print PDF
CBF Erkenningspaspoort

The Art of Charity

Boeren in Afrika leren zelf hun voedsel duurzaam, biologisch en succesvol te verbouwen. El Nino neutraliseren. Hungerfree. Geen misoogst.
Info Sinds 1 juli 2018

Dit willen we oplossen

Steeds weerkerende periodes van honger om zeep helpen. Kindersterfte tegengaan. Ondervoeding voorkomen. Leerprestaties verbeteren. Vrouwen een beter leven geven.

Dit is waar we trots op zijn

Met ons project wordt nu het hele jaar door aan 30.000 mensen een bordje pap gegeven. De positie van kinderen en vrouwen, weduwen en wezen in de gemeenschappen is aanzienlijk verbeterd. Het dagelijks management en het leerproces wordt nu door de deelnemers zelf uitgevoerd.

Dit willen we bereiken
We willen dat het aantal deelnemende boeren (in 2019 4900) in 2022 is gestegen tot tenminste 10.000. Zij hebben dan geleerd hoe ze onze methode Food For LiFe succesvol kunnen toepassen. Food For LiFe geeft 7x meer opbrengst, is 50% minder werk, kent geen misoogsten door droogte.
Dit gaven we uit in 2018 € 128.196
  • Maatschappelijk doel 100%
Zo bereiken we ons doel
  1. Doorgroeien. Deelnemers staan massaal te trappelen om mee te mogen doen met deze succesvolle methode.
  2. Financiƫle middelen verwerven via de verkoop van woon- en kantoormeubilair in eigen showroom.
  3. Fondsen benaderen om geld ter beschikking te stellen.
Dit besteedden we in 2018 aan het maatschappelijk doel Info € 128.196
  • (Directe) dienst- en hulpverlening 100%
Dit waren onze inkomsten in 2018 € 127.323
  • Particulieren 70%
  • Overig 30%
Dit waren onze reserves en fondsen in 2018, ten dienste van de doelstelling Info € 29.817
  • Overige reserves 100% Bestemming (nog) niet door het bestuur bepaald.
Medewerkers Info 0
Vrijwilligers 0
Sector Internationale hulp en mensenrechten
Actief in Malawi
Bekijk ook andere goede doelen Register goede doelen
Meer weten? Ga naar cbf.nl