Terug naar Register Erkende Goede Doelen

CBF-Erkenningspaspoort


Run4Schools

Inspiring young lives

Dit willen we oplossen

Inspiring young lives Meer dan 5.000 kinderen op vier lagere scholen in het achtergestelde township Mitchells Plain spreken we aan op hun talent via in- en naschoolse activiteiten op het gebied van sport, spel, dans en muziek. De leerlingen gaan naar school, hebben plezier met el

Dit is waar we trots op zijn

De betrokkenheid van onze vrienden en ambassadeurs. Door klein te blijven bereiken we grote dingen. Zie ook ons jaarverslag.

Medewerkers
0
Vrijwilligers
6
Doelgroepen
Actief in
Zuid-Afrika

Sinds 1 december 2018

Dit willen we bereiken

In Kaapstad organiseren wij op vier basisscholen in het township Mitchells Plain ónze vorm van naschoolse opvang. Ook kinderen van andere scholen mogen van het naschoolse programma gebruik maken.

Dit gaven we uit in 2021

€ 75.710

Maatschappelijk doel
81%
Werving
15%
Beheer en administratie
4%

Zo bereiken we ons doel

1. Sport, iedere school heeft minimaal één sportcoach in dienst. Wij leveren sportmaterialen en hebben velden aangelegd.
2. Spel, dit sluit aan op de sportactiviteiten. Die een belangrijk spelelement omvatten.
3. Dans, dit is een belangrijk onderdeel van ons programma en sluit heel goed aan bij de behoefte van de meisjes
4. Muziek krijgt steeds meer aandacht. Begin 2018 hebben we een music en danceroom ingericht op Tafelsig. Dit volledig gesponsord vanuit NL.

Dit besteedden we in 2021 aan het maatschappelijk doel Info

€ 61.476

Recreatie, sport en wensvervulling
100%

Zo komen wij aan ons geld

Hardloopevents - vaste donateurs en overige events

Dit waren onze inkomsten in 2021

€ 120.356

Particulieren
38%
Organisaties zonder winststreven
31%
Bedrijven
31%

Dit waren onze reserves en fondsen in 2021 Info

€ 206.882

Continuïteitsreserve
100%