print PDF
CBF Erkenningspaspoort

VPGO

het mogelijk maken van paardrijden voor zoveel mogelijk gehandicapten, zodanig dat niemand buitengesloten wordt.
Info Sinds 1 januari 2013

Dit willen we oplossen

de beperkte mogelijkheden voor gehandicapten om zo volwaardig mogelijk aan een sportieve activiteit deel te nemen

Dit is waar we trots op zijn

Het organiseren van de zogenaamde Landdag waar 200 tot 300 gehandicapte ruiters op eigen niveau een proef kunnen rijden en daardoor ook het wedstrijdelement ervaren waarbij je een prijs kunt winnen. Daarnaast blijven nieuwe contacten maken en vooral plezier hebben belangrijk.

Dit willen we bereiken
door samenspraak en persoonlijke ontwikkeling de mogelijkheden voor paardrijden door gehandicapten vergroten waarbij plezier en contact met het paard twee heel belangrijke onderdelen zijn.
Dit gaven we uit in 2018 € 88.383
 • Maatschappelijk doel 84%
 • Wervingskosten 9%
 • Kosten administratie en beheer 7%
Zo bereiken we ons doel
 1. het financieel ondersteunen van aangesloten stichtingen voor paardrijden gehandicapten
 2. het toezicht op de juiste besteding van deze gelden
 3. het organiseren van kledinginzamelingen om geld te genereren voor de ondersteuning
 4. het uitwisselen van kennis en vaardigheden tussen de aangesloten stichtingen om het gestelde onder 2 te bereiken
Dit besteedden we in 2018 aan het maatschappelijk doel Info € 74.217
 • Recreatie, ontspanning en vakanties 100%
Dit waren onze inkomsten in 2018 € 88.605
 • Particulieren 2%
 • Overig 98%
Dit waren onze reserves en fondsen in 2018, ten dienste van de doelstelling Info € 73.433
 • Bestemmingsreserves 100% Bestemming door het bestuur bepaald.
Medewerkers Info 0
Vrijwilligers 0
Sector Welzijn
Actief in Nederland
Bekijk ook andere goede doelen Register goede doelen
Meer weten? Ga naar cbf.nl