Terug naar Register Erkende Goede Doelen

CBF-Erkenningspaspoort


Ruby and Rose

zamelt geld in voor onderzoek naar gynaecologische kanker

Dit willen we oplossen

minder gynaecologische kanker, betere overlevingskansen voor vrouwen met gynaecologische kanker en een betere kwaliteit van leven voor vrouwen met gynaecologische kanker

Dit is waar we trots op zijn

De opbrengst van de sponsorloop van de Vierdaagse 2019. De opbrengst van het Pitch & Putt toernooi georganiseerd door onze vrijwilligers Ton en Astrid.

Medewerkers
0
Vrijwilligers
3
Sector Gezondheid
Doelgroepen
Gezondheid
Actief in
Nederland

Sinds 1 juli 2017

Dit willen we bereiken

meer geld inzamelen voor onderzoek naar gynaecologische kanker; er staan nog mooie onderzoeksvoorstellen op een wachtlijst

Dit gaven we uit in 2020

€ 98.194

Maatschappelijk doel
92%
Beheer en administratie
5%
Werving
3%

Zo bereiken we ons doel

1. acties van particulieren waarbij geld wordt ingezameld voor Ruby and Rose
2. acties van Ruby and Rose waarbij geld wordt ingezameld voor Ruby and Rose
3. sponsorloop Vierdaagse, die helaas niet doorgaat in 2021
4. verkoop gadgets via webshop; we hebben mooie nieuwe tassen

Dit besteedden we in 2020 aan het maatschappelijk doel Info

€ 90.056

Onderzoek
100%

Zo komen wij aan ons geld

inzamelacties en donaties; verkoop loten Vriendenloterij

Dit waren onze inkomsten in 2020

€ 21.897

Particulieren
65%
Loterijen
19%
Bedrijven
10%
Organisaties zonder winststreven
4%
Verkopen en overig
2%

Dit waren onze reserves en fondsen in 2020 Info

€ 42.707

Overige reserves
100%