print PDF
CBF Erkenningspaspoort

Stichting Muziekids

In elk ziekenhuis in Nederland een Muziekids Studio realiseren om zieke kinderen door muziekbeleving, afleiding en plezier te kunnen bieden.
Info Sinds 1 december 2017

Dit willen we oplossen

Er zijn nauwelijks of geen mogelijkheden voor kinderen (ook voor hun ouders, bezoekers) in ziekenhuizen in Nederland, om d.m.v. muziek maken en muziekbeleving te kunnen ontspannen en afleiding en plezier te hebben in een vrolijke ruimte die nergens doet denken aan een ziekenhuis.

Dit is waar we trots op zijn

De realisatie in 2018 van de Muziekids Studio in het Prinses Máxima Centrum voor kinderoncologie in Utrecht. Daar is het aantal bezoeken per maand van kinderen gemid. 350 en ca. 400 van ouders. Troubadours komen hier per maand bij ca. 50 kinderen aan bed om samen muziek te maken.

Dit willen we bereiken
In elk ziekenhuis een Muziekids Studio én 7 dagen per week open! Daar waar wij al een studio hebben gerealiseerd, wordt het door kinderen, ouders, (kinder)artsen en verplegend personeel als fantastisch ervaren. Het stressniveau daalt en dat draagt bij aan het genezingsproces.
Dit gaven we uit in 2018 € 330.630
 • Maatschappelijk doel 60%
 • Wervingskosten 6%
 • Kosten administratie en beheer 34%
Zo bereiken we ons doel
 1. Fondsen en donateurs werven voor inzetten van troubadours, Pop-Up-Studio's, permanente studio's, naamsbekendheid vergroten, vrijwilligers.
 2. Een mogelijk wetenschappelijk onderzoek wordt onderzocht. Uitkomsten hiervan zou wetenschappelijke argumentatie zijn voor onze activiteiten.
 3. Meer donateurs en grotere fondsen werven om ons doel te bereiken. Samenwerking met co-creatiepartners uitbreiden.
 4. Onze organisatie uitbouwen naar een professionelere en efficiëntere instelling om continuïteit en kwaliteit te kunnen blijven waarborgen.
Dit besteedden we in 2018 aan het maatschappelijk doel Info € 198.259
 • Recreatie, ontspanning en vakanties 100%
Dit waren onze inkomsten in 2018 € 342.907
 • Particulieren 5%
 • Bedrijven 15%
 • Organisaties zonder winststreven 80%
Dit waren onze reserves en fondsen in 2018, ten dienste van de doelstelling Info € 30.121
 • Bestemmingsreserves 73% Bestemming door het bestuur bepaald.
 • Overige reserves 27% Bestemming (nog) niet door het bestuur bepaald.
Medewerkers Info 4 fte
Vrijwilligers 43
Sector Kunst en cultuur
Actief in Nederland
 
Bekijk ook andere goede doelen Register goede doelen
Meer weten? Ga naar cbf.nl