print PDF
CBF-Erkenningspaspoort

Rudolphstichting

Rudolphstichting - uithuisgeplaatste kinderen in geborgenheid (gezinshuis) en stimulerende leefomgeving (Jeugddorp De Glind) laten opgroeien
Info Sinds 1 juli 2003

Dit willen we oplossen

De Rudolphstichting heeft compassie voor kwetsbare kinderen en wenst dat elk uithuisgeplaatst kind de kans krijgt om op te groeien tot een zelfredzame en evenwichtige volwassene. Toekomstperspectief voor uithuisgeplaatste kinderen!

Dit is waar we trots op zijn

Het recht op 'zo thuis mogelijk wonen' voor uithuisgeplaatste kinderen is opgenomen in de Jeugdwet. Jeugdddorp De Glind is al ruim 100 jaar een plek waar kwetsbare kinderen in gezinshuis kunnen wonen en binnen een gewoon dorp herstellen, ontwikkelen en werken aan hun toekomst.

Dit willen we bereiken
Wij bevorderen in Jeugddorp De Glind ontwikkelingsmogelijkheden van uithuisgeplaatste kinderen door ons in te zetten voor opvang in gezinshuizen en we zetten ons in voor het opgroeien in een stimulerende woon-, leer- en leefomgeving.
Dit gaven we uit in 2020 € 2.149.056
  • Maatschappelijk doel 100%
Zo bereiken we ons doel
1. In Jeugddorp De Glind bijdragen aan kind-, woon- en vrijetijdsprojecten en aan een helende en stimulerende leer- en leefomgeving.
2. Ontwikkelen van innovatieve woonvormen die uitgaan van het gezinsleven
3. Steunen van organisaties en personen die werken met uithuisgeplaatste kinderen
4. Ontwikkelen en delen van kennis, ervaring, kwaliteit en onderzoek
Dit besteedden we in 2020 aan het maatschappelijk doel Info € 2.149.056
  • (Directe) dienst- en hulpverlening 100%
Zo komen wij aan ons geld
Giften van kerken uit heel Nederland. Financiele steun van Kerk in Actie. Giften van particuliere donateurs. Steun van vermogensfondsen (op projectbasis). Eigen inkomsten uit vastgoed.
Dit waren onze inkomsten in 2020 € 2.753.801
  • Verkopen en overig 90%
  • Organisaties zonder winststreven 8%
  • Particulieren 2%
  • Subsidies 1%
Dit waren onze reserves en fondsen in 2020 Info € 11.688.962
  • Herwaarderingsreserve 78%
  • Continuïteitsreserve 22%
Medewerkers Info 11 fte
Vrijwilligers Info 0
Sector Welzijn
Doelgroepen 2 doelgroepen
Actief in Nederland

Ga naar de website van het goede doelOpen

 

Misschien vind je goede doelen uit deze sectoren ook interessant?

Welk Erkend Goed Doel past bij jou? Doe nu de test en kom er binnen één minuut achter.

Doe de DonatieTest

Het CBF houdt toezicht op Erkende Goede Doelen.

Meer weten? Organisatie I CBF- Toezicht op goeddoenGa naar cbf.nl