print PDF
CBF-Erkenningspaspoort

Trombosestichting Nederland

De Trombosestichting zet zich in voor een toekomst zonder tromboseleed, door minder kans op trombose en betere behandelingen.
Info Sinds 1 juli 1998

Dit willen we oplossen

De Trombosestichting zet zich in voor een toekomst zonder tromboseleed, met minder kans op trombose, betere preventieve behandelingen en betere behandelingen van bestaande trombose. En betere kwaliteit van leven van trombosepatiënten en alle gebruikers van antistollingsmiddelen.

Dit is waar we trots op zijn

Sinds 2011 heeft de Trombosestichting zo'n 230.000 Antistollingspassen verstrekt. Daarmee hebben we een goede bijdrage geleverd aan veilig medicijngebruik en therapietrouw door gebruikers van antistollingsmiddelen. Dankzij gestegen inkomsten is ook meer uitgegeven aan onderzoek!

Dit willen we bereiken
De Trombosestichting streeft naar het verminderen van de kans op trombose voor iedereen en in het bijzonder voor risicogroepen. We streven naar veilig gebruik van bloedverdunners ter preventie van trombose en naar betere behandelingen van trombosegerelateerde klachten.
Dit gaven we uit in 2020 € 2.770.092
 • Maatschappelijk doel 83%
 • Werving 14%
 • Beheer en administratie 3%
Zo bereiken we ons doel
1. Verstrekken gratis Antistollingspas, en meer voorlichting over snellere herkenning van trombose door artsen en patiënten
2. Financieren wetenschappelijk onderzoek over het ontstaan, de oorzaken en de behandeling van trombose gerelateerde aandoeningen.
3. Geven van voorlichting aan patiënten die trombose hebben gekregen over veilig medicijngebruik
4. Geven van voorlichting aan het brede publiek ter preventie en snelle herkenning van trombose
Dit besteedden we in 2020 aan het maatschappelijk doel Info € 2.309.187
 • Voorlichting en bewustwording 59%
 • Onderzoek 41%
Zo komen wij aan ons geld
Fondsenwerving bij particulieren, en bij bedrijven. Door nalatenschappen van particulieren. Door steun van andere fondsen.
Dit waren onze inkomsten in 2020 € 3.396.141
 • Particulieren 98%
 • Bedrijven 2%
 • Loterijen 0%
Dit waren onze reserves en fondsen in 2020 Info € 2.118.477
 • Continuïteitsreserve 62%
 • Bestemmingsreserves 35%
 • Bestemmingsfondsen 3%
Medewerkers Info 6 fte
Vrijwilligers Info 25
Sector Gezondheid
Doelgroepen 3 doelgroepen
Actief in Nederland

Ga naar de website van het goede doelOpen

 

Misschien vind je goede doelen uit deze sectoren ook interessant?

Welk Erkend Goed Doel past bij jou? Doe nu de test en kom er binnen één minuut achter.

Doe de DonatieTest

Het CBF houdt toezicht op Erkende Goede Doelen.

Meer weten? Organisatie I CBF- Toezicht op goeddoenGa naar cbf.nl