Terug naar Register Erkende Goede Doelen

CBF-Erkenningspaspoort


Rudolphstichting

Rudolphstichting - uithuisgeplaatste kinderen in geborgenheid (gezinshuis) en stimulerende leefomgeving (Jeugddorp De Glind) laten opgroeien

Dit willen we oplossen

De Rudolphstichting heeft compassie voor kwetsbare kinderen en wenst dat elk uithuisgeplaatst kind de kans krijgt om op te groeien tot een zelfredzame en evenwichtige volwassene. Toekomstperspectief voor uithuisgeplaatste kinderen!

Dit is waar we trots op zijn

Rudolphstichting heeft afgelopen decennium het 'opgroeien in een gezin' landelijk op de kaart gezet. Daarnaast zijn we actief in Jeugdddorp De Glind waar uithuisgeplaatste kinderen in gezinshuizen kunnen wonen en binnen een gewoon dorp herstellen en ontwikkelen.

Medewerkers
9 fte
Vrijwilligers
0
Sector Welzijn
Doelgroepen
Actief in
Nederland

Sinds 1 juli 2003

Dit willen we bereiken

Wij bevorderen in Jeugddorp De Glind ontwikkelingsmogelijkheden van uithuisgeplaatste kinderen door ons in te zetten voor opvang in gezinshuizen en we zetten ons in voor het opgroeien in een stimulerende woon-, leer- en leefomgeving.

Dit gaven we uit in 2021

€ 2.552.449

Maatschappelijk doel
99%
Werving
1%

Zo bereiken we ons doel

1. In Jeugddorp De Glind bijdragen aan kind-, woon- en vrijetijdsprojecten en aan een helende en stimulerende leer- en leefomgeving.
2. Ontwikkelen van innovatieve woonvormen die uitgaan van het gezinsleven of bijdragen aan dit soort trajecten door andere organisaties.
3. Steunen van organisaties en personen die werken met uithuisgeplaatste kinderen.
4. Ontwikkelen en delen van kennis, ervaring, kwaliteit en onderzoek

Dit besteedden we in 2021 aan het maatschappelijk doel Info

€ 2.528.675

(Directe) dienst- en hulpverlening
100%

Zo komen wij aan ons geld

Giften van kerken uit heel Nederland. Financiele steun van Kerk in Actie. Giften van particuliere donateurs. Steun van vermogensfondsen (op projectbasis). Eigen inkomsten uit vastgoed.

Dit waren onze inkomsten in 2021

€ 2.760.317

Verkopen en overig
83%
Organisaties zonder winststreven
12%
Subsidies
4%
Particulieren
1%

Dit waren onze reserves en fondsen in 2021 Info

€ 11.823.349

Herwaarderingsreserve
77%
Continuïteitsreserve
23%