Terug naar Register Erkende Goede Doelen

CBF-Erkenningspaspoort


Stichting Muziekids

In elk ziekenhuis in Nederland een Muziekids Studio realiseren om zieke kinderen door muziekbeleving, afleiding en plezier te kunnen bieden.

Dit willen we oplossen

Er zijn nauwelijks of geen mogelijkheden voor kinderen (ook ouders en andere bezoekers) in ziekenhuizen in Nederland om d.m.v. muziek maken en muziekbeleving te kunnen ontspannen en afleiding en plezier te hebben in een vrolijke ruimte die nergens doet denken aan een ziekenhuis.

Dit is waar we trots op zijn

De realisatie in 2018 van de Muziekids Studio in het Prinses Máxima Centrum voor kinderoncologie in Utrecht. Daar is het aantal bezoeken per maand van kinderen gemid. 350 en ca. 400 van ouders. Troubadours komen hier per maand bij ca. 50 kinderen aan bed om samen muziek te maken.

Medewerkers
4 fte
Vrijwilligers
52
Sector Gezondheid
Doelgroepen
Actief in
Nederland

Sinds 1 december 2017

Dit willen we bereiken

In elk ziekenhuis een Muziekids Studio én 7 dagen per week open! Daar waar wij al een studio hebben gerealiseerd, wordt het door kinderen, ouders, (kinder)artsen en verplegend personeel als fantastisch ervaren. Het stressniveau daalt en dat draagt bij aan het genezingsproces.

Dit gaven we uit in 2020

€ 405.294

Maatschappelijk doel
72%
Beheer en administratie
19%
Werving
9%

Zo bereiken we ons doel

1. Fondsen en donateurs werven voor inzetten van troubadours, Pop-Up-studio's, permanente studio's, naamsbekendheid vergroten, vrijwilligers.
2. Een mogelijk wetenschappelijk onderzoek wordt onderzocht. Uitkomst hiervan zou wetenschappelijke argumentatie zijn voor onze activiteiten.
3. Meer donateurs en grotere fondsen werven om ons doel te bereiken. Samenwerking met co-creatiepartners uitbreiden.
4. Onze organisatie uitbouwen naar een professionelere en efficiëntere instelling om continuïteit en kwaliteit te kunnen blijven waarborgen.

Dit besteedden we in 2020 aan het maatschappelijk doel Info

€ 290.864

Recreatie, sport en wensvervulling
88%
Overig
- 12%

Zo komen wij aan ons geld

Fondsenwerving, donateurs, giften, acties door scholen, business- en service clubs en bedrijven.

Dit waren onze inkomsten in 2020

€ 251.747

Bedrijven
80%
Particulieren
10%
Verkopen en overig
8%
Organisaties zonder winststreven
2%

Dit waren onze reserves en fondsen in 2020 Info

€ -251.979

Overige reserves
- 74%
Bestemmingsreserves
15%
Bestemmingsfondsen
11%