print PDF
CBF Erkenningspaspoort

Rode Kruis

We zijn er voor iedereen in nood. We maken geen onderscheid.
Info Sinds 1 januari 1999

Dit willen we oplossen

Het voorkomen en verzachten van menselijk lijden waar dan ook, het beschermen van levens en gezondheid en het waarborgen van respect voor de mens. Onze bijzondere aandacht gaat daarbij uit naar hen die het meest kwetsbaar zijn tijdens gewapende conflicten en rampen.

Dit is waar we trots op zijn

Met het grootste vrijwillige hulpverlenersnetwerk ter wereld zijn we overal aanwezig. En omdat we met veel zijn kunnen we altijd helpen. Met elkaar zijn we in staat direct hulp te verlenen.

Dit willen we bereiken
Met onze vrijwilligers en Rode Kruis verenigingen in 191 landen werken we aan versterken van gemeenschappen voor, tijdens en na een crisissituatie. Zodat mensen in staat zijn zichzelf en anderen te helpen en niemand in nood alleen staat. Op basis van respect en medemenselijkheid
Dit gaven we uit in 2018 € 111.697.000
 • Maatschappelijk doel 88%
 • Wervingskosten 8%
 • Kosten administratie en beheer 4%
Zo bereiken we ons doel
 1. We helpen mensen in nood
 2. We bereiden mensen voor op noodsituaties en rampen
 3. We mobiliseren mensen om elkaar te helpen
Dit besteedden we in 2018 aan het maatschappelijk doel Info € 98.243.000
 • (Directe) dienst- en hulpverlening 93%
 • Voorlichting en bewustwording 7%
Dit waren onze inkomsten in 2018 € 107.889.000
 • Particulieren 38%
 • Bedrijven 6%
 • Loterijen 9%
 • Organisaties zonder winststreven 6%
 • Subsidies 36%
 • Overig 5%
Dit waren onze reserves en fondsen in 2018, ten dienste van de doelstelling Info € 114.348.000
 • Continuïteitsreserve 17% Nodig om risico’s af te dekken en aan toekomstige verplichtingen te kunnen voldoen.
 • Bestemmingsreserves 41% Bestemming door het bestuur bepaald.
 • Bestemmingsfondsen 42% Bestemming door de gever bepaald.
Medewerkers Info 383 fte
Vrijwilligers 20.000
Sector Internationale hulp en mensenrechten, Welzijn
Actief in 51 landen
Bekijk ook andere goede doelen Register goede doelen
Meer weten? Ga naar cbf.nl