print PDF
CBF Erkenningspaspoort

KNCV Tuberculosefonds

To eliminate TB
Info Sinds 1 juli 1998

Dit willen we oplossen

Tuberculose is wereldwijd de infectieziekte met de meeste dodelijke slachtoffers. Iedere dag werken we aan ons ultieme doel: tbc de wereld uit helpen.

Dit is waar we trots op zijn

Als mondiaal erkende tbc-expert speelt KNCV een centrale rol in de internationale beleidsontwikkeling. We identificeren problemen en kansen voor tbc-bestrijding en vertalen dat in gericht onderzoek en praktische ingrepen.

Dit willen we bereiken
Opname van tbc-bestrijding in nationale gezondheidsprogramma’s (net als in Nederland), gesteund door alle partijen. Daarom investeren we in betrokkenheid van de particuliere sector, maatschappelijke organisaties en patiënten.
Dit gaven we uit in 2018 € 93.256.774
 • Maatschappelijk doel 98%
 • Wervingskosten 1%
 • Kosten administratie en beheer 1%
Zo bereiken we ons doel
 1. Iedereen toegang tot zorg
 2. Onderzoek
 3. Versterking van lokale infrastructuur
Dit besteedden we in 2018 aan het maatschappelijk doel Info € 91.131.600
 • (Directe) dienst- en hulpverlening 92%
 • Voorlichting en bewustwording 2%
 • Onderzoek 6%
Dit waren onze inkomsten in 2018 € 92.917.978
 • Particulieren 1%
 • Bedrijven 1%
 • Loterijen 2%
 • Organisaties zonder winststreven 2%
 • Subsidies 95%
 • Overig 0%
Dit waren onze reserves en fondsen in 2018, ten dienste van de doelstelling Info € 11.693.083
 • Continuïteitsreserve 74% Nodig om risico’s af te dekken en aan toekomstige verplichtingen te kunnen voldoen.
 • Bestemmingsreserves 21% Bestemming door het bestuur bepaald.
 • Herwaarderingsreserve 2% Ontstaan door waardestijging van eigendom.
 • Bestemmingsfondsen 3% Bestemming door de gever bepaald.
Medewerkers Info 539 fte
Vrijwilligers 0
Sector Gezondheid
Actief in 13 landen
 
Bekijk ook andere goede doelen Register goede doelen
Meer weten? Ga naar cbf.nl