print PDF
CBF Erkenningspaspoort

Maag Lever Darm Stichting

Je spijsvertering is van levensbelang. Samen strijden voor een gezonde spijsvertering voor iedereen.
Info Sinds 1 januari 1998

Dit willen we oplossen

Onze spijsvertering zal waarschijnlijk altijd vijanden houden. Wat wij kunnen doen is de ziekte in de kiem smoren. Door er precies op tijd bij te zijn. Dat maken we mogelijk door onderzoek, voorlichting en met toegankelijke tools voor vroege opsporing.

Dit is waar we trots op zijn

90 onderzoeksprojecten die bijdragen aan vroege opsporing, behandeling op maat en regie voor patiënten. Honderden gemeenten die zich inzetten voor meer openbare toiletten. Helpende, inspirerende en verbindende verhalen van patiënten. Duizenden betrokken medestrijders.

Dit willen we bereiken
Een gezonde spijsvertering voor iedereen zodat er in Nederland geen sterfte, schaamte, onzekerheid, pijn, angst, isolement of ongemak meer is door spijsverteringsziekten. Nederlanders kennen het belang van een gezonde spijsvertering.
Dit gaven we uit in 2018 € 8.248.652
 • Maatschappelijk doel 77%
 • Wervingskosten 17%
 • Kosten administratie en beheer 6%
Zo bereiken we ons doel
 1. We willen dat iedereen de kracht van de spijsvertering leert kennen als motor, regisseur en middelpunt van onze gezondheid.
 2. We financieren veel wetenschappelijk onderzoek naar toegankelijke innovatieve vroegdiagnostiek en persoonlijke behandeling.
 3. We initiëren, financieren en organiseren maatschappelijke en zorgprojecten waarmee patiënten meer regie krijgen over hun ziekte
 4. Met voor en door patiënten en hun familie en bekenden, artsen, zorgprofessionals en wetenschappers komen we in actie en zamelen we geld in
Dit besteedden we in 2018 aan het maatschappelijk doel Info € 6.323.288
 • (Directe) dienst- en hulpverlening 6%
 • Voorlichting en bewustwording 50%
 • Onderzoek 44%
Dit waren onze inkomsten in 2018 € 7.263.403
 • Particulieren 69%
 • Bedrijven 3%
 • Loterijen 26%
 • Organisaties zonder winststreven 2%
 • Overig 0%
Dit waren onze reserves en fondsen in 2018, ten dienste van de doelstelling Info € 4.038.744
 • Continuïteitsreserve 62% Nodig om risico’s af te dekken en aan toekomstige verplichtingen te kunnen voldoen.
 • Bestemmingsreserves 38% Bestemming door het bestuur bepaald.
Medewerkers Info 24 fte
Vrijwilligers 4.000
Sector Gezondheid
Actief in Nederland
 
Bekijk ook andere goede doelen Register goede doelen
Meer weten? Ga naar cbf.nl