print PDF
CBF Erkenningspaspoort

voordekunst

Wij willen zoveel mogelijk Nederlanders betrekken bij kunstprojecten in wording.
Info Sinds 1 september 2016

Dit willen we oplossen

Kunst en publiek kunnen niet zonder elkaar. Toch weten ze elkaar vaak niet te vinden. Kunstenaars hebben moeite om hun verhaal goed voor het voetlicht te brengen en veel Nederlanders vinden kunst maar elitair. Het draagvlak voor kunst en cultuur is in Nederland daarom niet groot.

Dit is waar we trots op zijn

De persoonlijke begeleiding van voordekunst is bijzonder, hierdoor is het slagingspercentage op voordekunst hoger dan 80%, uniek!

Dit willen we bereiken
Middels de begeleiding en coaching helpen wij kunstenaars en kunstinstellingen bij het opzetten van crowdfunding campagnes. Iedereen kan bijdragen aan deze campagnes en krijgt daar altijd iets voor terug. Zo wordt kunst weer van iedereen en geven aan kunst leuk.
Dit gaven we uit in 2018 € 4.961.579
 • Maatschappelijk doel 85%
 • Kosten administratie en beheer 15%
Zo bereiken we ons doel
 1. Het faciliteren van voordekunst.nl, crowdfunding platform
 2. Geven van workshops en presentaties en een online academie
 3. Het op de hoogte brengen van een breed publiek via social media en advertenties over ons bestaan
 4. Samenwerking met partners die onze doelstellingen ondersteunen en campagnes mede mogelijk maken
Dit besteedden we in 2018 aan het maatschappelijk doel Info € 4.238.555
 • (Directe) dienst- en hulpverlening 100%
Dit waren onze inkomsten in 2018 € 4.995.569
 • Particulieren 85%
 • Organisaties zonder winststreven 15%
Dit waren onze reserves en fondsen in 2018, ten dienste van de doelstelling Info € 89.234
 • Continuïteitsreserve 45% Nodig om risico’s af te dekken en aan toekomstige verplichtingen te kunnen voldoen.
 • Bestemmingsreserves 55% Bestemming door het bestuur bepaald.
Medewerkers Info 9 fte
Vrijwilligers 0
Sector Kunst en cultuur
Actief in Nederland
 
Bekijk ook andere goede doelen Register goede doelen
Meer weten? Ga naar cbf.nl