Terug naar Register Erkende Goede Doelen

CBF-Erkenningspaspoort


Tjommie

Tjommie creƫert kansen voor kwetsbare kinderen in townships van Zuid-Afrika met een verloren jeugd en een uitzichtloze toekomst.

Dit willen we oplossen

Kinderen in rurale townships van Zuid-Afrika, die vaak opgroeien zonder ouders vanwege de hiv/aids-epidemie, krijgen niet de kans zich te ontwikkelen en aan de vicieuze cirkel van armoede te ontsnappen.

Dit is waar we trots op zijn

In respons op de pandemie is er een voedseltuinenprogramma gestart onder de gemeenschap, waarmee zeker 2.000 thuistuinen zijn aangelegd en meer dan 10.000 beneficianten zijn bereikt. Ook helpen we met naschools onderwijs kinderen terug naar school en een achterstand in te halen.

Medewerkers
1 fte
Vrijwilligers
1
Doelgroepen
Actief in
Zuid-Afrika

Sinds 1 oktober 2014

Dit willen we bereiken

Kwetsbare kinderen een kans op een betere toekomst bieden door toegang tot basale levensbehoeften, zoals schoon drinkwater, voedzaam eten en een veilig huis, maar ook met activiteiten in onderwijs en (talent)ontwikkeling.

Dit gaven we uit in 2021

€ 466.627

Maatschappelijk doel
92%
Beheer en administratie
7%
Werving
0%

Zo bereiken we ons doel

1. Toegang tot basale levensbehoeften; aanleg waterpompen, voedingscentra en groentetuinen, veilige huisjes.
2. Ondersteuning op het gebied van onderwijs door voorschools onderwijs, huiswerkklassen, schooluniformen verstrekken en beroepsonderwijs.
3. Ondersteuning op het gebied van (talent)ontwikkeling door sport-, zang-, dans- en theateractiviteiten.
4. Sociaal-emotionele ondersteuning door maatschappelijk werkers en life skills facilitators.

Dit besteedden we in 2021 aan het maatschappelijk doel Info

€ 430.232

(Directe) dienst- en hulpverlening
100%

Zo komen wij aan ons geld

Via donaties van particulieren, vermogensfondsen en bedrijven.

Dit waren onze inkomsten in 2021

€ 462.259

Particulieren
56%
Organisaties zonder winststreven
32%
Bedrijven
12%

Dit waren onze reserves en fondsen in 2021 Info

€ 126.572

Bestemmingsfondsen
75%
ContinuĆÆteitsreserve
21%
Overige reserves
- 4%