Terug naar Register Erkende Goede Doelen

CBF-Erkenningspaspoort


Nederlandse Brandwonden Stichting

De Nederlandse Brandwonden Stichting wil brandwonden voorkomen en het leed als gevolg van brandwonden tot een minimum beperken.

Dit willen we oplossen

Nederland kent jaarlijks 90.000 brandwondbehandelingen door een huisarts, duizenden brandwondbehandelingen op een SEH en in ziekenhuizen en 900 opnamen van patiënten met ernstig brandwondenletsel in de drie Nederlandse brandwondencentra (Groningen, Beverwijk, Rotterdam).

Dit is waar we trots op zijn

Wetenschappelijk onderzoek leidt tot effectieve/betere zorg. Opleiding en zorgrichtlijnen leiden ertoe dat patiënten met ernstige brandwonden beter verwezen worden naar de drie speciale behandelcentra/nazorg. Partners zetten zich in voor effectieve preventie van brandwonden.

Medewerkers
34 fte
Vrijwilligers
2.315
Sector Gezondheid
Doelgroepen
Actief in
Nederland

Sinds 1 januari 1998

Dit willen we bereiken

De Nederlandse Brandwonden Stichting wil brandwonden voorkomen en het leed ten gevolge van brandwonden tot een minimum beperken. We willen zo min mogelijk ongevallen, de best mogelijk behandeling en de hoogst mogelijke maatschappelijke participatie van mensen met brandwonden.

Dit gaven we uit in 2021

€ 8.202.702

Maatschappelijk doel
75%
Werving
19%
Beheer en administratie
6%

Zo bereiken we ons doel

1. Door publiekscampagnes en beinvloeding woon je, werk je en leef je in Nederland veilig met een minimumrisico op brand(wonden) letsel.
2. De (brandwonden)zorg ontwikkelt uitmuntende behandeling/zorg aan patiënten met brandwonden, gericht op snel en het best mogelijke herstel.
3. De nazorg aan patiënten met brandwonden richt zich op re-integratie van de patiënt tot de hoogst mogelijke maatschappelijke participatie.
4. De gedegen wetenschappelijke basis richt zich op borgen en verbeteren van de kwaliteit van brandwondenpreventie, -behandeling en nazorg.

Dit besteedden we in 2021 aan het maatschappelijk doel Info

€ 6.147.827

Onderzoek
41%
Voorlichting en bewustwording
26%
(Directe) dienst- en hulpverlening
19%
Overig
13%

Zo komen wij aan ons geld

Wij zijn voornamelijk aangewezen op collecteren, particuliere en zakelijke donaties. Daarnaast worden we ondersteund door Postcodeloterij en NLO.

Dit waren onze inkomsten in 2021

€ 7.470.834

Particulieren
52%
Loterijen
22%
Subsidies
11%
Verkopen en overig
7%
Bedrijven
5%
Organisaties zonder winststreven
3%

Dit waren onze reserves en fondsen in 2021 Info

€ 7.690.661

Continuïteitsreserve
57%
Bestemmingsreserves
31%
Bestemmingsfondsen
12%