print PDF
CBF Erkenningspaspoort

Los Cachorros

Het verbeteren van de levensomstandigheden van kansarme kinderen in Ayacucho, met als uiteindelijk doel te komen tot sociale re-integratie.
Info Sinds 1 september 2013

Dit willen we oplossen

Het verbeteren van de levensomstandigeheden van kansarme kinderen in Ayacucho (Peru) met als uiteindelijke doel te komen tot sociale re-integratie.

Dit is waar we trots op zijn

We zijn aantoonbaar in staat om kansarme kinderen een beter perspectief te bieden, zodanig dat ook de lokale overheid actief de samenwerking met Los Cachorros opzoekt.

Dit willen we bereiken
- Voorkomen noodzaak opvang middels straatwerk
- Opvang van kinderen bij gebrek aan veilig thuis (nachtopvang / gezinsvervangend tehuis)
- Reïntegratie van kinderen door begeleide terugkeer naar familie (huisbezoek, psychologische en maatschappelijke zorg)
Dit gaven we uit in 2017 € 112.794
 • Maatschappelijk doel 92%
 • Wervingskosten 7%
 • Kosten administratie en beheer 1%
Zo bereiken we ons doel
 1. Straatwerk: contact en vertrouwensband met doelgroep, brug richting hulpverlening
 2. Nachtopvang: bed, bad, maaltijd, maar ook een verbeterplan
 3. Permanente opvang (gezinsvervangend tehuis): veilige thuishaven, educatie, persoonlijke vorming
 4. Re-integratie: psychologische en maatschappelijke hulp bij terugkeer naar familie
Dit besteedden we in 2017 aan het maatschappelijk doel Info € 103.482
 • (Directe) dienst- en hulpverlening 100%
Dit waren onze inkomsten in 2017 € 117.456
 • Particulieren 35%
 • Bedrijven 5%
 • Organisaties zonder winststreven 61%
Dit waren onze reserves en fondsen in 2017, ten dienste van de doelstelling Info € 138.141
 • Continuïteitsreserve 71% Nodig om risico’s af te dekken en aan toekomstige verplichtingen te kunnen voldoen.
 • Bestemmingsreserves 29% Bestemming door het bestuur bepaald.
Medewerkers Info 0
Vrijwilligers 0
Sector Internationale hulp en mensenrechten
Actief in Peru
Bekijk ook andere goede doelen Register goede doelen
Meer weten? Ga naar cbf.nl