Terug naar Register Erkende Goede Doelen

CBF-Erkenningspaspoort


Mercy Ships Holland

Mercy Ships is een christelijk goed doel. Wij bieden met ziekenhuisschepen medische zorg aan de armste mensen in de wereld.

Dit willen we oplossen

5 miljard mensen hebben geen toegang tot veilige, betaalbare chirurgische zorg. Jaarlijks sterven hierdoor ruim 17 miljoen mensen, meer dan drie keer het sterftecijfer van malaria, HIV en tuberculose samen. Mercy Ships maakt veilige, chirurgische zorg toegankelijk.

Dit is waar we trots op zijn

Jaarlijks maken 1.200 professional-vrijwilligers het werk aan boord mogelijk. Zij betalen hun eigen kost en inwoning en betalen hun eigen reis. Dit maximaliseert het resultaat dat donateurs en partners krijgen voor hun investering in versterkte gezondheidsystemen en operaties.

Medewerkers
23 fte
Vrijwilligers
100
Doelgroepen
Actief in

Sinds 1 januari 2002

Dit willen we bereiken

Naast het bieden van levensreddende operaties geeft Mercy Ships training aan lokale gezondheidswerkers in Afrika. Op deze manier brengen we samen met onze partners de gezondheidszorg in een land naar een hoger niveau.

Dit gaven we uit in 2021

€ 7.135.894

Maatschappelijk doel
84%
Werving
11%
Beheer en administratie
5%

Zo bereiken we ons doel

1. Aanbieden van gratis directe medische zorg en chirurgie aan de lokale bevolking.
2. Opleiden en begeleiden van lokale gezondheidswerkers.
3. Verbeteren van de infrastructuur van de gezondheidszorg.

Dit besteedden we in 2021 aan het maatschappelijk doel Info

€ 5.998.447

(Directe) dienst- en hulpverlening
100%

Zo komen wij aan ons geld

Een groot deel van onze inkomsten komt uit giften, donaties, collectes en nalatenschappen. We werven deze inkomsten via direct mail, nieuwsbrieven, telemarketing, online campagnes, radiocommercials en evenementen.

Dit waren onze inkomsten in 2021

€ 7.219.711

Particulieren
56%
Organisaties zonder winststreven
25%
Bedrijven
20%
Verkopen en overig
0%

Dit waren onze reserves en fondsen in 2021 Info

€ 1.479.618

Continuïteitsreserve
63%
Bestemmingsreserves
28%
Overige reserves
6%
Bestemmingsfondsen
3%