Terug naar Register Erkende Goede Doelen

CBF-Erkenningspaspoort


Schuldhulpmaatje Den Haag

Voorkómen en oplossen van financiële schuldenproblematiek, geïnspireerd door een Bijbelse motivatie en het bieden van medemenselijkheid

Dit willen we oplossen

Den Haag heeft zo'n 30.000 huishoudens met serieuze schuldenproblematiek. SchuldHulpMaatje Den Haag helpt het behalen van schuldenreductie in onze stad. Het bieden van medemenselijkheid voor hen die in financiële schulden terecht zijn gekomen is daar een bepalend onderdeel van.

Dit is waar we trots op zijn

Wij zijn trots op de inzet van bijna 200 goed opgeleide vrijwilligers die zich belangeloos inzetten voor hulp en ondersteuning aan mensen met schulden. Vooral trots op de vele dossiers die daarin succesvol werden afgesloten. Deze mensen werden echt geholpen naar zelfredzaamheid.

Medewerkers
1 fte
Vrijwilligers
199
Sector Welzijn
Doelgroepen
Actief in
Nederland

Sinds 1 januari 2022

Dit willen we bereiken

We willen mensen bijstaan en versterken die om welke reden dan ook moeilijk of niet oplosbare schulden hebben opgelopen. Zelfredzaamheid is een sleutelwoord; mensen worden daarom begeleid naar duurzame verbetering van hun positie door eigen kracht en bewuste verantwoordelijkheid.

Dit gaven we uit in 2021

€ 234.087

Maatschappelijk doel
75%
Beheer en administratie
25%

Zo bereiken we ons doel

1. De schuldhulpmaatjes bieden aan hun hulpvrager mentale steun en helpen bij het op orde brengen van hun administratie en financiën.
2. Schuldhulpmaatjes begeleiden hulpvragers naar aspecten als inkomstenvermeerdering, uitgavenreductie en treffen van financiële regelingen.
3. SHM Den Haag heeft een aantal specifieke projecten, zoals voor jongeren, preventie & vroegsignalering, vrouwenopvang en een inloopspreekuur.
4. In een nieuw project JobHulpMaatje worden jongeren en volwassenen geholpen in hun toekomstperspectief van betekenisvolle werkkring of studie

Dit besteedden we in 2021 aan het maatschappelijk doel Info

€ 174.664

(Directe) dienst- en hulpverlening
75%
Educatie, opleidingen en cursussen
25%

Zo komen wij aan ons geld

Fondsenwerving, donaties en gemeentelijke subsidies. Aan de hulpvragers wordt geen bijdrage gevraagd.

Dit waren onze inkomsten in 2021

€ 226.700

Organisaties zonder winststreven
61%
Subsidies
39%

Dit waren onze reserves en fondsen in 2021 Info

€ 2.778

Bestemmingsfondsen
57%
Overige reserves
- 43%