print PDF
CBF-Erkenningspaspoort

MD Nederland

Méér tegen Myotone Dystrofie (MD), de grootste dodelijke spierziekte
Info Sinds 1 april 2020

Dit willen we oplossen

• Gebrek aan onderzoeksinitiatieven naar MD (vergeleken met vergelijkbare ziektes). • Beperkte financiële middelen in de vroege fase van therapieontwikkeling. • Geen adequate zorg voor patiënten door onbekendheid van de ziekte bij zorgverleners.

Dit is waar we trots op zijn

Er is veel te bereiken voor zoveel mensen met een zeer ernstige ziekte die, als onderdeel van de ziekte, zichzelf van nature niet op de voorgrond plaatsen. Ca. 2000 mensen in Nederland weten dat ze deze aandoening hebben, terwijl vermoedelijk liefst 7.000 zijn aangedaan.

Dit willen we bereiken
1. Structureel meer geld voor onderzoek 2. Meer bekendheid MD bij publiek en zorgverleners 3. Meer ondernemerschap MD is de grootste meest onbekende ernstige spierziekte. Dat heeft impact op fondswerving, diagnoses die gemiddeld 8 jaar te laat worden gesteld
Dit gaven we uit in 2020 € 13.302
  • Beheer en administratie 73%
  • Maatschappelijk doel 23%
  • Werving 4%
Zo bereiken we ons doel
1. 1. Structureel meer geld voor onderzoek - Focus op werven van lange-termijn donateurs
2. 2. Bekendheid van MD via evenement - Versterkt algemene bekendheid - Gericht op het realiseren van inkomsten van buiten de bestaande groep
3. 3.Ondernemerschap & samenwerking - Van wetenschap naar therapie ontwikkeling - Aantrekken van investeerders
Dit besteedden we in 2020 aan het maatschappelijk doel Info € 3.000
  • (Directe) dienst- en hulpverlening 100%
Zo komen wij aan ons geld
Over 2019 kregen we ons geld van langetermijn donateurs en incidentele giften
Dit waren onze inkomsten in 2020 € 32.406
  • Particulieren 100%
Dit waren onze reserves en fondsen in 2020 Info € 45.988
  • Overige reserves 100%
Medewerkers Info 0
Vrijwilligers Info 0
Sector Gezondheid
Doelgroepen 8 doelgroepen
Actief in Nederland

Ga naar de website van het goede doelOpen

 

Misschien vind je goede doelen uit deze sectoren ook interessant?

Welk Erkend Goed Doel past bij jou? Doe nu de test en kom er binnen één minuut achter.

Doe de DonatieTest

Het CBF houdt toezicht op Erkende Goede Doelen.

Meer weten? Organisatie I CBF- Toezicht op goeddoenGa naar cbf.nl