Terug naar Register Erkende Goede Doelen

CBF-Erkenningspaspoort


Terre des Hommes Nederland

Een wereld waarin kinderen niet meer worden uitgebuit. Wij gaan net zolang door tot dit bereikt is.

Dit willen we oplossen

Terre des Hommes voorkomt dat kinderen worden uitgebuit, haalt kinderen uit uitbuitingsituaties en zorgt ervoor dat deze kinderen zich in een veilige omgeving kunnen ontwikkelen.

Dit is waar we trots op zijn

In 2020 hebben wij 74 projecten uitgevoerd in Azie, Oost-Afrika en Europa waardoor duizenden kwetsbare kinderen weer naar school kunnen en uit uitbuitingssituaties zijn geholpen. Meer dan 2.000 kinderen zijn getraind om met onze hulp zelf 'agents of change' te worden.

Medewerkers
51 fte
Vrijwilligers
1.700
Doelgroepen
Actief in

Sinds 1 januari 1997

Dit willen we bereiken

Terre de Hommes werkt aan een wereld waarin alle kinderen een menswaardig bestaan hebben en kunnen opgroeien tot zelfstandige volwassenen. Een wereld waarin kinderen niet meer worden uitgebuit. Wij gaan net zo lang door tot dit bereikt is.

Dit gaven we uit in 2020

€ 26.065.918

Maatschappelijk doel
78%
Werving
17%
Beheer en administratie
5%

Zo bereiken we ons doel

1. De overheid beschermt kinderen via adequaat beleid en wetgeving, ook richting het bedrijfsleven
2. Bescherming van kwetsbare kinderen en slachtoffers van uitbuiting
3. Rechtshulp aan slachtoffers van uitbuiting
4. Publieke en politieke lobby

Dit besteedden we in 2020 aan het maatschappelijk doel Info

€ 20.269.656

(Directe) dienst- en hulpverlening
100%

Zo komen wij aan ons geld

Wij ontvangen publieke donaties van meer dan 70,000 vaak trouwe donateurs. Daarnaast ontvangen wij subsidies van overheden en andere publieke instellingen, zowel nationaal als internationaal. De Nationale Postcode Loterij ondersteunt ons met een jaarlijkse toelage.

Dit waren onze inkomsten in 2020

€ 21.633.500

Subsidies
49%
Particulieren
33%
Loterijen
12%
Organisaties zonder winststreven
3%
Verkopen en overig
2%
Bedrijven
1%

Dit waren onze reserves en fondsen in 2020 Info

€ 13.952.038

Bestemmingsreserves
70%
Continuïteitsreserve
29%
Bestemmingsfondsen
1%