Terug naar Register Erkende Goede Doelen

CBF-Erkenningspaspoort


Maag Lever Darm Stichting

Samen met artsen, onderzoekers, wetenschappers, patiënten en hun naasten strijden voor een gezonde spijsvertering voor iedereen.

Dit willen we oplossen

Je spijsvertering is van levensbelang. De Maag Lever Darm Stichting (MLDS) zet zich in voor twee miljoen mensen met een spijsverteringsziekte door onderzoek te financieren en voorlichting te geven. Een zo gezond mogelijke spijsvertering voor iedereen is ons doel.

Dit is waar we trots op zijn

90 onderzoeksprojecten die bijdragen aan vroege opsporing, behandeling op maat en regie voor patiënten. Honderden gemeenten die zich inzetten voor meer openbare toiletten. Helpende, inspirerende en verbindende verhalen van patiënten. Duizenden betrokken medestrijders.

Medewerkers
27 fte
Vrijwilligers
0
Sector Gezondheid
Doelgroepen
Actief in
Nederland

Sinds 1 januari 1998

Dit willen we bereiken

Een gezonde spijsvertering voor iedereen zodat er in Nederland geen sterfte, schaamte, onzekerheid, pijn, angst, isolement of ongemak meer is door spijsverteringsziekten. Een zo vroeg mogelijke opsporing van deze ziekten. Iedereen kent het belang van een gezonde spijsvertering

Dit gaven we uit in 2020

€ 7.160.351

Maatschappelijk doel
72%
Werving
20%
Beheer en administratie
8%

Zo bereiken we ons doel

1. We willen dat iedereen de kracht van de spijsvertering leert kennen als motor, regisseur en middelpunt van onze gezondheid.
2. We financieren wetenschappelijk onderzoek naar toegankelijke innovatieve vroegdiagnostiek en persoonlijke behandeling.
3. We initiëren, financieren en organiseren maatschappelijke- en zorgprojecten waarmee patiënten meer regie krijgen over hun ziekte.
4. Met voor en door patiënten en hun familie en bekenden, artsen, zorgprofessionals en wetenschappers komen we in actie en zamelen we geld in.

Dit besteedden we in 2020 aan het maatschappelijk doel Info

€ 5.172.353

Voorlichting en bewustwording
54%
Onderzoek
33%
(Directe) dienst- en hulpverlening
13%

Zo komen wij aan ons geld

Door collectes, donaties, acties en evenementen zamelen wij geld in. Voor specifieke projecten doen we aanvragen bij verschillende fondsen.

Dit waren onze inkomsten in 2020

€ 7.460.285

Particulieren
69%
Loterijen
26%
Bedrijven
3%
Organisaties zonder winststreven
1%
Verkopen en overig
1%

Dit waren onze reserves en fondsen in 2020 Info

€ 4.987.610

Continuïteitsreserve
50%
Bestemmingsreserves
50%