Terug naar Register Erkende Goede Doelen

CBF-Erkenningspaspoort


Reddingsbrigade Nederland

We doen het uiterste om te zorgen dat er niemand verdrinkt, en iedereen veilig kan genieten van het vele water dat Nederland telt.

Dit willen we oplossen

In Nederland verdrinkt nog altijd een groot aantal mensen onnodig. We willen voorkomen dat er mensen verdrinken.

Dit is waar we trots op zijn

We zijn trots op onze 152 reddingsbrigades, waar 21.000 leden, 5.000 vrijwilligers waaronder 2.750 lifeguards, zich iedere dag inzetten voor de veiligheid in, op en langs het water.

Medewerkers
17 fte
Vrijwilligers
5.000
Sector Welzijn
Doelgroepen
Actief in
Nederland

Sinds 1 december 2022

Dit willen we bereiken

We willen bereiken dat Nederlanders veilig kunnen genieten van het vele water dat Nederland telt.

Dit gaven we uit in 2021

€ 2.705.536

Maatschappelijk doel
98%
Beheer en administratie
2%

Zo bereiken we ons doel

1. We leren kinderen zwemmen, stimuleren ze te blijven zwemmen en leiden op tot lifesavers en lifeguards.
2. We houden toezicht op het strand, bij meren, plassen en evenementen en verlenen hulp bij overstromingen.
3. We adviseren burgers en beleidsmakers hoe we veilig kunnen genieten van het vele water dat Nederland telt.
4. We stimuleren onze lifesavers en lifeguards om aan de lifesavingsport deel te nemen.

Dit besteedden we in 2021 aan het maatschappelijk doel Info

€ 2.642.844

Overig
78%
Aankoop en beheer
20%
Educatie, opleidingen en cursussen
2%

Zo komen wij aan ons geld

Onze leden betalen contributie om anderen te mogen redden. We vragen burgers, fondsen, NOC*NSF en diverse overheidsorganisaties om ons hierin te steunen. Onze ervaring dragen we over aan anderen. Daar vragen we waar mogelijk een passende vergoeding voor.

Dit waren onze inkomsten in 2021

€ 2.768.880

Verkopen en overig
55%
Subsidies
27%
Organisaties zonder winststreven
10%
Particulieren
8%

Dit waren onze reserves en fondsen in 2021 Info

€ 604.381

Overige reserves
98%
Bestemmingsreserves
2%