Terug naar Register Erkende Goede Doelen

CBF-Erkenningspaspoort


Sahelp

We streven ernaar dat de mensen in Burkina Faso duurzaam in hun eigen ontwikkeling kunnen voorzien.

Dit willen we oplossen

Hulp bieden aan de mensen in Burkina Faso op het gebied van armoedebestrijding, watervoorziening, verbetering voedselvoorziening, scholing, goede gezondheidszorg.

Dit is waar we trots op zijn

Dat mensen in Burkina Faso zelf de verantwoordelijkheid nemen voor het verbeteren van hun toekomst en dat de middelen die wij hen geven, duurzaam ingezet worden.

Medewerkers
0
Vrijwilligers
0
Doelgroepen
Actief in
Burkina Faso

Sinds 1 september 2012

Dit willen we bereiken

Dat zoveel mogelijk mensen en dieren toegang hebben tot water gedurende het hele jaar, mensen geschoold worden, zodat ze kunnen voorzien in hun eigen levensonderhoud en hun kinderen naar school kunnen, dat er op verschillende plekken in het land ziekenhuizen verrijzen.

Dit gaven we uit in 2021

€ 17.773

Maatschappelijk doel
84%
Beheer en administratie
16%

Zo bereiken we ons doel

1. Door samen met lokale organisaties plannen rondom water, voedselvoorziening, scholing en gezondheidszorg te realiseren.

Dit besteedden we in 2021 aan het maatschappelijk doel Info

€ 14.851

(Directe) dienst- en hulpverlening
100%

Zo komen wij aan ons geld

Door ontvangen van subsidies van gemeenten, houden van specifieke akties, ontvangen van reguliere en éénmalige giften van particulieren, samenwerkingsverbanden met instellingen

Dit waren onze inkomsten in 2021

€ 22.568

Particulieren
66%
Subsidies
25%
Organisaties zonder winststreven
9%

Dit waren onze reserves en fondsen in 2021 Info

€ 48.544

Overige reserves
90%
Continuïteitsreserve
10%