print PDF
CBF-Erkenningspaspoort

Kom over en help

Mensen in kwetsbare omstandigheden een hoopvolle toekomst geven.
Info Sinds 1 juli 1999

Dit willen we oplossen

Kwetsbaarheid. Dat geeft aan dat een individu, gemeenschap of organisatie vanwege een tekort aan middelen niet in staat is óm te gaan met of te herstellen van een ingrijpende gebeurtenis, zoals discriminatie, economische neergang, een natuurramp of een gewapend conflict.

Dit is waar we trots op zijn

2.917 kinderen hebben een dagopvang bezocht. 44.815 kinderen hebben een training ontvangen rond life skills. 2.091 mensen hebben materiële hulp ontvangen. 182 families hebben een geldelijke lening ontvangen. 274 personen hebben een training over ondernemerschap gevolgd.

Dit willen we bereiken
In deze gebroken wereld weten we ons vanuit de Bijbel geroepen om te dienen. God vraagt ons óm te zien naar de naasten die in kwetsbare omstandigheden leven. Samen met lokale partnerorganisaties helpen wij mensen zich te ontwikkelen en een waardig bestaan te leiden.
Dit gaven we uit in 2020 € 2.811.732
 • Maatschappelijk doel 85%
 • Werving 10%
 • Beheer en administratie 5%
Zo bereiken we ons doel
1. Educatie, zowel binnen scholen (formele educatie) als bij buitenschoolse activiteiten (informele educatie).
2. Inkomstengenererende activiteiten zijn gericht om mensen in hun eigen (levens)onderhoud te laten voorzien.
3. Maatschappelijke zorg omvat allerlei vormen van verzorging en praktische hulp aan mensen die extra ondersteuning nodig hebben.
4. Maatschappelijke zorg omvat allerlei vormen van verzorging en praktische hulp aan mensen die extra ondersteuning nodig hebben.
Dit besteedden we in 2020 aan het maatschappelijk doel Info € 2.403.337
 • (Directe) dienst- en hulpverlening 89%
 • Voorlichting en bewustwording 11%
Zo komen wij aan ons geld
Particulieren (17.000), scholen, kerken, bedrijven, fondsen en kledinginzameling.
Dit waren onze inkomsten in 2020 € 2.821.632
 • Particulieren 78%
 • Bedrijven 18%
 • Verkopen en overig 2%
 • Organisaties zonder winststreven 2%
Dit waren onze reserves en fondsen in 2020 Info € 1.421.623
 • Continuïteitsreserve 51%
 • Bestemmingsreserves 32%
 • Bestemmingsfondsen 17%
Medewerkers Info 8 fte
Vrijwilligers Info 185
Sector Internationale hulp en mensenrechten
Doelgroepen 16 doelgroepen
Actief in 6 landen

Ga naar de website van het goede doelOpen

 

Misschien vind je goede doelen uit deze sectoren ook interessant?

Welk Erkend Goed Doel past bij jou? Doe nu de test en kom er binnen één minuut achter.

Doe de DonatieTest

Het CBF houdt toezicht op Erkende Goede Doelen.

Meer weten? Organisatie I CBF- Toezicht op goeddoenGa naar cbf.nl