Terug naar Register Erkende Goede Doelen

CBF-Erkenningspaspoort


Stichting Jalihal

Inkomen creëren voor kansarme vrouwen op het platteland van India, en droogte aanpakken door met 5.000 boeren één miljoen bomen te planten.

Dit willen we oplossen

Stichting Jalihal werkt voor arme, alleenstaande vrouwen op het platteland in India. Deze vrouwen krijgen binnen de Indiase situatie geen kans om hun levensstandaard te verbeteren. We werken samen met de Indiase ontwikkelingsorganisatie Yerala Projects Society (YPS).

Dit is waar we trots op zijn

Vrouwen krijgen een beter inkomen. Dat betekent ook betere voeding, kinderen naar school en meer sociale contacten tussen de vrouwen onderling. Dat geeft geloof in eigen kunnen. Vrouwen uit eerdere projecten hebben geen ondersteuning meer nodig; ze zijn selfsupporting. Het werkt.

Medewerkers
0
Vrijwilligers
13
Doelgroepen
Actief in
India

Sinds 1 maart 2019

Dit willen we bereiken

De vrouwen van onze doelgroep de mogelijkheid bieden om zelf een activiteit te starten, waardoor ze hun inkomen kunnen vergroten; niet incidenteel maar structureel. Samen met YPS ontwikkelen we projecten, die op onze doelgroep zijn afgestemd.

Dit gaven we uit in 2021

€ 155.781

Maatschappelijk doel
99%
Beheer en administratie
1%
Werving
0%

Zo bereiken we ons doel

1. We deden al een naaimachineproject, een geitenproject en een kippenproject. Vijf vrouwen kregen een e-scooter als taxi voor lokaal vervoer.
2. We bouwden voor 40 vrouwen een huis om voor hen en hun kinderen meer veiligheid te bieden. In 2023 bouwen we nog 20 huizen.
3. We planten op grote schaal bomen en struiken samen met boeren en vrouwen in ons werkgebied. Nu al 814.200. Vrouwen zijn actief betrokken.
4. Vijf jaar achtereen gaan 965 boeren, 25 vrouwen en 10 gemeenschappen 1 acre gebruiken om 200 bomen en struiken te planten en verzorgen.

Dit besteedden we in 2021 aan het maatschappelijk doel Info

€ 154.100

(Directe) dienst- en hulpverlening
100%

Zo komen wij aan ons geld

Particuliere donateurs € 10.000 per jaar. Sociale ondernemingen € 20.000 per jaar. Vermogensfondsen € 80.000 per jaar. Lokale fondsenwerving € 25.000. Wilde Ganzen steunt ons met een bonus van 50% over alle donaties.

Dit waren onze inkomsten in 2021

€ 167.640

Organisaties zonder winststreven
82%
Bedrijven
12%
Particulieren
6%

Dit waren onze reserves en fondsen in 2021 Info

€ 76.274

Bestemmingsfondsen
86%
Overige reserves
12%
Bestemmingsreserves
2%