Terug naar Register Erkende Goede Doelen

CBF-Erkenningspaspoort


UN Women

Vrouwenrechten en gendergelijkheid bevorderen, wereldwijd én in Nederland

Dit willen we oplossen

Genderongelijkheid en discriminatie van vrouwen en meisjes wereldwijd en in Nederland

Dit is waar we trots op zijn

UN Women combineert lobby bij regeringen om wetten te veranderen met projecten om de levens van vrouwen daadwerkelijk te verbeteren, en betrekt mannen en jongens zoveel mogelijk bij de strijd voor gendergelijkheid.

Medewerkers
0
Vrijwilligers
25
Doelgroepen
Actief in
Nederland

Sinds 1 juni 2019

Dit willen we bereiken

Een wereld waarin meisjes en jongens, vrouwen en mannen, gelijke kansen hebben en waarin geweld tegen vrouwen en meisjes uitgebannen is

Dit gaven we uit in 2020

€ 66.201

Maatschappelijk doel
72%
Werving
18%
Beheer en administratie
10%

Zo bereiken we ons doel

1. Fondsenwerving voor de projecten van UN Women wereldwijd, voornamelijk uitgevoerd door de field offices in 60 landen
2. Projecten om geweld tegen vrouwen en meisjes, waaronder straatintimidatie te bestrijden in Nederland
3. Projecten om een gelijke politieke vertegenwoordiging van vrouwen en mannen in Nederland te bevorderen
4. Projecten om economische zelfstandigheid van vrouwen te bevorderen en bedrijven aan te zetten tot genderbeleid in Nederland

Dit besteedden we in 2020 aan het maatschappelijk doel Info

€ 47.778

Voorlichting en bewustwording
100%

Zo komen wij aan ons geld

Het werven van geld van particulieren, bedrijven, serviceclubs en gemeentes. Daarnaast hebben we in 2020 ook geld gekregen vanuit UN Women Internationaal om te investeren in fondsenwervende activiteiten.

Dit waren onze inkomsten in 2020

€ 75.689

Organisaties zonder winststreven
44%
Particulieren
40%
Bedrijven
16%

Dit waren onze reserves en fondsen in 2020 Info

€ 38.552

Bestemmingsreserves
54%
Overige reserves
46%