Terug naar Register Erkende Goede Doelen

CBF-Erkenningspaspoort


Maag Lever Darm Stichting

Samen met artsen, onderzoekers, wetenschappers, patiënten en hun naasten strijden voor een gezonde spijsvertering voor iedereen.

Dit willen we oplossen

Je spijsvertering is van levensbelang. De Maag Lever Darm Stichting (MLDS) zet zich in voor twee miljoen mensen met een spijsverteringsziekte door onderzoek te financieren en voorlichting te geven. Een zo gezond mogelijke spijsvertering voor iedereen is ons doel.

Dit is waar we trots op zijn

90 onderzoeksprojecten die bijdragen aan vroege opsporing, behandeling op maat en regie voor patiënten. Honderden gemeenten die zich inzetten voor meer openbare toiletten. Helpende, inspirerende en verbindende verhalen van patiënten. Duizenden betrokken medestrijders.

Medewerkers
29 fte
Vrijwilligers
12.000
Sector Gezondheid
Doelgroepen
Actief in
Nederland

Sinds 1 januari 1998

Dit willen we bereiken

Een gezonde spijsvertering voor iedereen zodat er in Nederland geen sterfte, schaamte, onzekerheid, pijn, angst, isolement of ongemak meer is door spijsverteringsziekten. Een zo vroeg mogelijke opsporing van deze ziekten. Iedereen kent het belang van een gezonde spijsvertering

Dit gaven we uit in 2021

€ 9.087.633

Maatschappelijk doel
78%
Werving
16%
Beheer en administratie
7%

Zo bereiken we ons doel

1. We willen dat iedereen de kracht van de spijsvertering leert kennen als motor, regisseur en middelpunt van onze gezondheid.
2. We financieren wetenschappelijk onderzoek naar toegankelijke innovatieve vroegdiagnostiek en persoonlijke behandeling.
3. We initiëren, financieren en organiseren maatschappelijke- en zorgprojecten waarmee patiënten meer regie krijgen over hun ziekte.
4. Met voor en door patiënten en hun familie en bekenden, artsen, zorgprofessionals en wetenschappers komen we in actie en zamelen we geld in.

Dit besteedden we in 2021 aan het maatschappelijk doel Info

€ 7.063.261

Voorlichting en bewustwording
49%
Onderzoek
44%
(Directe) dienst- en hulpverlening
7%

Zo komen wij aan ons geld

Door collectes, donaties, acties en evenementen zamelen wij geld in. Voor specifieke projecten doen we aanvragen bij verschillende fondsen.

Dit waren onze inkomsten in 2021

€ 8.636.787

Particulieren
69%
Loterijen
22%
Bedrijven
7%
Organisaties zonder winststreven
1%

Dit waren onze reserves en fondsen in 2021 Info

€ 4.720.366

Continuïteitsreserve
53%
Bestemmingsreserves
47%