Terug naar Register Erkende Goede Doelen

CBF-Erkenningspaspoort


Stichting TAAI

Het bevorderen en ondersteunen van wetenschappelijk onderzoek naar betere behandeling en uiteindelijk genezing van Cystic Fibrosis (CF).

Dit willen we oplossen

Stichting TAAI heeft als doel wetenschappelijk onderzoek te stimuleren naar de ongeneeslijke ziekte Cystic Fibrosis (CF, Taaislijmziekte) door middel van financiële bijdragen. Er is al veel baanbrekend onderzoek gedaan met prachtige resultaten, maar nog niet genoeg!

Dit is waar we trots op zijn

Stichting TAAI kon binnen 1 jaar na de oprichting het Erasmus MC een subsidie van ruim 450.000 euro verlenen voor hoopgevend onderzoek dat bijdraagt aan de genezing van taaislijmziekte (CF): het TERRIFIC project. TERRIFIC staat voor TAAI-ERasmus Research Initiative to FIght CF.

Medewerkers
0
Vrijwilligers
20
Sector Gezondheid
Doelgroepen
Actief in
Nederland

Sinds 1 september 2021

Dit willen we bereiken

Er zijn bijna 1.500 mensen met CF in Nederland en slechts 109 mensen boven de 50 jaar. Dit zijn onacceptabele getallen. Meer onderzoek is noodzakelijk. Stichting TAAI zet zich met hart en ziel in om wetenschappelijk onderzoek dat gericht is op genezing van CF te realiseren.

Dit gaven we uit in 2021

€ 508.908

Maatschappelijk doel
89%
Werving
10%
Beheer en administratie
1%

Zo bereiken we ons doel

1. De jaarlijkse, informatieve benefietavond, gehouden rond de geboorte van Stichting TAAI op 8 februari waar tevens fondsen geworven worden.
2. De jaarlijkse Dutch CF Run, gehouden rond 8 september op Wereld CF Dag. Een fondsenwervend event waarbij ook de CF centra betrokken worden.
3. De jaarlijkse Golf 4TAAI dag met veiling, gehouden in het voorjaar, waarbij zoveel mogelijk geld bijeen gebracht wordt.
4. De grote kerstbomen actie, waarbij een sponsor auto's ter beschikking stelt om de bomen rond te brengen. Opbrengst is geheel voor TAAI.

Dit besteedden we in 2021 aan het maatschappelijk doel Info

€ 454.800

(Directe) dienst- en hulpverlening
100%

Zo komen wij aan ons geld

Stichting TAAI heeft een vast donateursbestand, initieert 4 grote fondsenwervende acties per jaar, naast andere acties zoals de scholenacties, en richt zich tot andere stichtingen, fondsen en instellingen voor geldelijke ondersteuning. Ook zet TAAI in op Social Media.

Dit waren onze inkomsten in 2021

€ 786.378

Bedrijven
55%
Organisaties zonder winststreven
25%
Particulieren
20%
Verkopen en overig
1%

Dit waren onze reserves en fondsen in 2021 Info

€ 681.716

Overige reserves
78%
Bestemmingsfondsen
22%