Terug naar Register Erkende Goede Doelen

CBF-Erkenningspaspoort


Ondersteuningscentrum 'De IJssel'

Het ondersteunen van mensen die (in)direct betrokken is bij kanker waarbij formele en informele zorg samenwerken.

Dit willen we oplossen

Mensen met kanker of hun naasten bijstaan nadat formele behandelingen zijn gestopt. Dit is juist het moment van verwerking waar het Inloophuis een bijdrage in levert in activiteiten en ontspanning naast een luisterend oor.

Dit is waar we trots op zijn

De vele vrijwilligers (+/- 60) die aan ons weten te binden, die iets met de doelgroep hebben en 100% inzet geven om de doelgroep te ondersteunen en eigenwaarde terug te geven.

Medewerkers
1 fte
Vrijwilligers
55
Sector Gezondheid
Doelgroepen
Actief in
Nederland

Sinds 1 januari 2019

Dit willen we bereiken

De kloof tussen formele zorg (ziekenhuis) en het traject daarna versterken om mensen met kanker (of hun naasten) weer te helpen in hun dagelijks leven de draad op te laten pakken. Er is ruimte voor emotie en ontspanning wat leidt tot meer redzame mensen.

Dit gaven we uit in 2020

€ 96.903

Maatschappelijk doel
81%
Beheer en administratie
19%

Zo bereiken we ons doel

1. Wij werken met vrijwilligers en een coordinator die de mensen opvangen. Daarnaast sluiten professionals aan bij activiteiten.
2. Door formele en informele zorg bij elkaar te brengen komt bewustwording. Dit doen we met ziekenhuizen en huisartsen als ambassadeur.
3. Diverse activiteiten aan te bieden als wandelgroepen, yoga, tai-chie, informatieavonden over onderwerpen die gerelateerd zijn aan kanker.
4. We organiseren fairs, golftoernooien en werken samen met Rotary om funding binnen te halen om doelen te bereiken.

Dit besteedden we in 2020 aan het maatschappelijk doel Info

€ 78.648

(Directe) dienst- en hulpverlening
100%

Zo komen wij aan ons geld

Fundraising, subsidie lokale overheid.

Dit waren onze inkomsten in 2020

€ 87.659

Subsidies
50%
Particulieren
50%

Dit waren onze reserves en fondsen in 2020 Info

€ 56.481

Continuïteitsreserve
66%
Bestemmingsreserves
34%