print PDF
CBF Erkenningspaspoort

Milieudefensie

Als onafhankelijke milieuorganisatie werkt Milieudefensie aan een duurzaam en eerlijk Nederland.
Info Sinds 1 juli 2000

Dit willen we oplossen

Onze manier van leven put de aarde uit en veroorzaakt klimaatverandering. Daardoor staat de levenskwaliteit van huidige en toekomstige generaties op het spel. Als we onze manier van leven niet veranderen, loopt de toekomst van de mensheid gevaar.

Dit is waar we trots op zijn

In de grote steden is de lucht ongezond. Daarom bracht Milieudefensie mensen uit die steden bij elkaar om in actie te komen. Door zelf de luchtkwaliteit in hun buurt te meten en actie te eisen van hun gemeente verbetert de lucht. En gezonde lucht is een hot issue geworden.

Dit willen we bereiken
Wij streven naar een goed leven voor alle mensen op aarde, nu en in de toekomst. Dat is leven met respect voor de natuur en zeggenschap over onze leefomgeving. En een fossielvrije en circulaire economie.
Dit gaven we uit in 2018 € 18.289.418
 • Maatschappelijk doel 92%
 • Wervingskosten 3%
 • Kosten administratie en beheer 5%
Zo bereiken we ons doel
 1. Het versterken van kansrijke nieuwe systemen en bestrijden van verouderde en verspillende systemen.
 2. Het versterken van de beweging voor klimaatrechtvaardigheid, door mensen te mobiliseren en organiseren.
 3. Kennis en vaardigheden van de beweging versterken, ondersteuning bieden bij het formuleren van politieke eisen en veranderstrategieën.
 4. Het voeren van campagnes.
Dit besteedden we in 2018 aan het maatschappelijk doel Info € 16.766.242
 • Voorlichting en bewustwording 13%
 • Lobby en belangenbehartiging 87%
Dit waren onze inkomsten in 2018 € 18.174.501
 • Particulieren 31%
 • Loterijen 7%
 • Organisaties zonder winststreven 0%
 • Subsidies 61%
 • Overig 0%
Dit waren onze reserves en fondsen in 2018, ten dienste van de doelstelling Info € 3.431.831
 • Continuïteitsreserve 90% Nodig om risico’s af te dekken en aan toekomstige verplichtingen te kunnen voldoen.
 • Bestemmingsreserves 9% Bestemming door het bestuur bepaald.
 • Overige reserves 1% Bestemming (nog) niet door het bestuur bepaald.
Medewerkers Info 75 fte
Vrijwilligers 0
Sector Natuur en milieu
Actief in Nederland
 
Bekijk ook andere goede doelen Register goede doelen
Meer weten? Ga naar cbf.nl