print PDF
CBF Erkenningspaspoort

Rudolphstichting

Rudolphstichting - ruimte en liefde voor kinderen
Info Sinds 1 juli 2003

Dit willen we oplossen

De Rudolphstichting heeft compassie voor kwetsbare kinderen en wenst dat elk uithuisgeplaatst kind de kans krijgt om op te groeien tot een zelfredzame en evenwichtige volwassene. Toekomstperspectief voor uithuisgeplaatste kinderen!

Dit is waar we trots op zijn

Het recht voor kinderen op gezinswonen voor uithuisgeplaatste kinderen is sinds 2015 opgenomen in de Jeugdwet. Jeugdddorp De Glind is al ruim 100 jaar een plek waar kwetsbare kinderen kunnen wonen, herstellen, ontwikkelen en werken aan hun toekomst.

Dit willen we bereiken
Wij bevorderen ontwikkelingsmogelijkheden van uithuisgeplaatste kinderen door ons in te zetten voor opvang in gezinshuizen en we zetten ons in voor het opgroeien in een stimulerende woon-, leer- en leefomgeving (landelijk: gezinswonen, Jeugddorp De Glind: dorpswonen).
Dit gaven we uit in 2017 € 2.504.100
 • Maatschappelijk doel 98%
 • Wervingskosten 2%
Zo bereiken we ons doel
 1. In Jeugddorp De Glind bijdragen aan woon- en vrijetijdsprojecten en aan een helende en stimulerende leer- en leefomgeving.
 2. Ontwikkelen van innovatieve woonvormen die uitgaan van het gezinsleven
 3. Steunen van organisaties en personen die werken met uithuisgeplaatste kinderen
 4. Ontwikkelen en delen van kennis, ervaring en onderzoek
Dit besteedden we in 2017 aan het maatschappelijk doel Info € 2.452.976
 • (Directe) dienst- en hulpverlening 100%
Dit waren onze inkomsten in 2017 € 2.505.822
 • Particulieren 1%
 • Organisaties zonder winststreven 10%
 • Subsidies 3%
 • Overig 87%
Dit waren onze reserves en fondsen in 2017, ten dienste van de doelstelling Info € 9.717.579
 • Continuïteitsreserve 6% Nodig om risico’s af te dekken en aan toekomstige verplichtingen te kunnen voldoen.
 • Herwaarderingsreserve 94% Ontstaan door waardestijging van eigendom.
Medewerkers Info 13 fte
Vrijwilligers 0
Sector Welzijn
Actief in Nederland
 
Bekijk ook andere goede doelen Register goede doelen
Meer weten? Ga naar cbf.nl