print PDF
CBF-Erkenningspaspoort

Stichting Vlinderkind

Vlinderkind, samen sterk voor de genezing van een ernstige huidaandoening
Info Sinds 1 oktober 2010

Dit willen we oplossen

Het ondraagbare leven met Epidermolysis Bullosa

Dit is waar we trots op zijn

Het ondersteunen van een meerjarig onderzoeksproject bij het UMCG waarbij onderzoek gedaan wordt naar EB. Via het UMCG dragen we ook bij aan het wereldwijde onderzoek naar EB. Door het vinden van een sponsor hebben we voor 2 jaar een fondsenwerver aan ons kunnen verbinden.

Dit willen we bereiken
Genezing van Epidermolysis Bullosa en het dragelijker maken van het leven met Epidermolysis Bullosa
Dit gaven we uit in 2020 € 272.884
 • Maatschappelijk doel 92%
 • Werving 5%
 • Beheer en administratie 3%
Zo bereiken we ons doel
1. Fondsenwerving
2. Ondersteunen van Acties van Derden
3. Fondsen beschikbaar stellen voor wetenschappelijk onderzoek naar genezing van EB
4. Contacten onderhouden met diverse partijen die onderzoek doen naar genezing van EB
Dit besteedden we in 2020 aan het maatschappelijk doel Info € 250.048
 • Onderzoek 84%
 • Voorlichting en bewustwording 14%
 • Lobby en belangenbehartiging 3%
Zo komen wij aan ons geld
Wij komen aan ons geld door donaties, acties door derden die de stichting een warm hart toedragen. Verder ontvangen we door fondsenwerving geld van fondsen.
Dit waren onze inkomsten in 2020 € 108.923
 • Organisaties zonder winststreven 49%
 • Particulieren 49%
 • Bedrijven 2%
Dit waren onze reserves en fondsen in 2020 Info € 276.682
 • Overige reserves 48%
 • Bestemmingsfondsen 36%
 • Continuïteitsreserve 16%
Medewerkers Info 0
Vrijwilligers Info 5
Sector Gezondheid
Doelgroepen Chronisch zieken
Actief in Nederland

Ga naar de website van het goede doelOpen

Misschien vind je goede doelen uit deze sectoren ook interessant?

Welk Erkend Goed Doel past bij jou? Doe nu de test en kom er binnen één minuut achter.

Doe de DonatieTest

Het CBF houdt toezicht op Erkende Goede Doelen.

Meer weten? Organisatie I CBF- Toezicht op goeddoenGa naar cbf.nl