print PDF
CBF-Erkenningspaspoort

Rode Kruis

We zijn er voor iedereen in nood. We maken geen onderscheid.
Info Sinds 1 januari 1999

Dit willen we oplossen

Het voorkomen en verzachten van menselijk lijden waar dan ook, het beschermen van levens en gezondheid en het waarborgen van respect voor de mens. Onze bijzondere aandacht gaat daarbij uit naar hen die het meest kwetsbaar zijn tijdens gewapende conflicten en rampen.

Dit is waar we trots op zijn

Met het grootste vrijwillige hulpverlenersnetwerk ter wereld zijn we overal aanwezig. En omdat we met veel zijn kunnen we altijd helpen. Met elkaar zijn we in staat direct hulp te verlenen.

Dit willen we bereiken
Met onze vrijwilligers en Rode Kruis verenigingen in 191 landen werken we aan versterken van gemeenschappen voor, tijdens en na een crisissituatie. Zodat mensen in staat zijn zichzelf en anderen te helpen en niemand in nood alleen staat. Op basis van respect en medemenselijkheid
Dit gaven we uit in 2020 € 133.451.000
 • Maatschappelijk doel 91%
 • Werving 6%
 • Beheer en administratie 3%
Zo bereiken we ons doel
1. We helpen mensen in nood
2. We bereiden mensen voor op noodsituaties en rampen
3. We mobiliseren mensen om elkaar te helpen
Dit besteedden we in 2020 aan het maatschappelijk doel Info € 121.497.000
 • (Directe) dienst- en hulpverlening 96%
 • Voorlichting en bewustwording 4%
Zo komen wij aan ons geld
Fondsenwerving, subsidies, betaling voor diensten en producten
Dit waren onze inkomsten in 2020 € 156.090.000
 • Particulieren 39%
 • Subsidies 39%
 • Organisaties zonder winststreven 9%
 • Loterijen 8%
 • Bedrijven 4%
 • Verkopen en overig 2%
Dit waren onze reserves en fondsen in 2020 Info € 123.481.000
 • Bestemmingsreserves 48%
 • Bestemmingsfondsen 35%
 • Continuïteitsreserve 17%
Medewerkers Info 416 fte
Vrijwilligers Info 14.735
Sector Internationale hulp en mensenrechten, Welzijn
Doelgroepen 6 doelgroepen
Actief in 51 landen

Ga naar de website van het goede doelOpen

Het CBF houdt toezicht op Erkende Goede Doelen.

Meer weten? Organisatie I CBF- Toezicht op goeddoenGa naar cbf.nl