Terug naar Register Erkende Goede Doelen

CBF-Erkenningspaspoort


VPGO

het mogelijk maken van paardrijden voor zoveel mogelijk gehandicapten, zodanig dat niemand buitengesloten wordt.

Dit willen we oplossen

de beperkte mogelijkheden voor gehandicapten om zo volwaardig mogelijk aan een sportieve activiteit deel te nemen

Dit is waar we trots op zijn

Het organiseren van de zogenaamde Landdag waar 200 tot 300 gehandicapte ruiters op eigen niveau een proef kunnen rijden en daardoor ook het wedstrijdelement ervaren waarbij je een prijs kunt winnen. Daarnaast blijven nieuwe contacten maken en vooral plezier hebben belangrijk.

Medewerkers
0
Vrijwilligers
0
Sector Welzijn
Doelgroepen
Actief in
Nederland

Sinds 1 januari 2013

Dit willen we bereiken

door samenspraak en persoonlijke ontwikkeling de mogelijkheden voor paardrijden door gehandicapten vergroten waarbij plezier en contact met het paard twee heel belangrijke onderdelen zijn.

Dit gaven we uit in 2021

€ 86.370

Maatschappelijk doel
86%
Werving
8%
Beheer en administratie
6%

Zo bereiken we ons doel

1. het financieel ondersteunen van aangesloten stichtingen voor paardrijden gehandicapten
2. het toezicht op de juiste besteding van deze gelden
3. het organiseren van kledinginzamelingen om geld te genereren voor de ondersteuning
4. het uitwisselen van kennis en vaardigheden tussen de aangesloten stichtingen om het gestelde onder 2 te bereiken

Dit besteedden we in 2021 aan het maatschappelijk doel Info

€ 73.948

Recreatie, sport en wensvervulling
100%

Zo komen wij aan ons geld

Verkoop van huis-aan-huis opgehaalde kleding

Dit waren onze inkomsten in 2021

€ 86.695

Verkopen en overig
87%
Organisaties zonder winststreven
12%
Particulieren
1%

Dit waren onze reserves en fondsen in 2021 Info

€ 76.850

Bestemmingsreserves
100%