Terug naar Register Erkende Goede Doelen

CBF-Erkenningspaspoort


Salvatoriaanse Hulpactie

Structurele lotsverbetering en een bijdrage leveren aan de werelddoelen in de landen in het Zuiden.

Dit willen we oplossen

De Stichting Salvatoriaanse Hulpactie tracht de levensstandaard en sociale mondigheid van de bewoners in de ontwikkelingslanden te verbeteren.

Dit is waar we trots op zijn

Wij ondersteunen jaarlijks uiteenlopende projecten in het Zuiden. We hebben een nauwe samenwerking met vele ontwikkelingshelpers waarmee wij door de jaren heen een goede vertrouwensband hebben opgebouwd.

Medewerkers
0
Vrijwilligers
0
Doelgroepen
Actief in

Sinds 1 juli 2003

Dit willen we bereiken

Aan de hand van financiële ondersteuning aan kleinschalige projecten levert zij een bijdrage tot armoedebestrijding, gezondheidszorg, inkomensverbetering, betere levensomstandigheden en samen met de financiële kinderadoptie levert zij een belangrijke bijdrage aan onderwijs.

Dit gaven we uit in 2021

€ 367.442

Maatschappelijk doel
88%
Werving
11%
Beheer en administratie
2%

Zo bereiken we ons doel

1. Fondsenwerving
2. Financiële ondersteuning projecten en kinderadoptie
3. Tentoonstelling
4. Inzameling tweedehandskledij

Dit besteedden we in 2021 aan het maatschappelijk doel Info

€ 323.000

(Directe) dienst- en hulpverlening
100%

Zo komen wij aan ons geld

Dankzij de verkoop van tweedehandskledij, inzameling via kledingcontainers, huis-aan-huisinzamelingen en depots. Maar vooral door de uitgave van ons kwartaalblad, giften van onze donateurs naar aanleiding van deze uitgave en ondersteuning van onze financiële kinderadoptie.

Dit waren onze inkomsten in 2021

€ 153.926

Particulieren
88%
Verkopen en overig
12%

Dit waren onze reserves en fondsen in 2021 Info

€ 670.416

Bestemmingsreserves
87%
Continuïteitsreserve
9%
Overige reserves
5%