Terug naar Register Erkende Goede Doelen

CBF-Erkenningspaspoort


Stichting Sumbing Bibir

Sociale steun aan kinderen met schisis, operaties betalen, trainen van lokale chirurgen, en onderzoek van aangeboren gezichtsafwijkingen

Dit willen we oplossen

Kinderen met een zichtbare aangeboren afwijking in hun gezicht hebben een weinig benijdenswaardige positie in de maatschappij. Wij willen hun toekomstperspectief duurzaam verbeteren door hen te opereren en het gezin te steunen op weg naar een volwaardige plaats in de samenleving.

Dit is waar we trots op zijn

Wij organiseren vrijwel ieder jaar 2 missies in Indonesië waarin 40-60 kinderen worden geopereerd. Wij hebben tientallen lokale chirurgen getraind. In India ondersteunen wij een kindertehuis voor deze kinderen waar zij huisvesting, medische zorg en onderwijs krijgen.

Medewerkers
0
Vrijwilligers
12
Doelgroepen
Actief in
India en Indonesië

Sinds 1 juli 2016

Dit willen we bereiken

* Lokale chirurgen kunnen zelfstandig opereren zonder financiële steun en specialistische kennis van Sumbing Bibir * Kinderen met schisis en andere beperkingen nemen als volwaardige leerlingen aan onderwijs deel * Zij kunnen op den duur zichzelf redden in een veilige omgeving.

Dit gaven we uit in 2021

€ 138.041

Maatschappelijk doel
93%
Beheer en administratie
6%
Werving
1%

Zo bereiken we ons doel

1. Door operaties te doen via intensieve en langlopende samenwerking met lokale en Nederlandse partners, organisaties en ziekenhuizen.
2. Met masterclasses, online onderwijs en hands-on training leren wij lokale medische professionals zelfstandig zorg te verlenen.
3. Door maatschappelijk ondersteuning van gezinnen met een kind met schisis in samenwerking met onze lokale partners.
4. Door wetenschappelijk onderzoek naar effectieve, efficiënte en betaalbare zorg.

Dit besteedden we in 2021 aan het maatschappelijk doel Info

€ 128.486

(Directe) dienst- en hulpverlening
100%

Zo komen wij aan ons geld

Dankzij onze vrienden en partners, eigen acties en acties van serviceclubs, fondsen en kerken realiseren wij onze doelstellingen.

Dit waren onze inkomsten in 2021

€ 159.627

Organisaties zonder winststreven
88%
Particulieren
8%
Bedrijven
4%

Dit waren onze reserves en fondsen in 2021 Info

€ 161.946

Bestemmingsreserves
67%
Continuïteitsreserve
20%
Bestemmingsfondsen
12%