print PDF
CBF-Erkenningspaspoort

Stichting Muziekids

In elk ziekenhuis in Nederland een Muziekids Studio realiseren om zieke kinderen door muziekbeleving, afleiding en plezier te kunnen bieden.
Info Sinds 1 december 2017

Dit willen we oplossen

Er zijn nauwelijks of geen mogelijkheden voor kinderen (ook ouders en andere bezoekers) in ziekenhuizen in Nederland om d.m.v. muziek maken en muziekbeleving te kunnen ontspannen en afleiding en plezier te hebben in een vrolijke ruimte die nergens doet denken aan een ziekenhuis.

Dit is waar we trots op zijn

De realisatie in 2018 van de Muziekids Studio in het Prinses Máxima Centrum voor kinderoncologie in Utrecht. Daar is het aantal bezoeken per maand van kinderen gemid. 350 en ca. 400 van ouders. Troubadours komen hier per maand bij ca. 50 kinderen aan bed om samen muziek te maken.

Dit willen we bereiken
In elk ziekenhuis een Muziekids Studio én 7 dagen per week open! Daar waar wij al een studio hebben gerealiseerd, wordt het door kinderen, ouders, (kinder)artsen en verplegend personeel als fantastisch ervaren. Het stressniveau daalt en dat draagt bij aan het genezingsproces.
Dit gaven we uit in 2020 € 405.294
 • Maatschappelijk doel 72%
 • Beheer en administratie 19%
 • Werving 9%
Zo bereiken we ons doel
1. Fondsen en donateurs werven voor inzetten van troubadours, Pop-Up-studio's, permanente studio's, naamsbekendheid vergroten, vrijwilligers.
2. Een mogelijk wetenschappelijk onderzoek wordt onderzocht. Uitkomst hiervan zou wetenschappelijke argumentatie zijn voor onze activiteiten.
3. Meer donateurs en grotere fondsen werven om ons doel te bereiken. Samenwerking met co-creatiepartners uitbreiden.
4. Onze organisatie uitbouwen naar een professionelere en efficiëntere instelling om continuïteit en kwaliteit te kunnen blijven waarborgen.
Dit besteedden we in 2020 aan het maatschappelijk doel Info € 290.864
 • Recreatie, sport en wensvervulling 88%
 • Overig - 12%
Zo komen wij aan ons geld
Fondsenwerving, donateurs, giften, acties door scholen, business- en service clubs en bedrijven.
Dit waren onze inkomsten in 2020 € 251.747
 • Bedrijven 80%
 • Particulieren 10%
 • Verkopen en overig 8%
 • Organisaties zonder winststreven 2%
Dit waren onze reserves en fondsen in 2020 Info € -251.979
 • Overige reserves - 74%
 • Bestemmingsreserves 15%
 • Bestemmingsfondsen 11%
Medewerkers Info 4 fte
Vrijwilligers Info 52
Sector Gezondheid
Doelgroepen 3 doelgroepen
Actief in Nederland

Ga naar de website van het goede doelOpen

 

Misschien vind je goede doelen uit deze sectoren ook interessant?

Welk Erkend Goed Doel past bij jou? Doe nu de test en kom er binnen één minuut achter.

Doe de DonatieTest

Het CBF houdt toezicht op Erkende Goede Doelen.

Meer weten? CBF - Toezichthouder Goede DoelenGa naar cbf.nl