Terug naar Register Erkende Goede Doelen

CBF-Erkenningspaspoort


Nativitas

Kansloze kinderen perspectief bieden, levensomstandigheden, verbeteren, kennisniveau en het gezondheidspijl verhogen.

Dit willen we oplossen

In centraal Flores baby's en kinderen met een probleem een toekomst bieden. Met name kinderen van ouders die zelf geen kansen hebben, omdat ze te arm zijn en zelf geen mogelijkheden hebben om hun kinderen te helpen. Jonge meisjes een vervolgopleiding laten volgen.

Dit is waar we trots op zijn

Inmiddels hebben bijna 5000 kinderen, waaronder 600 kinderen met een beperking, onze zorgcentra gepasseerd en een menswaardig bestaan opgebouwd. Meer 600 meisjes hebben een middelbare studie kunnen volgen. Opnemen van de (pleeg)moeder zorgt voor betere leefomstandigheden thuis.

Medewerkers
0
Vrijwilligers
0
Doelgroepen
Actief in
Indonesië

Sinds 1 juli 2016

Dit willen we bereiken

We proberen het probleem van het kind (ziek, gehandicapt, wees, etc) op te lossen door het tijdelijk op te nemen in een zorgcentrum samen met de (pleeg)moeder en de zorg te bieden die het nodig heeft. Hierna wordt het zo snel mogelijk weer teruggeplaatst in de eigen woonomgeving

Dit gaven we uit in 2021

€ 37.547

Maatschappelijk doel
91%
Werving
6%
Beheer en administratie
4%

Zo bereiken we ons doel

1. Onderhoud zorgcentra voor probleemkinderen. Kind opnemen met moeder, ev. pleegmoeder zoeken, voeden, med. verzorgen, opleiding geven etc.
2. Kinderen toegang geven tot basisonderwijs. Jonge meisjes gelegenheid geven tot het volgen van middelbaaronderwijs, vanuit onze zorgcentra.
3. voorlichting op het gebied van hygiëne, ziekteherkenning (aids, tbc, polio, etc), basale kennis geven om een huishouden te runnen.
4. kindersterfte reduceren door de juiste verzorging en het juiste voedsel te bieden. Alle hulp wordt vrijwel gratis geboden.

Dit besteedden we in 2021 aan het maatschappelijk doel Info

€ 34.000

(Directe) dienst- en hulpverlening
100%

Zo komen wij aan ons geld

acties op scholen en elders, crowdfundig, sponsoren. Flyeren op Pasar Malams en andere markten.

Dit waren onze inkomsten in 2021

€ 29.200

Particulieren
63%
Organisaties zonder winststreven
24%
Bedrijven
9%
Verkopen en overig
4%

Dit waren onze reserves en fondsen in 2021 Info

€ 47.661

Overige reserves
100%