print PDF
CBF Erkenningspaspoort

Muziekids

Om in elk ziekenhuis in Nederland een Muziekids Studio te realiseren voor de kinderen
Info Sinds 1 december 2017

Dit willen we oplossen

Dat er nauwelijks of geen mogelijkheden zijn voor kinderen (maar ook voor hun ouders) in ziekenhuizen in Nederland, om d.m.v. muziek maken en of beleven, afleiding te krijgen en plezier te hebben in een vrolijke ruimte die nergens doet denken aan een ziekenhuis.

Dit is waar we trots op zijn

De realisatie eerder dit jaar van een Muziekids Studio in het Prinses Máxima Centrum voor kinderoncologie in Utrecht. Daar worden per dag momenteel gemiddeld 20 tot 25 bezoeken gebracht door kinderen en 30 ouders die er vaak uren met plezier vertoeven.

Dit willen we bereiken
In elk ziekenhuis een Muziekids Studio én 7 dagen per week open! Daar waar wij al een studio hebben gerealiseerd, wordt het door kinderen, ouders, (kinder)artsen en verplegend personeel als fantastisch ervaren. Het stressniveau daalt en dat draagt bij aan het genezingsproces.
Dit gaven we uit in 2017 € 219.981
 • Maatschappelijk doel 78%
 • Wervingskosten 7%
 • Kosten administratie en beheer 14%
Zo bereiken we ons doel
 1. Veel publiciteit en bekendheid hierover genereren alsmede naamsbekendheid
 2. De mogelijkheid van een wetenschcappelijk onderzoek wordt onderzocht. De uitkomsten hiervan zouden een goede onderbouwing kunnen zijn
 3. Meer en grotere fondsen werven om ons doel te bereiken
 4. Onze organisatie uitbouwen naar een steeds professionelere
Dit besteedden we in 2017 aan het maatschappelijk doel Info € 172.364
 • Recreatie, ontspanning en vakanties 100%
Dit waren onze inkomsten in 2017 € 226.469
 • Particulieren 44%
 • Bedrijven 9%
 • Organisaties zonder winststreven 29%
 • Overig 18%
Dit waren onze reserves en fondsen in 2017, ten dienste van de doelstelling Info € 20.861
 • Bestemmingsreserves 64% Bestemming door het bestuur bepaald.
 • Overige reserves 36% Bestemming (nog) niet door het bestuur bepaald.
Medewerkers Info 0
Vrijwilligers 0
Sector Kunst en cultuur
Actief in Nederland
Bekijk ook andere goede doelen Register goede doelen
Meer weten? Ga naar cbf.nl