print PDF
CBF-Erkenningspaspoort

Topsport for Life

Een beter leven voor actieve mensen met een levensbedreigende ziekte zoals ALS of kanker en voor wie onderzoek vaak te laat komt.
Info Sinds 1 december 2016

Dit willen we oplossen

Mensen die nú leven met een levensbedreigende ziekte zoals kanker of ALS, hebben vaak het gevoel er alleen voor te staan. Net als in de topsport zorgen wij ervoor dat er een team is om de zieke te helpen in die moeilijk(st)e levensfase er het maximale uit te halen.

Dit is waar we trots op zijn

Onze 'gasten', ervaren het leven als aangenamer, voelen zich meer gesteund en weten beter om te gaan met levensvragen en allerlei andere praktische problemen die door de ziekte ontstaan. Ook krijgen zij vaak nieuwe 'vrienden voor het leven' die ook levensbedreigend ziek zijn.

Dit willen we bereiken
Wij zorgen ervoor dat mensen die nú levensbedreigend ziek zijn een betere kwaliteit van leven gaan ervaren. En ondanks de ziekte nog vele genietmomenten, ook samen met de directe naasten en lotgenoten, kunnen beleven. De zorgen van de ziekte worden daardoor vaak even vergeten.
Dit gaven we uit in 2020 € 63.050
  • Maatschappelijk doel 89%
  • Beheer en administratie 6%
  • Werving 5%
Zo bereiken we ons doel
1. Het coachen van de zieke en de naasten bij het leven met een levensbedreigende ziekte. Vaak nodig omdat die levensfase vele problemen kent.
2. Het organiseren van onvergetelijke dagen en vakantiereizen in groepsverband met vaak een actief karakter waarbij grenzen worden verlegd.
3. Het vervullen van individuele wensen/dromen. Wij helpen mensen bij het realiseren van wensen op hun eigen 'bucket-list' zoals een droomreis.
4. Het bevorderen van lotgenotencontact. Dit is erg belangrijk omdat het leven met bijv. ALS of kanker vaak leidt tot een sociaal isolement.
Dit besteedden we in 2020 aan het maatschappelijk doel Info € 56.080
  • (Directe) dienst- en hulpverlening 100%
Zo komen wij aan ons geld
Topsport for Life is voor haar inkomsten volledig afhankelijk van particuliere en zakelijke donaties, sponsoring, acties derden en bijdragen van fondsen die onze doelstelling ondersteunen.
Dit waren onze inkomsten in 2020 € 56.021
  • Particulieren 40%
  • Bedrijven 32%
  • Organisaties zonder winststreven 18%
  • Loterijen 10%
Dit waren onze reserves en fondsen in 2020 Info € 18.078
  • Bestemmingsreserves 83%
  • Continuïteitsreserve 17%
Medewerkers Info 0
Vrijwilligers Info 0
Sector Welzijn
Doelgroepen 3 doelgroepen
Actief in 6 landen

Ga naar de website van het goede doelOpen

 

Misschien vind je goede doelen uit deze sectoren ook interessant?

Welk Erkend Goed Doel past bij jou? Doe nu de test en kom er binnen één minuut achter.

Doe de DonatieTest

Het CBF houdt toezicht op Erkende Goede Doelen.

Meer weten? Organisatie I CBF- Toezicht op goeddoenGa naar cbf.nl