Terug naar Register Erkende Goede Doelen

CBF-Erkenningspaspoort


Kom over en help

Mensen in kwetsbare omstandigheden een hoopvolle toekomst geven.

Dit willen we oplossen

Kwetsbaarheid. Dat geeft aan dat een individu, gemeenschap of organisatie vanwege een tekort aan middelen niet in staat is óm te gaan met of te herstellen van een ingrijpende gebeurtenis, zoals discriminatie, economische neergang, een natuurramp of een gewapend conflict.

Dit is waar we trots op zijn

51.103 kinderen, jongeren en volwassenen ontvingen educatie 4.059 mensen zijn ondersteund met werk en inkomen 2.404 mensen ontvingen maatschappelijke zorg

Medewerkers
7 fte
Vrijwilligers
185
Doelgroepen
Actief in

Sinds 1 juli 1999

Dit willen we bereiken

In deze gebroken wereld weten we ons vanuit de Bijbel geroepen om te dienen. God vraagt ons óm te zien naar de naasten die in kwetsbare omstandigheden leven. Samen met lokale partnerorganisaties helpen wij mensen zich te ontwikkelen en een waardig bestaan te leiden.

Dit gaven we uit in 2021

€ 2.757.366

Maatschappelijk doel
85%
Werving
10%
Beheer en administratie
5%

Zo bereiken we ons doel

1. Educatie, zowel binnen scholen (formele educatie) als bij buitenschoolse activiteiten (informele educatie).
2. Inkomstengenererende activiteiten zijn gericht om mensen in hun eigen (levens)onderhoud te laten voorzien.
3. Maatschappelijke zorg omvat allerlei vormen van verzorging en praktische hulp aan mensen die extra ondersteuning nodig hebben.
4. Maatschappelijke zorg omvat allerlei vormen van verzorging en praktische hulp aan mensen die extra ondersteuning nodig hebben.

Dit besteedden we in 2021 aan het maatschappelijk doel Info

€ 2.340.517

(Directe) dienst- en hulpverlening
88%
Voorlichting en bewustwording
12%

Zo komen wij aan ons geld

Particulieren (17.000), scholen, kerken, bedrijven, fondsen en kledinginzameling.

Dit waren onze inkomsten in 2021

€ 2.829.651

Particulieren
61%
Organisaties zonder winststreven
19%
Bedrijven
17%
Verkopen en overig
2%

Dit waren onze reserves en fondsen in 2021 Info

€ 1.502.593

Continuïteitsreserve
50%
Bestemmingsfondsen
28%
Bestemmingsreserves
22%