print PDF
CBF-Erkenningspaspoort

Ondersteuningscentrum 'De IJssel'

Het ondersteunen van mensen die (in)direct betrokken is bij kanker waarbij formele en informele zorg samenwerken.
Info Sinds 1 januari 2019

Dit willen we oplossen

Mensen met kanker of hun naasten bijstaan nadat formele behandelingen zijn gestopt. Dit is juist het moment van verwerking waar het Inloophuis een bijdrage in levert in activiteiten en ontspanning naast een luisterend oor.

Dit is waar we trots op zijn

De vele vrijwilligers (+/- 60) die aan ons weten te binden, die iets met de doelgroep hebben en 100% inzet geven om de doelgroep te ondersteunen en eigenwaarde terug te geven.

Dit willen we bereiken
De kloof tussen formele zorg (ziekenhuis) en het traject daarna versterken om mensen met kanker (of hun naasten) weer te helpen in hun dagelijks leven de draad op te laten pakken. Er is ruimte voor emotie en ontspanning wat leidt tot meer redzame mensen.
Dit gaven we uit in 2020 € 96.903
  • Maatschappelijk doel 81%
  • Beheer en administratie 19%
Zo bereiken we ons doel
1. Wij werken met vrijwilligers en een coordinator die de mensen opvangen. Daarnaast sluiten professionals aan bij activiteiten.
2. Door formele en informele zorg bij elkaar te brengen komt bewustwording. Dit doen we met ziekenhuizen en huisartsen als ambassadeur.
3. Diverse activiteiten aan te bieden als wandelgroepen, yoga, tai-chie, informatieavonden over onderwerpen die gerelateerd zijn aan kanker.
4. We organiseren fairs, golftoernooien en werken samen met Rotary om funding binnen te halen om doelen te bereiken.
Dit besteedden we in 2020 aan het maatschappelijk doel Info € 78.648
  • (Directe) dienst- en hulpverlening 100%
Zo komen wij aan ons geld
Fundraising, subsidie lokale overheid.
Dit waren onze inkomsten in 2020 € 87.659
  • Subsidies 50%
  • Particulieren 50%
Dit waren onze reserves en fondsen in 2020 Info € 56.481
  • Continuïteitsreserve 66%
  • Bestemmingsreserves 34%
Medewerkers Info 1 fte
Vrijwilligers Info 55
Sector Gezondheid
Doelgroepen 3 doelgroepen
Actief in Nederland

Ga naar de website van het goede doelOpen

 

Misschien vind je goede doelen uit deze sectoren ook interessant?

Welk Erkend Goed Doel past bij jou? Doe nu de test en kom er binnen één minuut achter.

Doe de DonatieTest

Het CBF houdt toezicht op Erkende Goede Doelen.

Meer weten? Organisatie I CBF- Toezicht op goeddoenGa naar cbf.nl