Terug naar Register Erkende Goede Doelen

CBF-Erkenningspaspoort


UN Women

Vrouwenrechten en gendergelijkheid bevorderen, wereldwijd én in Nederland

Dit willen we oplossen

Genderongelijkheid en discriminatie van vrouwen en meisjes wereldwijd en in Nederland

Dit is waar we trots op zijn

UN Women combineert lobby bij regeringen om wetten te veranderen met projecten om de levens van vrouwen daadwerkelijk te verbeteren, en betrekt mannen en jongens zoveel mogelijk bij de strijd voor gendergelijkheid.

Medewerkers
0
Vrijwilligers
0
Doelgroepen
Actief in
Nederland

Sinds 1 juni 2019

Dit willen we bereiken

Een wereld waarin meisjes en jongens, vrouwen en mannen, gelijke kansen hebben en waarin geweld tegen vrouwen en meisjes uitgebannen is

Dit gaven we uit in 2021

€ 166.083

Maatschappelijk doel
82%
Werving
13%
Beheer en administratie
5%

Zo bereiken we ons doel

1. Fondsenwerving voor de projecten van UN Women wereldwijd, voornamelijk uitgevoerd door de field offices in 60 landen
2. Projecten om geweld tegen vrouwen en meisjes, waaronder straatintimidatie te bestrijden in Nederland
3. Projecten om een gelijke politieke vertegenwoordiging van vrouwen en mannen in Nederland te bevorderen
4. Projecten om economische zelfstandigheid van vrouwen te bevorderen en bedrijven aan te zetten tot genderbeleid in Nederland

Dit besteedden we in 2021 aan het maatschappelijk doel Info

€ 136.511

Voorlichting en bewustwording
100%

Zo komen wij aan ons geld

Het werven van geld van particulieren, bedrijven, serviceclubs en gemeentes. Daarnaast hebben we in 2020 ook geld gekregen vanuit UN Women Internationaal om te investeren in fondsenwervende activiteiten.

Dit waren onze inkomsten in 2021

€ 161.440

Particulieren
74%
Organisaties zonder winststreven
19%
Bedrijven
7%

Dit waren onze reserves en fondsen in 2021 Info

€ 33.909

Overige reserves
100%