021 Info

€ 11.652.366

Continuïteitsreserve
66%
Bestemmingsreserves
22%
Bestemmingsfondsen
8%
Herwaarderingsreserve
3%