print PDF
CBF Erkenningspaspoort

Nederlandse Brandwonden Stichting

De Nederlandse Brandwonden Stichting wil brandwonden voorkomen en het leed als gevolg van brandwonden tot een minimum beperken.
Info Sinds 1 januari 1998

Dit willen we oplossen

Nederland kent jaarlijks 90.000 brandwondbehandelingen door een huisarts, 9.000 brandwondbehandelingen op een Spoedeisende Eerste Hulp van ziekenhuizen, 1.100 ziekenhuisopnamen na brandwondenletsel en 850 opnamen in de drie Nederlandse brandwondencentra.

Dit is waar we trots op zijn

Wetenschappelijk onderzoek leidt tot effectieve/betere zorg. Opleiding en zorgrichtlijnen leiden ertoe dat patiënten met ernstige brandwonden beter verwezen worden naar de drie speciale behandelcentra/nazorg. Partners zetten zich in voor effectieve preventie van brandwonden.

Dit willen we bereiken
De Nederlandse Brandwonden Stichting wil brandwonden voorkomen en het leed ten gevolge van brandwonden tot een minimum beperken. We willen zo min mogelijk ongevallen, de best mogelijk behandeling en de hoogst mogelijke maatschappelijke participatie van mensen met brandwonden.
Dit gaven we uit in 2018 € 7.507.605
 • Maatschappelijk doel 76%
 • Wervingskosten 19%
 • Kosten administratie en beheer 6%
Zo bereiken we ons doel
 1. Door publiekscampagnes en beinvloeding woon je, werk je en leef je in Nederland veilig met een minimumrisico op brand(wonden) letsel.
 2. De (brandwonden)zorg ontwikkelt uitmuntende behandeling/zorg aan patiënten met brandwonden, gericht op snel en het best mogelijke herstel.
 3. De nazorg aan patiënten met brandwonden richt zich op re-integratie van de patiënt tot de hoogst mogelijke maatschappelijke participatie.
 4. De gedegen wetenschappelijke basis richt zich op borgen en verbeteren van de kwaliteit van brandwondenpreventie, -behandeling en nazorg.
Dit besteedden we in 2018 aan het maatschappelijk doel Info € 5.673.439
 • (Directe) dienst- en hulpverlening 20%
 • Voorlichting en bewustwording 21%
 • Onderzoek 49%
 • Overig 10%
Dit waren onze inkomsten in 2018 € 7.207.911
 • Particulieren 63%
 • Bedrijven 6%
 • Loterijen 16%
 • Subsidies 3%
 • Organisaties zonder winststreven 8%
 • Overig 5%
Dit waren onze reserves en fondsen in 2018, ten dienste van de doelstelling Info € 10.653.979
 • Continuïteitsreserve 70% Nodig om risico’s af te dekken en aan toekomstige verplichtingen te kunnen voldoen.
 • Bestemmingsreserves 28% Bestemming door het bestuur bepaald.
 • Bestemmingsfondsen 2% Bestemming door de gever bepaald.
Medewerkers Info 34 fte
Vrijwilligers 2.225
Sector Gezondheid
Actief in Nederland
Bekijk ook andere goede doelen Register goede doelen
Meer weten? Ga naar cbf.nl