Terug naar Register Erkende Goede Doelen

CBF-Erkenningspaspoort


Plan International

Een wereld waarin alle kinderen zich volledig kunnen ontwikkelen en waarin meisjes en jongens dezelfde rechten en kansen hebben.

Dit willen we oplossen

Elke dag worden wereldwijd de rechten van kinderen geschonden. Vooral meisjes worden stelselmatig achtergesteld en gediscrimineerd. Plan International beschermt kinderen – met name meisjes – en geeft hun de kans om zich te ontwikkelen.

Dit is waar we trots op zijn

Door de activiteiten van Plan International (waar Plan International Nederland onderdeel van is) kregen het afgelopen jaar 2.762.211 meisjes onderwijs en 1.325.496 meisjes schoon water en sanitaire voorzieningen.

Medewerkers
114 fte
Vrijwilligers
0
Doelgroepen
Actief in

Sinds 1 januari 1998

Dit willen we bereiken

Plan International staat voor een wereld waarin alle kinderen zich volledig kunnen ontwikkelen en waarin meisjes en jongens dezelfde rechten en kansen hebben. Een wereld die de rechten en de waardigheid van kinderen en de volwassenen om hen heen respecteert.

Dit gaven we uit in 2021

€ 58.228.000

Maatschappelijk doel
91%
Werving
8%
Beheer en administratie
1%

Zo bereiken we ons doel

1. Projecten gericht op het wegnemen van barrières als kindhuwelijken en meisjesbesnijdenis die de ontwikkeling van meisjes in de weg staan.
2. Het vergroten van toekomstkansen van meisjes door projecten gericht op onderwijs en toegang tot werkgelegenheid.
3. Noodhulp en bescherming van kinderen bij rampen en bijdragen aan wederopbouw.
4. Duurzame armoedebestrijding en blijvende verbeteringen aanbrengen in de levensomstandigheden van kinderen.

Dit besteedden we in 2021 aan het maatschappelijk doel Info

€ 52.932.000

(Directe) dienst- en hulpverlening
95%
Voorlichting en bewustwording
5%

Zo komen wij aan ons geld

Wij ontvangen gelden door donaties van particulieren, bedrijven, loterijorganisaties (NPL) en subsidies vanuit de overheid (NL en EU).

Dit waren onze inkomsten in 2021

€ 59.505.000

Subsidies
54%
Particulieren
35%
Loterijen
6%
Organisaties zonder winststreven
4%
Bedrijven
2%

Dit waren onze reserves en fondsen in 2021 Info

€ 14.611.000

Bestemmingsreserves
84%
Continuïteitsreserve
14%
Bestemmingsfondsen
2%