print PDF
CBF Erkenningspaspoort

Stichting Vlinderkind

Vlinderkind, samen sterk voor de genezing van een ernstige huidaandoening
Info Sinds 1 oktober 2010

Dit willen we oplossen

Het ondraagbare leven met Epidermolysis Bullosa

Dit is waar we trots op zijn

Het ondersteunen van een meerjarig onderzoeksproject bij het UMCG waarbij onderzoek gedaan wordt naar EB. Via het UMCG dragen we ook bij aan het wereldwijde onderzoek naar EB. Door het vinden van een sponsor hebben we voor 2 jaar een fondsenwerver aan ons kunnen verbinden.

Dit willen we bereiken
Genezing van Epidermolysis Bullosa en het dragelijker maken van het leven met Epidermolysis Bullosa
Dit gaven we uit in 2018 € 18.237
 • Maatschappelijk doel 40%
 • Wervingskosten 6%
 • Kosten administratie en beheer 54%
Zo bereiken we ons doel
 1. Fondsenwerving
 2. Ondersteunen van Acties van Derden
 3. Fondsen beschikbaar stellen voor wetenschappelijk onderzoek naar genezing van EB
 4. Contacten onderhouden met diverse partijen die onderzoek doen naar genezing van EB
Dit besteedden we in 2018 aan het maatschappelijk doel Info € 7.354
 • Voorlichting en bewustwording 67%
 • Onderzoek 20%
 • Lobby en belangenbehartiging 13%
Dit waren onze inkomsten in 2018 € 169.271
 • Particulieren 36%
 • Bedrijven 34%
 • Organisaties zonder winststreven 30%
Dit waren onze reserves en fondsen in 2018, ten dienste van de doelstelling Info € 180.949
 • Continuïteitsreserve 25% Nodig om risico’s af te dekken en aan toekomstige verplichtingen te kunnen voldoen.
 • Overige reserves 75% Bestemming (nog) niet door het bestuur bepaald.
Medewerkers Info 0
Vrijwilligers 5
Sector Gezondheid
Actief in Nederland
Bekijk ook andere goede doelen Register goede doelen
Meer weten? Ga naar cbf.nl