Terug naar Register Erkende Goede Doelen

CBF-Erkenningspaspoort


Stichting Vlinderkind

Vlinderkind, samen sterk voor de genezing van een ernstige huidaandoening

Dit willen we oplossen

Het ondraagbare leven met Epidermolysis Bullosa

Dit is waar we trots op zijn

Het ondersteunen van een meerjarig onderzoeksproject bij het UMCG waarbij onderzoek gedaan wordt naar EB. Via het UMCG dragen we ook bij aan het wereldwijde onderzoek naar EB. In 2022 trachten we een professioneel en kwalitatief benefietgala te organiseren t.b.v. fondsenwerving.

Medewerkers
0
Vrijwilligers
0
Sector Gezondheid
Doelgroepen
Patiënten
Actief in
Nederland

Sinds 1 oktober 2010

Dit willen we bereiken

Genezing van Epidermolysis Bullosa en het dragelijker maken van het leven met Epidermolysis Bullosa

Dit gaven we uit in 2021

€ 64.710

Maatschappelijk doel
84%
Beheer en administratie
15%
Werving
1%

Zo bereiken we ons doel

1. Fondsenwerving
2. Ondersteunen van Acties van Derden
3. Fondsen beschikbaar stellen voor wetenschappelijk onderzoek naar genezing van EB
4. Contacten onderhouden met diverse partijen die onderzoek doen naar genezing van EB

Dit besteedden we in 2021 aan het maatschappelijk doel Info

€ 54.280

Onderzoek
94%
Voorlichting en bewustwording
5%
Lobby en belangenbehartiging
1%

Zo komen wij aan ons geld

Wij komen aan ons geld door donaties, acties door derden die de stichting een warm hart toedragen. Verder ontvangen we door fondsenwerving geld van fondsen.

Dit waren onze inkomsten in 2021

€ 115.424

Particulieren
68%
Organisaties zonder winststreven
27%
Bedrijven
5%

Dit waren onze reserves en fondsen in 2021 Info

€ 327.036

Overige reserves
56%
Bestemmingsfondsen
30%
Continuïteitsreserve
14%