Terug naar Register Erkende Goede Doelen

CBF-Erkenningspaspoort


Los Cachorros

Het verbeteren van de levensomstandigheden van kansarme kinderen in Ayacucho, met als uiteindelijk doel te komen tot sociale re-integratie.

Dit willen we oplossen

Het verbeteren van de levensomstandigeheden van kansarme kinderen in Ayacucho (Peru) met als uiteindelijke doel te komen tot sociale re-integratie.

Dit is waar we trots op zijn

We zijn aantoonbaar in staat om kansarme kinderen een beter perspectief te bieden, zodanig dat ook de lokale overheid actief de samenwerking met Los Cachorros opzoekt.

Medewerkers
0
Vrijwilligers
5
Doelgroepen
Actief in
Peru

Sinds 1 september 2013

Dit willen we bereiken

- Voorkomen noodzaak opvang middels straatwerk - Opvang van kinderen bij gebrek aan veilig thuis (nachtopvang / gezinsvervangend tehuis) - Reïntegratie van kinderen door begeleide terugkeer naar familie (huisbezoek, psychologische en maatschappelijke zorg)

Dit gaven we uit in 2020

€ 159.836

Maatschappelijk doel
95%
Werving
4%
Beheer en administratie
1%

Zo bereiken we ons doel

1. Straatwerk: contact en vertrouwensband met doelgroep, brug richting hulpverlening
2. Nachtopvang: bed, bad, maaltijd, maar ook een verbeterplan
3. Permanente opvang (gezinsvervangend tehuis): veilige thuishaven, educatie, persoonlijke vorming
4. Re-integratie: psychologische en maatschappelijke hulp bij terugkeer naar familie

Dit besteedden we in 2020 aan het maatschappelijk doel Info

€ 152.015

(Directe) dienst- en hulpverlening
100%

Zo komen wij aan ons geld

Een groot deel van onze inkomsten zijn bijdragen van fondsen. Daarnaast ontvangen we bijdragen van donateurs en enkele bedrijven, of middels inzamelacties.

Dit waren onze inkomsten in 2020

€ 163.179

Organisaties zonder winststreven
72%
Particulieren
23%
Bedrijven
5%

Dit waren onze reserves en fondsen in 2020 Info

€ 158.362

Continuïteitsreserve
81%
Bestemmingsreserves
19%