Terug naar Register Erkende Goede Doelen

CBF-Erkenningspaspoort


Ruby and Rose

zamelt geld in voor onderzoek naar gynaecologische kanker

Dit willen we oplossen

minder gynaecologische kanker, betere overlevingskansen voor vrouwen met gynaecologische kanker en een betere kwaliteit van leven voor vrouwen met gynaecologische kanker

Dit is waar we trots op zijn

De kunstveiling vanSoroptimistenclub Rhenen-Veenendaal, Son & Breugel Samen Sterker, de DSC Challenge 4 Life en de Colour Challenge, met allemaal een mooie opbrengst voor Ruby and Rose.

Medewerkers
0
Vrijwilligers
3
Sector Gezondheid
Doelgroepen
Vrouwen en meisjes
Actief in
Nederland

Sinds 1 juli 2017

Dit willen we bereiken

meer geld inzamelen voor onderzoek naar gynaecologische kanker; dan kunnen we weer nieuwe onderzoeksvoorstellen laten indienen

Dit gaven we uit in 2021

€ 9.681

Beheer en administratie
60%
Werving
40%

Zo bereiken we ons doel

1. acties van particulieren waarbij geld wordt ingezameld voor Ruby and Rose
2. acties van Ruby and Rose waarbij geld wordt ingezameld voor Ruby and Rose
3. sponsorloop Vierdaagse, die gelukkig weer doorgaat in 2022
4. verkoop gadgets via webshop; Colour Challenge

Dit besteedden we in 2021 aan het maatschappelijk doel Info

€ 0


Zo komen wij aan ons geld

inzamelacties en donaties; verkoop loten Vriendenloterij

Dit waren onze inkomsten in 2021

€ 41.305

Particulieren
77%
Bedrijven
13%
Loterijen
7%
Verkopen en overig
3%

Dit waren onze reserves en fondsen in 2021 Info

€ 74.026

Overige reserves
100%