print PDF
CBF Erkenningspaspoort

Terre des Hommes Nederland

Een wereld waarin kinderen niet meer worden uitgebuit. Wij gaan net zolang door tot dit bereikt is.
Info Sinds 1 januari 1997

Dit willen we oplossen

Terre des Hommes voorkomt dat kinderen worden uitgebuit, haalt kinderen uit uitbuitingsituaties en zorgt ervoor dat deze kinderen zich in een veilige omgeving kunnen ontwikkelen.

Dit is waar we trots op zijn

In 2017 hebben wij in 22 landen (Azie, Oost-Afrika en Europa) 270.696 kwetsbare kinderen en slachtoffers van uitbuiting direct geholpen.

Dit willen we bereiken
Terre de Hommes werkt aan een wereld waarin alle kinderen een menswaardig bestaan hebben en kunnen opgroeien tot zelfstandige volwassenen. Een wereld waarin kinderen niet meer worden uitgebuit. Wij gaan net zo lang door tot dit bereikt is.
Dit gaven we uit in 2017 € 23.071.057
 • Maatschappelijk doel 86%
 • Wervingskosten 10%
 • Kosten administratie en beheer 4%
Zo bereiken we ons doel
 1. Armoede bestrijding
 2. Bescherming van kwetsbare kinderen en slachtoffers van uitbuiting
 3. Rechtshulp aan slachtoffers van uitbuiting
 4. Publieke en politieke lobby
Dit besteedden we in 2017 aan het maatschappelijk doel Info € 19.847.843
 • (Directe) dienst- en hulpverlening 100%
Dit waren onze inkomsten in 2017 € 23.047.976
 • Particulieren 33%
 • Bedrijven 3%
 • Loterijen 10%
 • Organisaties zonder winststreven 8%
 • Subsidies 39%
 • Overig 7%
Dit waren onze reserves en fondsen in 2017, ten dienste van de doelstelling Info € 9.083.718
 • Continuïteitsreserve 44% Nodig om risico’s af te dekken en aan toekomstige verplichtingen te kunnen voldoen.
 • Bestemmingsreserves 52% Bestemming door het bestuur bepaald.
 • Bestemmingsfondsen 4% Bestemming door de gever bepaald.
Medewerkers Info 30 fte
Vrijwilligers 1.871
Sector Internationale hulp en mensenrechten
Actief in 22 landen
Bekijk ook andere goede doelen Register goede doelen
Meer weten? Ga naar cbf.nl