Terug naar Register Erkende Goede Doelen

CBF-Erkenningspaspoort


Stichting Topsport for Life

Een beter leven voor actieve mensen met een levensbedreigende ziekte zoals ALS of kanker en voor wie onderzoek vaak te laat komt.

Dit willen we oplossen

Mensen die nú leven met een levensbedreigende ziekte zoals kanker of ALS, hebben vaak het gevoel er alleen voor te staan. Net als in de topsport zorgen wij ervoor dat er een team is om de zieke te helpen in die moeilijk(st)e levensfase er het maximale uit te halen.

Dit is waar we trots op zijn

Onze 'gasten', ervaren het leven als aangenamer, voelen zich meer gesteund en weten beter om te gaan met levensvragen en allerlei andere praktische problemen die door de ziekte ontstaan. Ook krijgen zij vaak nieuwe 'vrienden voor het leven' die ook levensbedreigend ziek zijn.

Medewerkers
0
Vrijwilligers
0
Sector Welzijn
Doelgroepen
Actief in

Sinds 1 december 2016

Dit willen we bereiken

Wij zorgen ervoor dat mensen die nú levensbedreigend ziek zijn een betere kwaliteit van leven gaan ervaren. En ondanks de ziekte nog vele genietmomenten, ook samen met de directe naasten en lotgenoten, kunnen beleven. De zorgen van de ziekte worden daardoor vaak even vergeten.

Dit gaven we uit in 2021

€ 57.511

Maatschappelijk doel
89%
Werving
6%
Beheer en administratie
5%

Zo bereiken we ons doel

1. Het coachen van de zieke en de naasten bij het leven met een levensbedreigende ziekte. Vaak nodig omdat die levensfase vele problemen kent.
2. Het organiseren van onvergetelijke dagen en vakantiereizen in groepsverband met vaak een actief karakter waarbij grenzen worden verlegd.
3. Het vervullen van individuele wensen/dromen. Wij helpen mensen bij het realiseren van wensen op hun eigen 'bucket-list' zoals een droomreis.
4. Het bevorderen van lotgenotencontact. Dit is erg belangrijk omdat het leven met bijv. ALS of kanker vaak leidt tot een sociaal isolement.

Dit besteedden we in 2021 aan het maatschappelijk doel Info

€ 51.185

(Directe) dienst- en hulpverlening
100%

Zo komen wij aan ons geld

Topsport for Life is voor haar inkomsten volledig afhankelijk van particuliere en zakelijke donaties, sponsoring, acties derden en bijdragen van fondsen die onze doelstelling ondersteunen.

Dit waren onze inkomsten in 2021

€ 46.887

Particulieren
41%
Organisaties zonder winststreven
39%
Bedrijven
14%
Loterijen
7%

Dit waren onze reserves en fondsen in 2021 Info

€ 7.454

Bestemmingsreserves
71%
Continuïteitsreserve
29%