print PDF
CBF Erkenningspaspoort

Salvatoriaanse Hulpactie

Structurele lotsverbetering en een bijdrage leveren aan de werelddoelen in de landen in het Zuiden.
Info Sinds 1 juli 2003

Dit willen we oplossen

De Stichting Salvatoriaanse Hulpactie tracht de levensstandaard en sociale mondigheid van de bewoners in de ontwikkelingslanden te verbeteren.

Dit is waar we trots op zijn

Wij ondersteunen jaarlijks uiteenlopende projecten in het Zuiden. We hebben een nauwe samenwerking met vele ontwikkelingshelpers waarmee wij door de jaren heen een goede vertrouwensband hebben opgebouwd.

Dit willen we bereiken
Aan de hand van financiële ondersteuning aan kleinschalige projecten levert zij een bijdrage tot armoedebestrijding, gezondheidszorg, inkomensverbetering, betere levensomstandigheden en samen met de financiële kinderadoptie levert zij een belangrijke bijdrage aan onderwijs.
Dit gaven we uit in 2017 € 397.557
 • Maatschappelijk doel 87%
 • Wervingskosten 10%
 • Kosten administratie en beheer 3%
Zo bereiken we ons doel
 1. Fondsenwerving
 2. Financiële ondersteuning projecten en kinderadoptie
 3. Tentoonstelling
 4. Inzameling tweedehands kledij
Dit besteedden we in 2017 aan het maatschappelijk doel Info € 346.815
 • (Directe) dienst- en hulpverlening 100%
Dit waren onze inkomsten in 2017 € 384.710
 • Particulieren 41%
 • Organisaties zonder winststreven 54%
 • Overig 5%
Dit waren onze reserves en fondsen in 2017, ten dienste van de doelstelling Info € 959.765
 • Continuïteitsreserve 6% Nodig om risico’s af te dekken en aan toekomstige verplichtingen te kunnen voldoen.
 • Bestemmingsreserves 90% Bestemming door het bestuur bepaald.
 • Overige reserves 4% Bestemming (nog) niet door het bestuur bepaald.
Medewerkers Info 0
Vrijwilligers 0
Sector Internationale hulp en mensenrechten
Actief in 41 landen
Bekijk ook andere goede doelen Register goede doelen
Meer weten? Ga naar cbf.nl