Terug naar Register Erkende Goede Doelen

CBF-Erkenningspaspoort


Terre des Hommes Nederland

Wij strijden tegen kindermisbruik, seksuele uitbuiting, kinderhandel, kinderarbeid en bieden noodhulp.

Dit willen we oplossen

Terre des Hommes voorkomt dat kinderen worden uitgebuit, haalt kinderen uit uitbuitingsituaties en zorgt ervoor dat deze kinderen zich in een veilige omgeving kunnen ontwikkelen.

Dit is waar we trots op zijn

In 2021 hebben wij 58 projecten uitgevoerd in Azie, Oost-Afrika en Europa waardoor duizenden kwetsbare kinderen weer naar school kunnen en uit uitbuitingssituaties zijn geholpen. Meer dan 65.000 kinderen hebben geprofiteerd van onze projecten.

Medewerkers
60 fte
Vrijwilligers
1.700
Doelgroepen
Actief in

Sinds 1 januari 1997

Dit willen we bereiken

Terre de Hommes werkt aan een wereld waarin kinderen niet meer worden uitgebuit.

Dit gaven we uit in 2021

€ 23.823.688

Maatschappelijk doel
80%
Werving
16%
Beheer en administratie
4%

Zo bereiken we ons doel

1. Prevention: Strijd tegen armoede
2. Kinderen die worden uitgebuit, hebben bescherming nodig. Terre des Hommes biedt ze opvang, medische zorg, therapie en onderwijs.
3. Rechtshulp aan slachtoffers van uitbuiting
4. Publieke en politieke lobby

Dit besteedden we in 2021 aan het maatschappelijk doel Info

€ 19.119.596

(Directe) dienst- en hulpverlening
100%

Zo komen wij aan ons geld

Wij ontvangen publieke donaties van bijna 70,000 vaak trouwe donateurs. Daarnaast ontvangen wij subsidies van overheden en andere publieke instellingen, zowel nationaal als internationaal. De Nationale Postcode Loterij ondersteunt ons met een jaarlijkse toelage.

Dit waren onze inkomsten in 2021

€ 22.769.355

Subsidies
46%
Particulieren
30%
Loterijen
11%
Organisaties zonder winststreven
8%
Verkopen en overig
5%
Bedrijven
0%

Dit waren onze reserves en fondsen in 2021 Info

€ 13.155.827

Bestemmingsreserves
68%
Continuïteitsreserve
30%
Bestemmingsfondsen
1%