Terug naar Register Erkende Goede Doelen

CBF-Erkenningspaspoort


Tjommie

Tjommie creƫert kansen voor kwetsbare kinderen in townships van Zuid-Afrika met een verloren jeugd en een uitzichtloze toekomst.

Dit willen we oplossen

Kinderen in rurale townships van Zuid-Afrika, die vaak opgroeien zonder ouders vanwege de hiv/aids-epidemie, krijgen niet de kans zich te ontwikkelen en aan de vicieuze cirkel van armoede te ontsnappen.

Dit is waar we trots op zijn

Als gevolg van de coronapandemie is er vorig jaar in korte tijd grootschalige voedseldistributie op poten gezet onder kwetsbare gezinnen om een hongersnood te voorkomen. Vervolgens zijn families gesteund in het aanleggen van groentetuinen voor voedselzekerheid op lange termijn.

Medewerkers
1 fte
Vrijwilligers
0
Doelgroepen
Actief in
Zuid-Afrika

Sinds 1 oktober 2014

Dit willen we bereiken

Kwetsbare kinderen een kans op een betere toekomst bieden door toegang tot basale levensbehoeften, zoals schoon drinkwater, voedzaam eten en een veilig huis, maar ook met activiteiten in onderwijs en (talent)ontwikkeling.

Dit gaven we uit in 2020

€ 477.203

Maatschappelijk doel
93%
Beheer en administratie
6%
Werving
1%

Zo bereiken we ons doel

1. Toegang tot basale levensbehoeften; aanleg waterpompen, voedingscentra en groentetuinen, veilige huisjes
2. Ondersteuning op het gebied van onderwijs door voorschools onderwijs, huiswerkklassen en schooluniformen te verstrekken
3. Ondersteuning op het gebied van (talent)ontwikkeling door sport-, zang-, dans- en theateractiviteiten.
4. Sociaal-emotionele ondersteuning door maatschappelijk werkers en life skills facilitators

Dit besteedden we in 2020 aan het maatschappelijk doel Info

€ 442.601

(Directe) dienst- en hulpverlening
100%

Zo komen wij aan ons geld

Via donaties van particulieren, vermogensfondsen en bedrijven.

Dit waren onze inkomsten in 2020

€ 486.738

Organisaties zonder winststreven
64%
Particulieren
31%
Bedrijven
6%

Dit waren onze reserves en fondsen in 2020 Info

€ 131.700

Bestemmingsfondsen
77%
ContinuĆÆteitsreserve
22%
Overige reserves
1%