print PDF
CBF Erkenningspaspoort

Stichting Jalihal

Inkomen creëren voor kansarme vrouwen op het platteland van India, en droogte aanpakken door met 5.000 boeren één miljoen bomen te planten.
Info Sinds 1 maart 2019

Dit willen we oplossen

Stichting Jalihal werkt voor arme, alleenstaande vrouwen op het platteland in India. Deze vrouwen krijgen binnen de Indiase situatie geen kans om hun levensstandaard te verbeteren. We werken samen met de Indiase ontwikkelingsorganisatie Yerala Projects Society (YPS).

Dit is waar we trots op zijn

Vrouwen krijgen een beter inkomen. Dat betekent ook betere voeding, kinderen naar school en meer sociale contacten tussen de vrouwen onderling. Dat geeft geloof in eigen kunnen. Vrouwen uit eerdere projecten hebben geen ondersteuning meer nodig; ze zijn selfsupporting. Het werkt.

Dit willen we bereiken
De vrouwen van onze doelgroep de mogelijkheid bieden om zelf een activiteit te starten, waardoor ze hun inkomen kunnen vergroten; niet incidenteel maar structureel. Samen met YPS ontwikkelen we projecten, die op onze doelgroep zijn afgestemd.
Dit gaven we uit in 2018 € 60.605
 • Maatschappelijk doel 73%
 • Wervingskosten 24%
 • Kosten administratie en beheer 3%
Zo bereiken we ons doel
 1. We begonnen met een naaimachineproject, daarna een geitenproject en toen een kippenproject. Deze projecten zijn succesvol afgerond.
 2. We bouwden voor 20 vrouwen een huis om voor hen en hun kinderen meer veiligheid te bieden, en we gaan nog meer huizen bouwen.
 3. We planten op grote schaal bomen en struiken samen met boeren en vrouwen in ons werkgebied. Pilot 2018 is geslaagd, uitvoering 2019 loopt.
 4. Vijf jaar achtereen gaan 1.000 boeren, en doelgroepvrouwen, 1 acre gebruiken om er 200 bomen en struiken op te planten en die te verzorgen.
Dit besteedden we in 2018 aan het maatschappelijk doel Info € 44.155
 • (Directe) dienst- en hulpverlening 100%
Dit waren onze inkomsten in 2018 € 147.332
 • Particulieren 4%
 • Bedrijven 1%
 • Organisaties zonder winststreven 94%
Dit waren onze reserves en fondsen in 2018, ten dienste van de doelstelling Info € 135.396
 • Bestemmingsreserves 3% Bestemming door het bestuur bepaald.
 • Overige reserves 3% Bestemming (nog) niet door het bestuur bepaald.
 • Bestemmingsfondsen 95% Bestemming door de gever bepaald.
Medewerkers Info 0
Vrijwilligers 0
Sector Internationale hulp en mensenrechten
Actief in India
 
Bekijk ook andere goede doelen Register goede doelen
Meer weten? Ga naar cbf.nl